Stanislav Bečka: Komplikace při baňkování....

Při nadměrném přisátí baněk a dlouhé době jejich aplikace na kůži se mohou v některých případech vytvořit malé půchýřky na stimulované tkáni.

Jedná se o nežádoucí jev (z evropského pohledu na baňkování) , který ovšem při správném ošetření nenese výrazná rizika.

Číňané to v některých případech popisují jako "léčebnou" reakci - to znamená, že v dané oblasti je příliš mnoho škodlivé čchi či patologické čchi - nejčastěji horkost či vlhko/horko...

V odborné literatuře však není mnoho popisu tohoto jevu, či pouze krátké vysvětlení nežádoucnosti tohoto jevu.

viz : J. Abele - Baňkování - osvědčená metoda léčby
Cituji : "Protože při suchém baňkování se většinou ošetřují větší oblasti, klade se vedle sebe několik baněk. Pokud jsou baňky na kůži příliš dlouho, může dojít k prosáknutí mízy do rohovějící vrstvy kůže, a následkem toho se nejsvrchnější vrstvy pokožky nadzvednou jako při popálení. Tento postup není příliš žádoucí. Vzniklélymfatické puchýřky se punktují hemolancetou. " konec citace.

V praxi sem jsem setkal s tvorbou těchto puchýřků nejčastěji u konstitučně silných mužů. Jejich záda byla už pohmatově teplá a překrvená, často i výrazně horká. Bohužel česká legislativa u nelékařů zakazuje "mokré" či "krvavé" baňkování - tedy indikovanou metodu u těchto "pacientů"

Ač se to obecně v odborné literatuře nedoporučuje provádět "suché" baňkování u těchto případů (horké gelosy), v praxi se to provádí - tedy volí se metoda silného přisátí baňky - sedativní působení či silné pohyblivé baňkování.

U těchto "pacientů" se i při krátké aplikaci baňky (do 5-10 minut) a použití střední či silné metody baňkování se velmi často tyto puchýřky objeví.

Puchýřky jsou na omak bolestivé a citlivé, při pohybu kůže či kontaktu s oblečením "pálí". Na zádech jsou tyto pocity mírnější.
V oblasti břicha to je problematičtější.

Ač v některých případech není nutné tyto puchýře výrazně ošetřovat - kromě plošné desinfekce (např. betadine či cutasept) a případné překrytí sterilní gázou, tak větší či velmi nateklé puchýře bránící pohybu kůže je lepší sterilní jehlou propíchnou a nechat vytéci nahromaděnou tekutinu. (než by se tak stalo samovolně při pohybu)
Sterilní krytí je samozřejmostí.

Ošetření proběhlo lokálním postřikem Cutasept F, poté sterilní aku jehlou propíchnuto a lehkým tlakem sterilní vatou s desinfekcí vyevakuována tekutina. Poté znova ošetřeno desinfekcí a necháno oschnout bez krytí. Postup několikrát opakován - desinfece/ oschnutí.

Tyto puchýře vznikly při aplikaci baněk při nespecifickém baňkování pravého podžebří a břicha. Pokusná osoba (tedy já) následně usla při poslechu audioknihy a odebrala se do říše snů ... na cca 1 hodinu  ☺

Pokud si tedy aplikujete baňky, tak nepodléhejte příjemnému pocitu ospalosti a uvolnění či u klientů kontrolujte reakci kůže a podkoží i samotného pacienta....

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Baňkování - komplikace puchýřky
Baňkování - komplikace puchýřky
cz
Baňkování - komplikace puchýřky
Baňkování - komplikace puchýřky
cz
Baňkování - komplikace puchýřky
Baňkování - komplikace puchýřky
cz
Baňkování - komplikace puchýřky
Baňkování - komplikace puchýřky
cz
Baňkování - komplikace puchýřky
Baňkování - komplikace puchýřky