MUDr. Václav Kajdoš †1990: Jin a jang
Tyto dva pojmy jsou těžko přeložitelné, protože jsou na jedné straně příliš vágní a na straně druhé příliš přesné. Všeobecně řečeno jin představuje všechno, co je pasivní a jang všechno, co je aktivní. Uveďme si pro lepší pochopení menší tabulku, ze které na několika případech nám velmi rychle vysvitne rozdíl i vzájemná sepjatost těchto pojmů:

jangjin
dennoc
světlotma
létozima
teplochlad
suchývlhký
vnějšívnitřní
mužžena
práceklid
nebezemě
aktivitapasivita
Již na těchto několika příkladech je nápadné, že nejde tak o protikladné jako spíše o doplňující se pojmy, protože prvé nemůže být bez druhého, jinak by pojem sám ztratil smysl. Rovněž nelze pojmy jin jang chápat jako duální, neboť právě ony tvoří jeden celek či různé aspekty jednoho celku. Číňané nemají spojku a tak ani nelze říci jin a jang nýbrž vždy jen jin jang bez spojovacího a mezi nimi. Tím je i schematicky podtržena celistvost a sounáležitost obou celků.

Pokud bychom chtěli vyjádřit vzájemné působení obou těchto principů, mohli bychom si je představit nejspíše jako navzájem se rodící a ohrožující prvky - noc dává zrod dni a den noci, léto zimě a zima létu. Ani člověk se nevyhne těmto kosmickým vlivům, také on jim podléhá lako celá příroda, jako oba principy, které jsou poslušny jen vesmírného zákona, jemuž říká východní filosofie tao.

A tak taoistická filosofie umisťuje člověka jako ostatně celou přírodu mezi tyto dvě kosmické síly. Modrá obloha je dráhou slunce a tedy jang, zatím co chladná a temná země je jin. Protože obloha je oblá, je kruh symbolem kosmu a času, kdežto země - omezená a plochá - má za symbol čtverec. Tento symbol splňovaly i staré čínské mince, které měly tvar kruhu a uprostřed něho čtverhranný výřez.

A z nehmotného aktivního nebe a hmotné pasivní země se zrodil člověk a jeho tělo tedy je výsledkem souhry dvou sil, jin jang. On sám je těmito silami stvořen a jeho životní i fysiologické rytmy se podřizují oscilacím obou principů, jakož i kosmickému rytmu dne a noci a střídajících se ročních údobí.

Ukázka textu z knihy Základy tradiční akupunktury - učebnice akupunktury, MUDr. Václav Kajdoš 1985
Poznámka administrátora: Některé informace v příspěvku nemusí být vzhledem k době vydání publikace aktuální.
cz
Jin a jang - čínská mince
Jin a jang - čínská mince