Miloš Vymazal: Ossa digitorum pedis - kosti prstů nohy

Kostru prstů nohy tvoří phalanges digitorum pedis. Každý prst má 3 články − phalanx proximalis, media et distalis, výjimku tvoří palec, který má články dva (nemá phalanx media). Každý článek můžeme opět rozdělit na 3 části − basis, corpus, caput.

Zdroj Wikiskripta

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Ossa digitorum pedis (Kosti prst nohy)
Ossa digitorum pedis (Kosti prst nohy)