Zdraví z Číny: Orgán cang, slezina
Hlavním úkolem sleziny je, spolu se svým párovým orgánem žaludkem, řídit trávicí proces. Slezina napomáhá rozkládat potravu a část zní, přeměňuje na jemnou esenci, kterou v sobě uchovává a dále rozvádí po celém těle. Tato esence se stále doplňuje a obnovuje krev, proto slezina odpovídá i za tvorbu krve a dále představuje zdroj hybné životní síly. Anatomicky je orgán sleziny podobný psímu jazyku a má fialočervenou barvu. Slezina řídí ovládání krve a zateplování pěti orgánů cang. Z duchovního hlediska v sobě uchovává přemýšlení. Výklad funkcí sleziny, jakož i ostatních orgánů v klasické čínské medicíně vychází z úplně z jiných principů, než je prováděno v západní medicíně. Slezina souvisí s prvkem zem a dále k ní přiřazujeme žaludek, maso, svalstvo, rty a ústa.

Slezina řídí přepravu a přeměňování potravy.

Přepravováním se myslí pohyb a distribuce jemných esenciálních látek získaných při trávení a přeměňováním se rozumí trávení a přeměna potravy na tuto esenci. Na těchto procesech se mimo sleziny podílí i další orgány, jako je žaludek a tenké střevo, ale tyto úkony spadají především ke slezině, protože mezi pěti orgány cang je slezina rozhodující a má na starost celou oblast transformace potravy. Právě úloha sleziny spočívá ve dvou činnostech, v přepravě a přeměňování potravy a tekutin. Potrava se začíná trávit v žaludku a dále v tenkém střevě, kde se začne oddělovat čisté od kalného. Je to v podstatě oddělování jemnějších a hutnějších složek potravy. Za hlavní sílu je však považována čchi sleziny, která tzv. vyrábí jemnou esenci, která je čchi sleziny vynášena vzhůru do plic a odtud vstupuje do srdce. Ze srdce je tato energie společně s krví rozváděna do celého těla. Funkce sleziny má zásadní význam pro chod celého organizmu. Při poruše dané funkce dochází k chorobným změnám, které se projevují například nadýmáním, průjmy, nechutenstvím, úbytkem hmotnosti a chudokrevností.

Přeprava a přeměňování tekutin.

Podobným způsobem, jako u potravy, se slezina podílí i na přepravě a přeměňování tekutin potřebných pro výživu a svlažování organizmu. Její činnost v tomto působení se ubírá dvěma směry. Podporuje a řídí proces vstřebávání a proměny tekutin na esenci, kterou podobně jako esenci z tuhé potravy rozesílá do ostatních částí těla. Dále nadbytečnou a opotřebovanou část tekutin dopravuje do ledvin, které ji shromažďují, přeměňují pomocí své čchi v moč a odvádějí do močového měchýře a odtud ven. Slezina tedy odpovídá za rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin.

V souvislosti s funkcí přepravy a přeměňování tekutin má slezina ráda sucho a nesnáší vlhko. Slezina samotná je jinové povahy a řídí procesy s tekutinami. Vykazuje se zvýšenou citlivostí na vlhko a nadměrný příjem tekutin ji škodí, protože v důsledku toho může dojít z důvodu prázdnoty k jejímu oslabení. Vzhledem k jinovému charakteru sleziny se bude oslabovat její jang a dojde k převažování jinových složek. Čchi sleziny oslabením jangu není dostatečně hybná a silná na to, aby udržela v dostatečném pohybu tekutiny ve vzdálenějších místech těla, kde potom následně vznikají vodnaté otoky. Vodnaté opuchliny jsou způsobeny prázdnotou ledvin a sleziny. Prázdné ledviny nemají sílu odvádět vodu a prázdná slezina pak tuto vodu nedokáže ovládat. Čchi vody mohutní a rozhojňuje se, prosakuje pokožkou, roztéká se do končetin a po celém těle vznikají vodnaté otoky.

Poznatky na reakci sleziny, kterou má na vodu se promítají i do léčby. Když se při vyšetření zjistí, že příčinou nemoci je vlhkost sleziny, budeme postupovat tak, že vysušíme vlhko a posílíme slezinu. Použijeme na to léčiva, které jsou hořké a teplé povahy, protože obě tyto položky přináležejí k prvku oheň. A jelikož oheň srdce rodí zem sleziny a posílením jangu ohně se posílí i jang sleziny a ten vysuší vlhkost jin ve slezině. Dojde k obnovení rovnováhy ve slezině.

Přeměna živin a tekutin v těle a jejich doprava po celém těle je mimořádně důležitá funkce sleziny. Když ji vykonává bez poruch, tak tělo dokáže produkovat přiměřené množství živin a krve v potřebné kvalitě a organizmus bude dostatečně silný a odolný vůči vnějším škodlivým vlivům.

Slezina řídí rození a ovládání krve.

Rozením krve je myšlena spoluúčast na procesu krvetvorby a ovládáním krve se rozumí schopnost čchi sleziny, která udržuje tok krve ve vymezených drahách, aby se krev nevylévala mimo ně. Zdroj, z kterého je ustavičně vytvářena a doplňována krev je potrava. Z ní vytvářená esence sleziny se podílí na tvorbě krve, i když jí sama slezina neprodukuje. Pokud je funkce sleziny přiměřená, je zdravá i krev. Pokud je slezina oslabená, produkuje méně esence a v horší kvalitě, proto bude ubývat i krevní tekutina a zhorší se její parametry. Chorobný stav, který vznikne z prázdnoty, se projevuje závratěmi, mžitky před očima, bledou barvou tváře, pleti, nehtů. Funkce ovládání krve se váže na proudění a především na vymezení tras a směrů krve v těle. Hlavní podíl na této činnosti má čchi sleziny, která má těsnou spojitost s krví. Zdravá slezina produkuje zdravou krev a silnou čchi a to je smysl výroku, slezina ovládá krev. V opačném případě, kdy je slezina oslabena, tak slábne krev i čchi. Slezina pak nemá již sílu řídit krev i čchi a dostává se mimo své dráhy. Objevuje se krvácení z nosu, krev ve stolici a moči, silná menstruace, vznikají podlitiny. Je-li slezina prázdná, krev nemá nikoho, kdo by jí řídil, a proto se odlučuje z drah a proudí chaoticky.

Slezina řídí svalstvo a končetiny.

Činnost svalstva je závislá na stálém přísunu živin a krve, což zabezpečuje slezina, proto je spjata s masem. Když slezina tuto úlohu vykonává bez problémů, svaly jsou pevné a mocné a při zátěži mají dostatečnou výdrž. Při oslabení sleziny se zhoršuje kvalita čchi i krve a následně i kvalita svalstva. To začíná ochabovat, měknout a člověk se rychleji unaví a dostaví se ubývání svalové hmoty. Jsou-li slezina a žaludek v plné síle, dobře tráví, tak člověk přibývá na váze, když slezina a žaludek jsou oslabeny, tak trávení se zhoršuje a člověk hubne. Při léčbě volíme prostředky na posílení sleziny. Oslabenost sleziny se bude projevovat ochablostí končetin a v horších případech bezvládností rukou a nohou.

Kondice sleziny se projevuje na rtech.

Na rtech se odráží celkový stav sleziny. Když je čchi sleziny dostatečně silná a přepravuje v potřebné míře výživu na krev, rty mají svěží vzhled a zdravou červenou barvu. V opačném případě jsou bledé a ochablé. Další příznaky chorobné sleziny jsou vyrážky na rtech, které jsou příznakem akumulace horkosti ve slezině a žaludku. Modré rty poukazují na stagnaci a srážení se čchi a krve, je to oslabená přepravní funkce sleziny. Černé a odchlíplé rty, které nejsou schopny zakrýt zuby, jsou znamením krajníhovyčerpání slezinové čchi.

Vývodem sleziny jsou ústa.

Funkce sleziny je především spjata s trávením. Čchi sleziny prochází ústy, když je slezina v harmonii, potom dokážou rozpoznat potravu patero druhů zrnin. Chorobný stav sleziny se také odráží v chuti k jídlu. Při oslabení se sníží přepravovací funkce a dochází ke snížení chuti k jídlu. Při srážení vlhkosti a horkosti ve středním zářiči je v ústech cítit sladká chuť a sliny jsou husté a lepkavé. Oslabení čchi sleziny se projevuje zvýšenou chutí na sladká jídla.

Citem sleziny je přemítání.

Myšlení, zádumčivost, přemítání je podněcováno činností sleziny. V tomto okamžiku se činnost sleziny spojuje se srdcem, protože srdce je sídlemvědomí ducha. Jejich spolupráce spočívá v tom, že myšlení vyvěrá ve slezině jako první impulz a dotváří a dokončuje se v srdci. Když dojde k přílišným stresům a nakupí se velké starosti, budou následky samozřejmě negativní a přenášejí se na kvalitu čchi, která se zahušťuje a začne stagnovat, nebo se sráží a zahrazuje. To vše se děje v tomto případě v oblasti středního zářiče, který je také spjat s činností sleziny. Čchi sleziny nebude moci volně odtékat, oslabí se její přepravovací a přeměňovací funkce, která se projeví na poruchách trávení, nechutenství, nadýmání. Mohou vznikat i závratě, zatmění před očima, bušení srdce.

Tekutinou sleziny jsou sliny.

Sliny pomáhají udržovat čistotu ústní dutiny a účastní se na procesu trávení potravy. Jejich množství, kvalita a schopnost se udržet v ústech je odrazem stavu sleziny. Když je čchi oslabená, zvyšuje se tvorba slin a dochází k jejich samovolnému vytékání z úst.

Čchi sleziny je spjatá s čchi pozdního léta.

Slezina je nejtěsněji spjatá s pozdním létem, kdy je v přírodě nejsilnější energie prvku zem. K podnebním projevům k této době patří vlhko, protože slezina nesnáší vlhko, tak také vzniká největší pravděpodobnost chorobných poruch u sleziny. To se projevuje zejména poruchami činností trávicího ústrojí. Slezina jako zástupce prvku zem v těle dále souvisí se středem, žlutou barvou, vůněmi, sladkou chutí.

Důsledky tvaru a umístění orgánu sleziny.

Když je slezina malá, potom je její čchi vyrovnaná a jenom stěží ji může ublížit škodlivost. Je-li však slezina velká, potom v boku pod žebry je cítit koncentrovaná bolest při rychlé chůzi. Když je slezina umístěna vysoko, potom cítíme bolest od boku až nahoru k žebrům. Naopak, je-li nízko, tlačí na tlusté střevo. Když je sleziny mimo svou polohu, je snadněji napadena škodlivými činiteli. Když je orgán sleziny pevný, potom je jeho čchi vyrovnaná a jen stěží mu může ublížit nějaká škodlivost. Je-li orgán sleziny křehký, člověk je náchylný na onemocnění cukrovkou a snadno podlehne vlivům škodlivých činitelů. Je-li našikmo, můžeme snadno onemocnět na nemoci provázené pocity plnosti a nadýmání. Když je slezina umístěna ve správné poloze a má vyrovnanou čchi, škodlivost se ji jenom stěží může ublížit
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Slezina (Pi)
Slezina (Pi)
Hana Hamplová: Slezina (pi)
Slezina vychytává z jídla to dobré a vyrábí čchi a krev, řídí přeměnu potravy na čistou esenci, zdroj postnatální čchi, přepravuje živiny po těle ze žaludku a střev, řídí vzestup čistého, udržuje vnitřní orgány na místě (brání „prolapsům“), udržuje vitalitu a živost, řídí svalstvo a končetiny, má vliv na plodnost a menstruaci (je-li čchi sleziny prázdná, krev chybí), chuť sladká, ale ne moc (ne buchty, bílé pečivo, sladkosti), slezina nesnáší vlhkost – mléko a mléčné výrobky, v syrovátce není mléčná bílkovina, prázdnota sleziny – astma, slezina je sídlem imunity, sklon k otokům, únavě – zanesení vnitřní vlhkosti, hlen. Když často bolí páteř – hledat patologii sleziny, často je na vině psychosomatika – dělají si moc starostí, moc si všechno připouštějí, je vhodné si občas zazpívat. Pokud někdo ztratí chuť – je to patologie sleziny. Při obrnách musíme pracovat na slezině.

Slezinaporuchy trávení a metabolismu tekutin, otoky, poklesy, nemoci jsou většinou prázdné, poruchy imunity. Když je slezina slabá, produkuje málo čchi a krve. Čchi sleziny má 4 úkoly: ochrana proti nepřátelům, celkové proteplování, držení orgánů na svých místech, drží krev na místě výživy. Vlhkost škodí slezině, která je důležitá pro imunologii. Slezina – při diagnostice sledujeme stav podkožního tuku, hleny, infekce, otoky, pytlíky pod očima, zimomřivost, unavenost. Nejprve vždy řešit stav sleziny přes moxování bodu ST36. Češi trpí na prázdnotu jangu = čchi sleziny. Při horkém = žlutém hlenu, žlutém povlaku jazyka, rychlém tepu (nad 78 tepů za minutu), nemoxovat, ale baňkovat, ošetřovat na bodech na drahách. Slezina je moc chladná a je potřeba ji prohřívat teplým jídlem – dušené teplé dýně Hokaido, cukety, baklažány, kedlubny, zeleninové polévky, ne syrové ovoce a zelenina, pouze v horkém létě.

Potraviny vhodné pro slezinu: celozrnná obilná strava, špalda, kroupy, rýže neloupaná Natural, pohanka, kukuřice, jáhly, quinoa (bezlepková), k obilí se dobře hodí nasládlá zelenina (vařená, dušená v páře, pečená), různé typy dýní a tykví, brambory, hovězí maso, med, ořechy, houby, vejce, posiluje také kmín, olivy, anýz a fenykl.

Oteplující strava pro zimomřivésladká rýže, fenykl, hokaido, smažená cibule, ovoce (meruňka, broskve, třešně, rozinky), skořice, medovina, jedlé kaštany.

Ochlazující strava pro horkokrevnéplodová zelenina (okurky, meloun), kysané mléčné výrobky (s mírou!).

Léčba sleziny – otoky, extrémní slabost, únava SP09 (na otoky), SP10 (na chudokrevnost – nedostatečnost čchi) a au bod v průběhu dráhy sleziny (ah-shi body).

Chybí jin v žaludku – mírná horkost v žaludku, načervenalé okraje dásní, zanořený puls, pálení žáhy.

Horkost v žaludku – červené, hnisavé dásně, nemoxovat bod ST36, je možné moxovat dráhu sleziny, horko se nevyhání z žaludku, doplňujeme mírně chladnou jinovou stravou, plná horkost žaludku se projevuje žlutým povlakem na jazyku, použijeme lék, vypustit žaludek přes bod ST40, škodlivina jde z těla pryč, ne do dráhy sleziny, extra ošetřit moxou dráhu sleziny přes bod SP03.
cz
Slezina (Pi)
Slezina (Pi)
saras14: Dobrý den,
zeptám se na věc, která se mi stala: mám oslabenou slezinu a zjištuju, že mi určitým způsobem vždycky zabere, když cvičím tai-chi (taoistické, zdravotní). Potvrdil to i můj terapeut.

Když přijdu domů, mám pak neobvyklý hlad. Nicméně, cvičím většinou až k večeru (doma jsem v 18, nebo i 19, 20 hod), takže to přecijenom nechci (mám pocit, že bych neměla) přehánět.

Myslíte, že je možné cítít v takové míře posílení sleziny? Mohou se - tím hladem - projevovat jiné orgány?

Děkuji za odpověd..