Zdraví z Číny: Orgán cang, játra
Játra vykonávají v těle důležité funkce související s krví, čchi i tělesnými tekutinami. Uschovávají krev, řídí vnitřní prostupnost organizmu, jeho pohyb i vzestup čchi v něm. Jsou podřízeny prvku dřevo a mají přímé vazby na žlučník, šlachy a vazivo, nehty a oči. Játra přináleží k prvku dřevo, s kterým jsou dále spojeny, světová strana východ, jarní období. Z hlediska anatomického Jsou játra uložena v dolní části hrudního koše z větší části na pravé straně těla. Mají tři laloky vlevo a vpravo čtyři laloky.

Jejich funkce spočívá v tom, že zabezpečují v těle pohyb všeho, co se má pohybovat. To je čchi, krev, výživné látky, tělesné tekutiny, aby mohli volně a bez překážek plynout a dostávat se na místo určení v těle a také vylučovat mimo tělo. Pět orgánů cang je paralelně spojeno s přírodou, tak i játra, dřevo, na jaře přebírá vládu, atmosféra se otepluje, vše se po zimní ztuhlosti uvolňuje, dává se do pohybu, rostliny svými kořínky zprůchodňují do té doby zmrzlou zem, a je všude vidět, jak v přírodě vzniká nový život. A podobný charakter zastupují na jaře v těle játra. Aby se člověk cítil uvolněně a duševní i fyzické pochody probíhaly ve správném rytmu, aby čchi, krev a tělesné tekutiny kolovaly v těle plynule a metabolizmus probíhal bez komplikací, musí játra bez poruch vykonávat svoji funkci. V opačném případě dochází k různým chorobným změnám, kterou zaviní porušení chodu čchi jater.

Játra regulují celkové duševní rozpoložení.

Duševní a emoční život je projevem životní síly. Játra regulují množství krve, a také podmínky pro příznivý chod. Esenciální čchi je vázána na krev a promítá se do duševního stavu života. V normálním stavu, kdy játra plní svoji úlohu, tj. řízení vnitřní průchodnosti, tak je pohyb čchi a krve plynulý. Čchi jater vystupuje spořádaně nahoru, není zahrazována a stlačována, ale ani není vznětlivá a rozbouřená. V tomto stavu se člověk cítí dobře, spokojeně a uvolněně. Pokud se však tato poklidná, správná činnost naruší, mechanizmus čchi se dostane do disharmonie a bude mít negativní vliv na tělo i duševní nálady.

Narušení se projeví dvěma základními situacemi. Průchodnost je nedostatečná, v takovém případě se čchi jater zahrazuje a sráží, což fyzicky se projeví na tlaku pod žebry a v hrudi. Nechutenstvím, kdy dřevo, játra nezprůchodňují slezinu, zem. V psychice se zahrazování čchi jater projeví jako deprese, pochybovačnost, smutnou náladou, negativizmem, plačtivostí, vzdycháním. Druhý stav, který je opačný, je-li průchodnost přílišná. V tomto případě dochází k nadměrnému stoupání jangové čchi, což vede k duševním stavům předrážděnosti, nervozity, vyvolávání hněvu, rozpínání bolestí v hlavě, potížemi při usínání, velké množství snů, nespavostí, zrudnutím tváře a očí a ve vážnějších případech až poruchami psychiky, což se projevuje pomateným nadáváním, výbuchy agrese, nekontrolovatelným pobíháním. Játra se z hlediska účasti na psychickém životě považují za velice energetický orgán, z něhož vyvěrají úmysly a vycházejí rozhodnutí.

Napomáhání trávicímu procesu.

Hlavní úlohu při trávicích procesech hrají slezina a žaludek, ale aby tento proces mohl plynule probíhat, k tomu je nutná podpůrná činnost jater. Játra se dále podílejí na trávení i s pomocí svého přidruženého jagového orgánu a to je žlučník. V rámci pěti prvků orgánů jde o vztah, ovládání mezi dřevem-játry a zemí-slezinou, kdy játra zprůchodňují zem. Pokud v tomto vztahu dojde k poruše, projeví se to na zažívacích potížích. Jestliže žaludeční čchi v důsledku disharmonie mezi játry a žaludkem nemůže klesat dolů, dojde ke krkání, pocitům tlaku v žaludku, zvracení. Při disharmonii mezi játry a slezinou, kdy slezinová čchi nestoupá vzhůru, jak by měla, objevuje se nadýmání břicha, průjmy.

Játra podporují tvorbu vylučování žluče, která se uskladňuje ve žlučníku. Zbytková čchi jater se přelévá do žlučníku, kde se akumuluje a přeměňuje v žluč. Ta se po určitých intervalech vylučuje do tenkého střeva a pomáhá rozkládat potravu. Pro celý proces je však nutné, aby byla zajištěna dobrá vnitřní prostupnost. Jestliže se například zahrazuje jaterní čchi, je blokována tvorba, nebo vylučování žluče což má nepříznivý vliv na trávení. Chorobné stavy tohoto druhu se projevují bolestí v boku, hořkostí v ústech a špatným trávením.

Zabezpečení pohybu čchi, krve a tekutin.

Čchi, krev, tělesné tekutiny musí v těle cirkulovat. Na pohybu těchto složek v těle se podílejí ostatní orgány cang, ale játra řídí při tom vnitřní průchodnost organizmu a vytvářejí ostatním orgánům cang pro tuto činnost podmínky. Jestliže játra nedokážou dostatečně zprůchodňovat v organizmu vznikající překážky, dochází ke srážení a stagnaci čchi, což se projevuje pocity nadýmání a rozpínání v hrudi, prsních bradavkách, žaludku a břiše, anebo i v končetinách. Toto rozpínání v důsledku stagnace čchi však musíme odlišit od otoků, které se vytvářejí v důsledku stagnace vody. V prvním případě jde o rozpínavé tvrdé jangové, často bolestivé otékání nebo nadýmání a ve druhém případě se vytvářejí měkké a vodnaté jinové nebolestivé otoky, kde po stlačení prstem zůstane prázdná proláklina.

Cirkulace krve je úzce spjata s pohybem čchi, když se čchi zahrazuje, potom se srážím i krev. Pohyb krve v těle má na starost více orgánů, čchi srdce krev popohání a řídí cévní soustavu, čchi plic pomáhá srdci přepravovat krev, čchi sleziny udržuje krev patřičných drahách. Součinnost jater slouží k tomu, že udržuje prostupnost a zabezpečuje potřebné podmínky a prostředí pro tuto činnost. Pokud vnikne chorobný stav jater, nedokážou udržet průchodnost a začne docházet ke srážení krve a různým dalším chorobným stavům, které se projevují jakobolesti na hrudi, menstruační problémy u žen, které jsou bolestivé, nepravidelné, opožděné, provázené bolestí v podbřišku. Když je naopak průchodnost přílišná, což vzniká při silném rozčilení, záchvatu hněvu, tak se to do pohybu krve a mechanizmu čchi promítne jako chaos. Čchi a krev vystupují prudce vzhůru, tvář rudne a objevují se na ni červené skvrny. Oči se podlévají krví a v krajních případech může dojít i ke krvácení z horních vývodů, jako jsou uši, nos, ústa.

Oběh, výměna a vylučování tekutin v těle regulují plíce, slezina a ledviny. Podpůrná úloha jater spočívá v zabezpečování průchodnosti organizmu. Když se hýbe čchi, potom se hýbe i voda a dále v regulaci tří zářičů, což je horní, střední i spodní zářič, které jednotlivě souvisí s plícemi, slezinou a ledvinami. Jestliže neřídí horní zářič, tak voda napadá horní pramen, když neřídí střední zářič, potom voda setrvává v žaludku, když neřídí spodní zářič, potom voda působí nepořádek ve stolici a močení. V normálním zdravém chodu, když čchi řídí všechny tři zářiče jak má, potom cévy a cévky jsou průchodné a vodní dráhy v pořádku. Když játra neplní svou funkci zprůchodňování, čchi tří zářičů se zahrazuje a současně s tím se zahrazuje i voda. To vede v těle k vytváření hlenů, zadržování vody, vodnatým otokům, k břišní vodnatelnosti. V další pokračující návaznosti to může způsobit zduření uzlin na krku, vytváření uzlin v podkoží a vytváření tvrdších útvaru v prsech.

Pro tělo člověka je důležité, aby dráhy čchi byly průchodné, potom nemůže vzniknout nemoc ze stagnace hlenů a zadržování vody.

Vztah jater ke šlachám a vazivu.

Šlachy spojují svaly a klouby a dostávají výživu od jaterní čchi. Postup je takový, že čchi potravy vstupuje do žaludku a její esence se rozptyluje do jater a odtud hutná a výživná čchi jde do šlach. Pokud jsou játra v dobrém stavu, mají dostatečný přísun krve a harmonizované čchi, působí na šlachy a vazivo tak, že jsou pružné a tělo je přirozeně pohyblivé. Na druhé straně chorobné změny v játrech nepříznivě ovlivňují funkčnost šlach. Například při nedostatku krve v játrech ani šlachy nemají potřebnou výživu. To způsobuje celkovou ochablost, tzv. dřevěnění a potíže s ohýbáním končetin, chvění rukou i nohou. Při horečnatých onemocněních, kdy horká škodlivost způsobí vyčerpání končetin i úbytek krve, vzroste nárůst jaterního jangu, zůstávají šlachy bez výživy, což může vést ke křečovitým záchvatům, zkroucení končetin, ztuhlost šíje, zatínání čelisti, napružení páteře. Odolnost a únava šlach a vaziva závisí na stavu jater. Mají-li játra dostatek krve, je organizmus pohybově vysoce výkonný. Při nedostatku krve jater nastává opačná situace, člověk se rychleji a snadno unaví, zhoršuje se pohyblivost. To se projevuje hlavně ve stáří, kdy s postupujícím věkem slábne čchi a krev jater, tím slábne i pružnost šlach a vaziva, která si již neudrží svou původní sílu a kvalitu, jako v mladém věku.

Kondice jater se projevuje na nehtech.

Když játra vykonávají všechny své funkce, nehty jsou pevné, hladké, lesklé a mají načervenalou barvu. Když jsou játra postižena chorobnou poruchou, změní se také kvalita nehtů, jsou lámavé, křehké, vysušené, beztvaré. Tuto znalost a stavu nehtů využíváme při stanovení diagnózy.

Vývodem jater jsou oči.

Všechna čchi a krev dvanácti drah a třistašedesátipěti spojnic stoupá vzhůru do tváře a prochází dutinami vývodů, její jangová esence prochází očima a umožňuje jím vidět, dává jím průzračnost a pohyblivost. Esenciální čchi pěti cangů a šesti fu se shromažďuje v očích a vytváří jejich podstatu. Oční jamky naplněné esencí se stávají očima, esence kostí tvoří zorničky, esence šlach tvoří duhovku, esence krve tvoří vlásečnice, esence čchi těchto očních jamek tvoří bělmo, esence masa tvoří víčka. Celým spojením směsí esencí šlach, kostí, krve, a čchi s cévami vytváří oční systém. Čchi každého z cangům se shromažďuje v určitých zónách oka a jsou nazývány pěti kolečky. Zornička je vodní kolečko a je vyživována čchi ledvin, které řídí vodu. Duhovka je větrné kolečko, je vyživována čchi jater, která řídí vnitřní vítr. Oční koutek se nazývá krevní kolečko a je vyživován čchi srdce, která řídí krev. Oční bělmo je čchiové kolečko, je tvořeno z čchi plic a plíce řídí čchi v těle. Víčka se nazývají masové kolečko, jsou vyživována čchi sleziny, která řídí maso. Oči mají nejtěsnější spojení ze všech orgánů s játry, pro něž představují vnější vývod energie. Jelikož čchi jater procházím očima a když játra jsou v harmonii, tak dokážou oči rozpoznávat patero barev.

Z dráhy jater vede odbočka ke spoji mezi zadní stranou oční bulvy a mozkem, tj. k očnímu nervu. Toto cestou přichází k očím výživa z krve jater, která je pro kvalitu zraku nutná. Proto stav jater se významně ovlivňuje různé oční nemoci, které jsou často způsobeny chorobnými poruchami jater. Nedostatek jaterní čchi způsobuje rozmazané vidění, šeroslepost. Vyčerpání jin jater se projevuje pocitem suchých očí a oslabením zraku. Sálání jaterního ohně může vést k zákalu rohovky a zánětu očí s bolestivými otoky. Prudké stoupání jaterního jangu vyvolává závratě a mžitky před očima. Hýbání jaterního větru může vyvolat šilhání, obracení očí v sloup a přítomnost vlhké horkosti v játrech a žlučníku způsobuje zežloutnutí očí. U mnohých očních nemocí je jejich příčinou, chorobný stav jater. Při léčení těchto chorob očí je nutné léčit i játra.

Citem jater je hněv.

Hněv je silná citová pohnutka, která vyvolává disharmonii čchi.  Aktivuje především jangovou složku čchi, která tím sílí a v souladu s principem jangu vystupuje vzhůru a část se uvolňuje i s těla ven. Společně s čchi stoupá vzhůru i krev, což vede k prokrvování horní poloviny těla, což je především hlava a oči. To se projevuje tak, že tvář rudne a oči se podlévají krví. Při silných záchvatech hněvu může dojít až ke ztrátě vědomí. V tomto případě je jedná přílišnou průchodnost vyvolanou silným tlakem jangové čchi, vzniklou silnou emocí hněvu. Tyto hněvivé stavy postihují především játra, protože ony řídí stoupání čchi v těle a vnitřní prostupnost. Obdobný proces se může vyvíjet z opačné strany. Vnitřní disharmonie, čchi jater předurčuje duševní naladění, které je náchylné na pocity hněvu. Je to tehdy, kdy játra nemají dostatek krve, protože v tomto případě nedokážou ovládat jangovou energii, která vystupuje nahoru a zvyšuje vnitřní průchodnost těla. Léčit hněv je obtížné, vyléčit ho je možné jenom tehdy, když se zharmonizují játra.

Tekutinou jater jsou slzy.

Slzy vytékají z očí a oči jsou vnějším vývodem jater. V normální situaci slzy zvlhčují prostředí očí a pomáhají ho udržovat čisté a zbavovat ho případných nečistot. Při poruchách jater může docházet k některým poruchám při vylučování slz. Nedostatek jinové krve v játrech způsobuje sníženou tvorbu slz a následný pocit sucha v očích. Naopak vlhká horkost v dráze jater vyvolává zvýšené slzení, např. za větrného počasí.

Čchi jater je spjata s čchi jara.

Játra patří k prvku dřevo, jeho ročním obdobím je jaro. Proto jarní období nejvíce ovlivňuje čchi jater a to způsobuje, že játra na jaře jsou nejaktivnější ze všech pěti orgánů cang. Je nejlepší, když se člověk přizpůsobí jarním zákonitostem a své tělo naladí, svým chováním i životosprávou na jarní období. Pak nehrozí nebezpečí porušení rovnováhy čchi jater a vznik chorobných stavů z tohoto důvodu.

Charakteristika jara je taková, že tři měsíce se rozvíjí nové a odstraňuje staré. V tomto období raší v přírodě výhonky nového života a vše začíná bujet a rozkvétat. Na jaře máme chodit spát s příchodem noci a časněji vstávat. Nosit volnější oděv a pozvolně se procházet, abychom v sobě navodili příjemnou atmosféru. V tomto období nám prospěje velkorysost, uznalost. Naopak se vyvarujeme hádavosti, pomstychtivosti apod. Kdo se tomuto režimu jara protiví, poškozuje si játra a v letním období u něho může docházet k chorobným změnám chladné povahy, protože si nevytvořil dostatečné podmínky pro nárůst letní čchi.

V rámci prvku dřevo jsou játra spojena s dalšími činiteli, jako jsou východ, modrá a zelená barva, kyselá chuť, apod. V návaznosti, že východ rodí vítr, vítr rodí dřevo, dřevo rodí kyselost, kyselost rodí játra, játra rodí šlachy a vazivo, šlachy a vazivo rodí srdce, a játra řídí oči.

Důsledky tvarů a umístění jater.

Když jsou játra malá, jejich čchi je vyrovnaná a nemohou vznikat nemoci spojené s bolestí pod žebry. Jsou-li játra velká, tlačí na žaludek, a tím i na hltan, který je tísněn a zahrazován. Kromě toho jsou cítit bolesti pod žebry. Když jsou játra umístěna vysoko, nahoře sahají až k žaludečnímu vchodu a jsou tlačena na žebra, což vyvolává dušnost. Jsou-li játra umístěna nízko, tlačí na žaludek a pod žebry se vytváří prázdný prostor, který snadno napadají škodlivé činitelé. Když je orgán jater pevný, potom je jeho čchi vyrovnaná a jen stěží může podléhat chorobným stavům. Je-li orgán jater křehký, často dochází k nemocem zažívání a játra jsou málo odolná proti škodlivým vlivům. Když jsou játra umístěna našikmo, potom je cítit bolest pod žebry. Když jsou játra umístěna ve správné poloze, jejich čchi je harmonická a jenom stěží dojde k ublížení od škodlivých činitelů.
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Játra (Gan)
Játra (Gan)
Hana Hamplová: Játra (gan) – rozprostírají čchi po levém boku, spojená s plicní čchi, dodává ji do ledvin, játra řídí průchodnost čchi všude, blokáda neboli zauzlování čchi – stáza krve – z nejasného důvodu bolest (tlaky pod žebry a na boku vzniknou blokádou čchi v dolních končetinách, např. při běhu), játra často trpí plností jangu větru z prázdnoty jinu – výsledkem je mrtvice, červené oči, tinitus,vysoký krevní tlak, funguje Uvolnění napjaté tětivy.

Játra regulují duševní rozpoložení. Strunovitý teppřejangovaná játra, pořád chodí, jsou naštvaní. Čchi jater se spojuje s krví a roznáší ji po celém těle, pokud je špatná, nedochází k difúzi – rozprostírání. Stres vyřadí játra ze správné funkce, v dráze dochází k blokádám, potom čchi někde chybí, vznikne tam píchavá bolest. Játra pomáhají trávit (nadýmání). Játra zásobují oči slzami. Játra řídí menstruaci, těhotenství, porod. Při stoupání čchi nahoru – otoky, nadýmání, migrény, hypertenze. Játra řídí vazy a šlachy. Časté bolesti šíje a trapézů ukazují na žlučník.

Játra uchovávají a řídí krev (uskladňují krev a regulují její množství), tkáň šlachy, vývodem jsou oči, nehty (často lámavé s mykózou), stejně jako sdružený orgán žlučník (zodpovědnost, originalita) nesnáší stísnění, prázdnost jater – z nedostatku krve nebo jinu, plnost jater – z nadměrné vznětlivosti, vlhkohorké škodlivosti, příznaky – tlaky pod žebry, závratě, nemoci očí, spastické stavy (křeče, tiky, chvění), menstruační potíže a duševní problémy (náladovost, deprese, hněv), často při chůzi bolí holeně. Disharmonie jater – časté výrony např. kotníku, začervenalé bělmo, rozmazané vidění, suché oči, málo jinu v játrech rozhojníme bodem vody LR08 (zavlhčíme oči).

Pomoc játrům – omezit stres a vztek, jídla ochlazující jang, jinová strava – jarní listová zelenina, vše kyselé, chůze, relaxovat, harmonizovat, feng šuej – příroda.

Vráska mezi očima ukazuje zatížení jater.

Potraviny vhodné pro játra: pickles (mléčným kvašením prošlá zelenina), kvašené zelí, citrony, pšeničný bulgur, kuskus, špalda, výhonky vojtěšky (alfaalfa), luštěnin, řeřicha, ostružiny, maliny, kyselá jablka, rybíz, angrešt, brusinky, borůvky, mandarinky, pomeranče, čaj šípek, meduňka, ibišek, sléz, chlebový kvas, kombucha, zelený čaj kukiča, banča, libová kachna, občas tvaroh, kysané mléko, kefír, čerstvý tvarohovitý sýr.

Chybí jin v játrechrozmazané vidění, vznětlivost, emoční rozháranost, u žen návaly horka, tinitus,závratěLR08 (bod vody), KI10 (bod vody ve vodě), raději řešit přes stravu. Kořenem je nedostatek jinu ledvin.
cz
Játra (Gan)
Játra (Gan)
cz
Játra (Gan)
Játra (Gan)
Miloš Vymazal: Játra uskladňují krev [gan cang xue]. Tato funkce znamená skladování [cuncang] krve v játrech, ale zároveň také regulaci objemu krve [tiaojie xueliang]. Játra řídí množství krve, které obíhá v cévách tak, aby to dpovídalo potřebám organismu dle stavu odpočinku nebo činnosti, aby obecná úroveň cirkulace zůstala zachována. Drenážní a disperzní funkce Jater [shuxie] mají mimoto regulační vliv na pohyb energie. Výsledkem tohoto je na jedné straně ochrana uskladňovací funkce jater a na druhé straně zajištění plynulosti krevního oběhu.

Játra (jejich úkolem je zabezpečovat volný průchod čchi, krve, výživných látek a tělesných tekutin po celém těle, dostávat je na místo určení a případně nepotřebné pomáhat vylučovat mimo tělo. Při správné rozptylovací funkci jater se člověk cítí dobře fyzicky i duševně a je v pohodě. Naopak, zablokuje-li se kdekoliv tato „zprůchodňující“ funkce jater, vznikají potíže – bolesti hrudi a břicha, duševní deprese, náladovost, vzdychání. Je-li rozptylování čchi játry však příliš rychlé, vznikají také chorobné stavy: vznětlivost, hněv, rozpínavé bolesti hlavy, nespavostpomatenost. Játra také mají funkci uschovávání krve a řídí menstruaci.

Zdroj: Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com