ostankova: Akupunktura a Bachovy esence
Autor: Dagmar Komarková, www.inspirita.cz

Psychosomatický podklad většiny onemocnění není  třeba zdůrazňovat. Filozofe „zdravá mysl přináší zdravé tělo“ dokladuje jasnou spojitost mezi mentálním  a fyzickým stavem člověka. Proto by mělo být nedílnou  součástí jakékoliv terapie nastolení emoční rovnováhy  pacienta. Duševní rozpoložení totiž bývá rozhodujícím  faktorem v udržení zdraví a překonávání nemocí. Ve své praxi akupunkturisty se velmi často setkávám  s případy, kdy je potřeba více a cíleněji pracovat  s psychikou pacienta. Velmi dobře se mi při tom osvědčila  kombinace jehliček s Bachovými esencemi. Bachovy květové esence (Bachovy kapky) jsou výtažky  z květů divoce rostoucích květin, keřů a stromů, které jsou zaměřeny na harmonizaci duševního stavu. Jejich velkou  předností je, že jsou jednoduché, netoxické a mohou je  užívat lidé všech věkových kategorií (Bachovu Krizovou  esenci lze například podat novorozenému dítěti, aby se  lépe vypořádalo s příchodem na tento svět). Bachovy květy nemají žádné vedlejší účinky a neexistuje na ně  návyk.

Doktor Bach vnímal nemoc jako výsledek nesprávného  myšlení a jednání. Věřil, že pokud odstraníme chyby  na duchovní úrovni, nemoc již dále nepotřebujeme,  a ona proto vymizí. Cílem terapie Bachovými esencemi je  tedy stav, kdy se člověk cítí dobře a neničí jej negativní  emoce – následně se pak uzdravuje i fyzické tělo.  Nejúčinnějším způsobem se s emocí vypořádáme tak, že se na ni zaměříme. Uvědomíme si tak nejen negativní aspekt našeho psychického  diskomfortu, ale často i hluboko skrytý aspekt pozitivní. Tento protiklad dává vznik  nové životní síle, se kterou se dokážeme s problémem vypořádat. S Bachovými  esencemi tedy nedochází k potlačování negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje.

Akupunkturní bod je místo vstupu, výstupu a shromažďování energie, tedy místo, kde můžeme s čchi manipulovat. Je to oblast, kde probíhá energeticko-informační  výměna mezi nitrem organizmu a zevním prostředím. Každý bod má svou osobitou  charakteristiku, vlastní vyzařování. Pokud je bod stimulován, přináší specifckou  informaci nejen našemu tělu, ale i  mysli a duši.

Kombinací akupunktury a Bachových esencí doplňujeme efekt kovové jehly dřevěnou  povahou rostlin. Esence se stává jakýmsi katalyzátorem, který modifkuje pohyb čchi  v příslušném meridiánu. Setkání ocelové jehly a čistého rostlinného výtažku dává  vznik konverzaci mezi jinovou, přesně zacílenou energií kovu, zaměřenou dovnitř,  a jangovou, tvořivou, expanzivní energií dřeva. Z této komunikace samozřejmě profituje stimulovaný akupunkturní bod dvojnásobně.  Můžeme tedy konstatovat, že Bachovy esence posunují možnosti akupunktury na jinou, vyšší úroveň.

Pro tento terapeutický přístup je charakteristické, že více vtahuje do hry psychiku,  umožňuje lépe porozumět pocitům pacienta a využít jich k dosažení léčebného cíle. Fyzické tělo se tak ještě aktivněji podílí na emočních, mentálních a duchovních procesech, kterými procházíme.
Tradičně se Bachovy esence užívají ve formě kapek: pacient si je kape několikrát  denně přímo do úst nebo do jakéhokoliv nápoje, který následně popíjí. Můžeme je také dostat ve formě gelu, krému, spreje nebo bonbon.
Editoval ostankova (02.08. 2015 11:12)
ostankova: Kombinace systému akupunkturních bodů a Bachových esencí nabízí hned několik
možností:

1.  Aplikace esence přímo na zvolený akupunkturní bod
Nakapeme 2–3 kapky vybrané esence (popř. kombinace  esencí) do malé skleněné misky s cca 150 ml čisté vody. Do  roztoku namočíme smotek vaty nebo buničiny a potřeme  příslušný bod.

Jinou možností je kápnout na akupunkturní bod kapku  esence přímo ze zásobní lahvičky v případě, že potřebujeme  zapůsobit silněji. Dávejme pozor, abychom se nedotkli kapátkem kůže a neznečistili jej. Pokud se nám to stane,  očistíme kapátko namočením v alkoholu.

Další možností je přiložit smotek vaty na vhodný akupunkturní  bod, přelepit jej náplastí a nechat přibližně 20 minut působit.

Lokální ošetření akupunkturního bodu Bachovými kapkami bez použití jehly je velmi účinné a jednoduché. Můžeme  tak bezpečně aktivovat naše tělo, aby začalo reagovat jiným způsobem. Tato metoda je velmi vhodným doplňkem akupunkturní léčby – pacient tak může v terapii pokračovat
sám doma.

2.  Účinek prostřednictvím masážního oleje
Přidáme 2–4 kapky Bachovy esence do malého množství masážního oleje a vmasírujeme tuto substanci do oblasti  příslušného akupunkturního bodu.

3.  Aplikace Bachovy esence přímo do akupunkturního bodu
Jde o nejúčinnější způsob kombinace obou terapeutických metod. Odkapeme 2–4 kapky vybrané esence (popř.  kombinace esencí) do Petriho misky nebo jiné čisté skleněné  nádobky, namočíme hrot sterilní akupunkturní jehly a napíchneme příslušný bod. Rostlinná esence zde potencuje
účinek kovové jehly.

Ať už použijeme kterýkoli ze způsobů, je podstatné aplikovat Bachovy esence na akupunkturní body bilaterálně. Jen tak dojde ke správnému vybalancování organismu
Editoval ostankova (18.08. 2015 22:29)
cz
Akupunktura a Bachovy esence
Akupunktura a Bachovy esence