Hana Hamplová: Formy pohybu čchi
- stoupání (šeng) – pohyb směrem nahoru (rozptylovací funkce plic - zavlhčování)
- klesání (ťiang) – pohyb směrem dolů (klesající funkce plic – tekutiny jdou do ledvin)
- výstup (čchü) – pohyb zevnitř těla do vnějšího prostředí (výdech)
- vstup (žu) – pohyb z vnějšího prostředí dovnitř těla (nádech)

Stoupání je využíváno 5 orgány plnými, které skladují esenciální energii, klesání je nutné pro 6 orgánů dutých, které transportují potravinové látky. Játra a slezina řídí stoupání, žaludek a plíce řídí klesání. Slezina a žaludek se nacházejí ve středním ohništi, slezina řídí transport a transformaci a závisí tedy na stoupání, žaludek řídí příjem a závisí tedy na klesání. Ledviny a játra patří dolnímu ohništi a nemají přímé spojení se zevním prostředím, jejich fyziologická aktivita je ve vztahu se stoupáním a klesáním, přičemž stoupání je pro ně převažující. Klesání po pravém boku zajišťují plíce, aby se vdechnutý vzduch dostal do celého organismu, klesání po levém boku zajišťují játra, aby rozptýlily čchi po celém organismu (difúze). Chaotické stoupání čchi plic – astmatický záchvat, chaotické stoupání čchi žaludku – zvracení, říhání, škytání.

Čchi je nehmotná, jangová, proudí v akupunkturních drahách. Pohyb čchi je nepřetržitý, jakmile ustane, nastane smrt.

Systém proudění čchi – proudí v neustálém 24-hodinovém cyklu postupně všemi orgány, kde jedna dráha končí, druhá dráha začíná, koloběh začíná dráhou plic ve 3 hodiny ráno a končí předposlední dráhou žlučníku (23-1 hod) a poslední dráhou jater (1-3 hod), poté čchi opět pokračuje do dráhy plic.
LU (3-5h)→LI (5-7h)→ST (7-9h)→SP (9-11h)→ HT (11-13h)→SI (13-15h)→BL (15-17h)→KI (17-19h)→PC (19-21h)→TE (21-23h)→GB (23-1h)→LR (1-3h)
Čas vrcholu průtoku čchi – orgánové hodiny, v první hodině orgánových hodin doplňovat, v druhé hodině orgánových hodin vypouštět.

Normální čas uvedený u orgánů je zimní čas, letní čas je o hodinu posunut dopředu (např. ledviny 18-20h)
cz
Pohyb čchi
Pohyb čchi