Euromedia Group: Základem TČM jsou různá standardní díla, mezi nimi i Kniha Žlutého císaře o vnitřní medicíně (také: Vnitřní kniha Žlutého císařeChuang -ti nej ting). Je pokládána za jeden z nejstarších dochovaných spisů čínského lékařství. Dodnes neztratila svůj význam. Jedná se vlastně o sbírku 82 pojednání neznámých autorů, sepsanou v průběhu čtyř set let. V podobě rozhovoru Žlutého císařeChuang -ti s jeho lékařem Čch’-pcho se čtenář dozvídá mnoho užitečných informací o diagnostice a léčebných metodách.

Zdroj: Tradiční čínská medicína, Prof. Wu LI Dr. Natalie Lauerová

Ukázka z knihy vydané Euromedia Group. a.s.
Knihu můžete zakoupit na www.bux.cz
cz
Žlutý císař (Huangdi)
Žlutý císař (Huangdi)
Miloš Vymazal: Jirko v češtině o ní nevím, ale v angličtině se sehnat dá.


Kánon Chuang-ti nej-ťing (Huangdi neijing 黄帝内经 / 黃帝內經), neboli Vnitřní kniha Žlutého císaře, je základní dílo tradiční čínské medicíny, jež je zároveň považováno i za její nejstarší dílo. Čínskou tradicí je připisováno mytickému Žlutému císaři.

Původně se tento kánon skládal ze dvou dílů: Vnitřní knihy (Nej-ťing) a Vnější knihy (Waj-ťing), avšak Vnější kniha se nedochovala. Vlastní Nej-ťing tvoří dvě samostatné knihy: Kniha prostých či základních otázek (Su-wen) a Zázračný čep (Ling-šu).

Práce se skládá z osmdesát jedna kapitol a pojednání je ve formátu otázek a odpovědí mezi Žlutým císařem a šesti jeho legendárními ministry.

1. První text, Suwen (素问), také známý jako základní otázky, pokrývá teoretické základy čínské medicíny a jejích diagnostických metod.

2. Druhý text Lingshu (灵枢) se zabývá akupunkturou terapie v detailu.
Kolektivně jsou tyto dva texty známé jako Neijing nebo Huangdi Neijing. V praxi se titul Neijing často odkazuje pouze na vlivnější Suwen.

3. Dva další texty také patří k Huangdi Neijing a to: Mingtang 明堂 a Taisu 太素, z nichž oba přežili jen částečně.

Zdroj Wikipedie

Anglické zdroje:
1. Paul U. Unschuld Huang Di Nei Jing Su Wen: An Annotated Translation of Huang Di’s Inner Classic – Basic Questions: 2 volumes
2. Paul U. Unschuld Huang Di Nei Jing Ling Shu: The Ancient Classic on Needle Therapy

Viz třeba Amazon Huang Di nei jing su wen

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Vnitřní kniha Žlutého císaře - Kniha prostých či základních otázek Su-wen (Huang Di Nei Jing Su Wen)
Vnitřní kniha Žlutého císaře - Kniha prostých či základních otázek Su-wen (Huang Di Nei Jing Su Wen)
cz
Vnitřní kniha Žlutého císaře - Zázračný čep Ling-šu (Huang Di Nei Jing Ling Shu)
Vnitřní kniha Žlutého císaře - Zázračný čep Ling-šu (Huang Di Nei Jing Ling Shu)