Miloš Vymazal: Diagnostika v čínské medicíně
Autor: Giovanni Maciocia C.Ac.
Vydavatel: Nakladatelství ANAG

Kniha světoznámého autora a lékaře tradiční čínské medicíny by neměla chybět v knihovně žádného praktika čínské medicíny, žádného lékaře, který se setkává se složitými komplexními projevy chorob, a jistě bude vítanou pomůckou také pro orientaci v běžných potížích pro laickou veřejnost.

Správná diagnóza – podmínka pro nasazení vhodné terapie
Kniha Diagnostika v čínské medicíně kombinuje podrobnou analýzu klinických projevů s letitými zkušenostmi autora. Je na tomto poli ojedinělým svědectvím o jednom z nejdůležitějších pilířů čínské medicíny, a tím je odlišování syndromů podle příznaků. Na tomto velmi sofistikovaném postupu, kterým se získává jasný a jednoznačný obraz o podstatě choroby pacienta, je založená správná terapie. Správně lze léčit jen na základě správné diagnózy.

Čínská medicína v západním světě
Detailnost diferenciálně diagnostických postupů a rozboru symptomů a příznaků je v celosvětovém písemnictví v anglicky psané literatuře ojedinělá. Jedním z typických rysů prací Maciocia je schopnost přizpůsobit postupy čínské medicíny západním pacientům.

Členění publikace
Publikace je rozdělena do čtyř částí zabývajících se čtyřmi tradičními aspekty čínského diagnostického procesu, tj. na pozorování pohledem, dotazování se, pohmat s důrazem na pulsovou diagnostiku, diagnostiku čichem a posloucháním slyšitelných projevů pacientovy disharmonie.
Kniha přináší souhrnné informace z široké oblasti čínské diagnostiky, která činí čínskou medicínu nejkomplexnější metodou na zeměkouli.


Obsah knihy

Předmluva 35
Úvodní slovo 37
Poděkován í 41
Poznámka k překladu čínských pojmů 43
Jak používat tuto knihu 45
Rejstřík symptomů a příznaků 49
Seznam zkratek 53

1. DÍL
DIAGNOSTIKA POZOROVÁNÍM 55
ÚVOD 55
Vztah mezi pěti smysly, devíti otvory a vnitřními orgány 56
Vztah mezi různými oblastmi obličeje a vnitřními orgány 56
Vztah mezi pěti tkáněmi a vnitřními orgány 57
Vztah mezi pěti místy transportu čchi a jinovými orgány 58
Projevy pěti jinových orgánů 58
Dvanáct oblastí na pokožce 58

1. ČÁST
POZOROVÁNÍ TĚLA, MYSLI A PLETl 67
ÚVOD 61
Souvztažnost mezi jednotlivou částí a celkem 61
Pozorování konstitučních znaků 63

1. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ TVARU POSTAVY,
FYZICKÉHO VZEZŘENÍ A CHOVÁNÍ 65
ÚVOD 65
KLASIFIKACE TVARU POSTAVY
PODLE JIN A JANGU 66
Tvar postavy s hojností jangu 66
Tvar postavy s hojností jin 67
Tvar postavy s nedostatkem jangu 68
Tvar postavy s nedostatkem jin 68
Tvar postavy s rovnováhou jin a jangu 69
KLASIFIKACE TVARU POSTAVY PODLE PĚTI PRVKŮ 69
Dřevěný typ 69
Ohnivý typ 70
Zemský typ 71
Kovový typ 72
Vodní typ 73
Klinická aplikace typů podle pět i prvků 74
KLASIFIKACE TVARU POSTAVY PODLE PRENATÁLNÍCH A POSTNATÁLNÍCH VLIVŮ 75
Tvar postavy se silnou prenatální konstitucí 75
Tvar postavy se slabou prenatální konstitucí 77
Tvar postavy se silnou postnatální čchi 77
Tvar postavy se slabou postnatální čch i 78
KLASIFIKACE PODLE TĚLESNÉ STAVBY 79
Robustní typ 79
Kompaktní typ 79
Svalový typ 80
Hubený typ 80
Otylý typ 81
KLASIFIKACE TVARU POSTAVY PODLE SNÁŠENLIVOSTI LÉKŮ A TOLERANCE BOLESTI 81
Tvar postavy ukazující na vysokou snášenlivost léků a toleranci bolesti 81
Tvar postavy ukazující na nízkou snášenlivost léků a toleranci bolesti 82

2 . KAPITOLA
POZOROVÁNI MYSLI, DUCHA A EMOCÍ 83
ÚVOD 83
TŘl ASPEKTY DUCHA 84
Ztělesnění ducha 84
Vitalita ducha 84
Záře ducha 85
TŘl STAVY DUCHA 85
Silný duch 85
Slabý duch 85
Falešný duch 86
DUCH A KONSTITUCE 86
Silný duch a si lná konstituce 86
Slabý duch a slabá konstituce 87
Slabý duch a silná konstituce 87
Si lný duch a slabá konstituce 87
DUCH A EMOCE 87
Oči 87
Pleť 88
Jazyk 88

3. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ BARVY PLETl 89
ÚVOD 89
HOSTITELSKÉ A HOSTUJÍCÍ BARVY 90
Hostitelské barvy 90
Hostující barvy 90
Klinický význam 91
POZOROVÁNÍ RŮZNÝCH ASPEKTŮ BARVY PLETl 97
Povrchová nebo hluboká barva 92
Zřetelná nebo skrytá barva 92
Rozptýlená nebo koncentrovaná barva 93
Řídk á nebo hustá barva 93
Barva s leskem nebo bez lesku 94
Souhlasná nebo protichůdná barva 94
Prognóza podle barvy pleti 96
Změny barvy pleti v průběhu nemoci 98
Barvy pleti a emoce 99
BARVY PLETl 99
Normální barva pleti 99
Bílá barva pleti 100
Sinalá barva pleti 1 O 1
Žlutá barva pleti 1 O 1
Cervená barva pleti 103
Namodralá/nazelenalá barva pleti 104
Tmavá barva pleti 105
Nachová barva pleti 106

4. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ POHYBŮ TĚLA 107
HLAVA 707
Třes hlavy 107
Ztuhlost krku 108
OBLIČEJ 108
Zešikmení očí a úst 108
Obrna obličeje (Bellova paréza) 108
Tiky v obličeji 109
KONČETINY A TĚLO 709
Ochrnutí 109
Třes nebo spasticita končetin 110
Záškuby svalů 111
Opistotonus 111
Kontraktury končetin 111
Hemiplegie 112
Třes rukou 112
Třes nohou 112
Kontraktury prstů 113

2. ČÁST
POZOROVÁNÍ ČÁSTÍ TĚLA 115
ÚVOD 115

5. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ HLAVY, OBLIČEJE A VLASŮ 777
HLAVA 777
Suchá pokožka hlavy 117
Zarudnutí a bolest pokožky hlavy 117
Třes hlavy 118
Otok celé hlavy 118
Nežity na pokožce hlavy 118
Vřídky na pokožce hlavy 118
Vřídky v oblasti bradavkového výběžku kosti spánkové 118
Oděrky na pokožce hlavy 118
Hlava naklánějící se k jedné straně 118
Hlava zaklánějící se dozadu 118
Pozdní uzavření fontanel 118
OBLIČEJ 118
Akné 119
Vyrážka s pupínky/skvrnami 119
Otok obličeje 119
Otok a zarudnutí obličeje 119
Otok, zarudnutí a bolest tváří 119
Vřídky pod jařmovým obloukem 119
Vrásky v obličeji 119
Zešikmení očí a úst 119
VLASY 779
Vypadávání vlasů 120
Alopecie 120
Suché a lámavé vlasy 120
Mastné vlasy 121
Předčasné šedivě ní vlasů121
Lupy 121

6. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ OČÍ 123
ÚVOD 123
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ OČl 124
VZTAH MEZI VNITŘNÍMI ORGÁNY A OČIMA 124
Oči a játra 124
Oči a ledviny 124
Oč i a srdce 125
Oči a žaludek a slezina 125
Oči a žlučník 12 5
Oč i a močový měchýř 12 5
Oči a tenké střevo 126
Pět koleček 126
Osm obvodů 12 7
Oční systém 12 7
ASPEKTY POZOROVÁNÍ OČÍ128
Lesk očí 128
Ovládání očí 128
Normální oči 128
POZOROVÁNÍ PATOLOGICKÝCH PŘÍZNAKŮ OČÍ 128
Abnormální barva 128
Další znaky 130
Zapadlé oční bulvy 130

7. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ NOSU 135
ÚVOD 135
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ NOS 135
VZTAH MEZI NOSEM A VNITŘNÍMI ORGÁNY 136
ABNORMÁLNÍ BARVA 137
Bledá 137
Žlutá 137
Červená 137
Namodralá / nazelenalá 137
Rudě nachová 137
Tmavá 138
OTEKLÝ NOS 138
CHVĚJÍCÍ SE NOSN[ KŘÍDLA (ZEVNĚJŠEK CHŘÍPÍ) 738
SUCHÉ NOSNÍ DÍRKY 138
KRVÁCENÍ Z NOSU 138
POLYPY 138
VŘÍDKY NA NOSE 138
PUPÍNKY NA NOSE 138

8. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ RTŮ, ÚST, PATRA, ZUBŮ,
DÁSNÍ A PHILTRA 141
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ ÚSTA A RTY 141
RTY 142
Abnormální barva 742
Suché nebo popraskané rty 144
Oloupané rty 144
Oteklé rty 144
Chvějící se rty 144
Vpáčené rty 144
Povolené rty 144
ÚSTA 144
Opary 744
Popraskané koutky úst 745
Afty 145
Otevřená ústa 145
Zešikmení úst 745
Slintání z koutků úst 746
PATRO 146
Abnormální barva 746
ZUBY A DÁSNĚ 147
Zuby 747
Dásně 148
PHILTRUM 149
Ploché philtrum 750
Strnule vyhlížející philtrum 750
Abnormální barva 150

9. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ UŠÍ
ÚVOD 757
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ UŠI 757
VELIKOST UŠÍ 752
Velké uši 752
Malé uši 752
Oteklé uši 153
Svraštělé uši 153
SUCHÝ A SVRAŠTĚLÝ VNĚJŠÍ ZÁVIT 153
BOLÁKY NA UCHU 153
BRADAVICE NA UCHU 153
ABNORMÁLN[ BARVA 153
Žlutý vnější závit 153
Bledý vnějš í závit 153
OBSAH 7
Namodralý/nazelenalý (qing) vnější závit 153
Tmavý vnější závit 153
Zarudlý vnější závit 153
Zarudlá zadní strana ucha 754
Otok a zarudnutí prohlubně na boltci 154
ROZŠÍŘENÉ KREVNÍ CÉVY NA UCHU 154
NADMĚRNÁ TVORBA UŠNÍHO MAZU 154
VÝTOK Z UŠÍ 154

1O. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ HRDLA A KRKU 755
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ HRDLO A KRK 755
HRDLO 756
Zarudnutí hrdla 756
Struma 756
Pulzování karotické tepny 756
Pozorování hrtanu 756
Oteklé krční mandle 157
Abnormální barva krčních mandlí 757
KRK 158
Délka krku 158
Ztuhlost krku 158
Měkký krk 759
Nachýlený krk 759
Sířka krku 759
Oteklé krční uzliny 760

11. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ ZAD 161
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁDA 161
ATROFIE SVALŮ PODÉL PÁTEŘE 762
ZTUHLOST SPODN[ ČÁSTI ZAD 162
ANOMÁLIE ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE 162
Páteř ohnutá dopředu 7 62
Skolióza 762
Nadměrná lordóza 7 63
Nadměrná kyfóza 7 63
Vyrovnání křivky bederní p áteře 7 64
Vychýlení páteře 164
PŘÍZNAKY NA POKOŽCE 164
Pupínky na zádech 764
Puchýřk y ve spodní část í zad 765
Suchost a zarudnutí pokožky spodní část í zad 7 65
Žluté zbarvení spodní částí zad 165
Skvrny na pokožce ve spodní částí zad 7 65
Nežity v bodě BL23 shenshu 7 65
Pupínky nebo neštovičky na hýždích 7 65

12. KAPITOLA
POZOROVÁNI PRSŮ U ŽEN 167
ÚVOD 167
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ PRSY 167
VELIKOST PRSŮ 168
Malé prsy 768
Napětí prsů 168
Oteklé prsy 7 68
Zarudnutí a otok prsů 168
BULKY V PRSECH 168
ABNORMALITY BRADAVEK 170
Mléčný výtok z bradavek 7 70
Lepkavý žlutý výtok z bradavek 7 70
Krvavý výtok z bradavek 7 70
Vpáčené bradavky 7 70
Popraskané bradavky 7 7 7
KŮŽE PŘIPOMÍNAJÍC POMERANČOVOU KŮRU 171

13. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ SRDEČNÍCH ÚDERŮ 173
ÚVOD 173
SRDEČNÍ ÚDERY POSUNUTÉ SMĚREM DOLŮ 174
SRDEČNÍ ÚDERY POSUNUTÉ SMĚREM NAHORU 174
SRDEČNÍ ÚDERY POSUNUTÉ SMĚREM DOLEVA 174
SRDEČNÍ ÚDERY POSUNUTÉ SMĚREM DOPRAVA 174
SRDEČNÍ ÚDERY POD MEČOVITÝM VÝBĚŽKEM KOSTI HRUDNÍ 174

14. KAPITOLA
POZOROVÁNI RUKOU 175
ÚVOD 175
ABNORMÁLNÍ BARVA 175
Bledé ruce 175
Zarudlý hřbet rukou 7 75
Cervené dlaně 175
ŽILKY NA BŘÍŠKU PALCE 776
ATROFIE BŘÍŠKA PALCE 776
ATROFIE SVALŮ NA HŘBETECH RUKOU 176
TŘES RUKOU 176
PLÍSEŇ (DERMATOFYTÓZA) 176
PRSTY 176
Kontraktury prstů 7 76
Lžičkovité prsty 177
Tenké. zašpičatělé prsty 7 77
Oteklé prsty 177
Popraskané prsty 178
Ztluštělé prsty připomínající zámotky 178
Svraštělé a vrásčité prsty 7 78
DEFORMOVANÉ KLOUBY PRSTŮ 178
DLANĚ 178
Suché, popraskané, loupající se dlaně 7 78
Zpocené dlaně 7 78
Cáry v dlaních 7 79

15. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ NEHTŮ 183
ÚVOD 183
POVRCHOVÉ ABNORMALITY 183
Rýhované nehty 183
Brázdy v nehtech 183
Tenké a křehk é nehty 184
Ztluštění nehtů 184
Hrubé a tlusté nehty 184
Suché a křehké nehty 184
Suché a ztluštělé nehty 184
Popraskané nehty 184
Olupující se nehty 184
POKROUCENÉ NEHTY 785
STOČENÉ NEHTY 185
ODLUČUJÍCÍ SE NEHTY 185
ABNORMÁLNÍ BARVA 185
Nehty s bílými skvrnami 185
Bledě bílé nehty 185
Matně bílé nehty 185
Červené nehty 185
Žluté nehty 185
Namodralé/nazelenalé nehty 185
Tmavé nehty 186
Nafialovělé nehty 186
LUNULY 186
SOUVZTAŽNOST NEHTŮ A ORGÁNOVÝCH SYSTÉMŮ 186
Palec 187
Ukazovák 187
Prostředník 187
Prsteník 187
Malík 188

16. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ HRUDNÍKU A BŘICHA 189
HRUDNÍK 189
Vystouplý hrudník 190
Propadlý hrudník 190
Vystouplá kost hrudní 190
Propadlý hrudník na jedné straně 190
Vystouplý hrudník na jedné st ra n ě 191
Gynekomastie 191
BŘICHO 797
Velikost břicha 192
Útvary v břiše 192
Příznaky na pupku 193
Příznaky na pokožce 193

17. KAPITOLA
POZOROVANÍ GENITÁLIÍ 795
DRÁHY OVLIVŇUJICI GENITÁLIE 795
PUBICKÉ OCHLUPENÍ 796
Ztráta pubického ochlupení 196
Nadměrné pubické ochlupení 196
PENIS 796
Zarudnutí a otok žaludu penisu 196
Vředy na penisu 196
Peyronieova nemoc 196
Priapismus 196
Měkký a ochablý penis 196
Dlouhý penis u dětí 196
ŠOUREK 797
Svraštělý šourek 197
Volný šourek 197
Sourek povolený na jedné st raně 197
Oteklý šourek 197
Oteklý a mokvající šourek 197
Abnormální barva 197
VULVA (LŮNO) A VAGINA 797
Boláky na vulvě 197
Leukoplakie 197
Otok vulvy 197
Výhřez pochvy 197

18. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ ČTYŘ KONČETIN 799
ÚVOD 799
ATROFIE ČTYŘ KONČETIN 199
OCHABLOST ČTYŘ KONČETIN 200
ZTUHLOST ČTYŘ KONČETIN 200
OCHRNUT[ ČTYŘ KONČETIN 200
POHYBY KONČETIN 207
Kontraktury čtyř končetin 201
Křeče čtyř končetin 201
Třes nebo spasticita čtyř končetin 202
OTOK ČTYŘ KONČETIN 202
OTOK KLOUBŮ ČTYŘ KONČETIN 203
19. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ NOHOU 205
PŘÍZNAKY NA NOHOU 205
Otok 205
Atrofie 206
Ochrnutí 206
Křivé nohy 206
CHŮZE 207
Překotná chůze 207
Nestabilní chůze 207
Potácivá chůze 207
Ćapí chůze 207
Šouravá chůze 207

20. KAPITOLA
POZOROVÁNÍ VÝMĚŠKŮ 209
ÚVOD 209
VYKAŠLÁVANÉ HLENY 209
VÝTOK Z NOSU 210
POT 210
STOLICE 270
Barva 210
Konzistence 211
Tvar 211
MOČ 211
MENSTRUAČNÍ KREV 272
Barva 212
Konzistence 212
POŠEVNÍ VÝTOK 212
Barva 272
Konzistence 213
Očistky 213

21. KAPITOLA
POZOROVANÍ KŮŽE 215
ÚVOD 215
Vrstvy kůže 275
Typy kožních lézí 276
KŮŽE A VNITŘNÍ ORGÁNY 216
Kůže a plíce 276
Kůže a žaludek a slezina 218
Kůže a ledviny 218
Kůže a játra 219
Kůže a srdce 219
Kůže a spojnice drah 279
PŘÍZNAKY NA KŮŽI 220
Barva kůže 220
Povrch kůže 221
Kůže předloktí (na vnitřní straně) 222
Prostor mezi kůží a svaly (couil) 222
Tělesné ochlupení 222
Skvrny, pupínky, puchýřky a neštovičky 222
Suchá pokožka 224
Mastná pokožka 224
Otok kůže 225
Šupinatění 225
Kožní oděrky 225
Vyrážky 225
Praskliny 226
Kožní vředy 226
Dermografismus 227
KOŽNÍ CHOROBY 227
Ekzém 227
Akné 228
Lupénka 229
Kopřivka 230
Névy 231
Maligní melanom 232
Mykóza 232
Kvasinková infekce 233
Opar (herpes simplex) 234
Pásový opar (herpes zoster) 234
Bradavice 235
Ružovka 235

22. KAPITOLA
POZOROVÁNI U DĚTI 237
ÚVOD 237
PLEŤ 237
Červená 237
Žlutá 237
Bledá 238
Namodralá/nazelenalá 238
OTVORY 238
Oči 238
Uši 238
Nos 238
ústa 239
Močová trubice a řitní otvor 240
TĚLESNÉ POHYBY 240
PÁTEŘN[ SVALY 240
UKAZOVÁK 240
Žilky na ukazováku 240
Rýhy na ukazováku 241
KOŘEN NOSU 245

3. ČÁST
DIAGNOSTIKA PODLE JAZYKA247
ÚVOD 247
23. KAPITOLA
DIAGNOSTIKA PODLE JAZYKA 249
PODMÍNKY PRO VYŠETŘENÍ JAZYKA 249
Osvětlení 249
Techniky pozorování jazyka 249
Vnější faktory ovlivňující barvu jazyka 250
OBLASTI JAZYKA 250
KLINICKÝ VÝZNAM JAZYKA 252
Barva těla jazyka 252
Tvar těla jazyka 252
Povlak jazyka 253
Duch jazyka 253

24. KAPITOLA
BARVA TĚLA JAZYKA 255
DUCH JAZYKA 255
BARVY TĚLA JAZYKA 255
Bledý jazyk 256
Červený jazyk 256
Fialový jazyk 258
ŽILKY POD JAZYKEM 259
25. KAPITOLA
TVAR TĚLA JAZYKA 261
ÚVOD 261
TENKÝ JAZYK 261
OTEKLÝ JAZYK 262
ČÁSTEČNE OTEKLÝ JAZYK 262
ZTUHLÝ JAZYK 262
OCHABLÝ JAZYK 262
DLOUHÝ JAZYK 263
KRÁTKÝ JAZYK 263
ROZPRASKANÝ JAZYK 263
VYCHÝLENÝ JAZYK 264
POHYBUJÍCÍ SE JAZYK 264
TŘESOUCÍ SE JAZYK 264
JAZYK S OTISKY ZUBŮ 265

26. KAPITOLA
POVLAK JAZYKA 267
FYZIOLOGIE POVLAKU JAZYKA 267
KLINICKÝ VÝZNAM POVLAKU JAZYKA 267
PŘÍTOMNOST NEBO NEPŘÍTOMNOST
POVLAKU 268
POVLAK S KOŘENEM NEBO BEZ KOŘENE 268
TLOUŠŤKA POVLAKU 269
ROZLOŽENÍ POVLAKU 269
VLHKOST POVLAKU 269
STRUKTURA POVLAKU 269
Lepkavý povlak 269
Kluzký povlak 270
Plísňovitý povlak 270
POVLAK JAZYKA U NEMOCI Z VNEJŠÍHO NAPADENÍ 270

27. KAPITOLA
OBRAZY JAZYKA PŘI RŮZNÝCH SYNDROMECH 277
JAZYK PŘI NEDOSTATKU ČCHI 277
JAZYK PŘI NEDOSTATKU JANGU 277
JAZYK PŘI NEDOSTATKU KRVE 272
JAZYK PŘI NEDOSTATKU JIN 272
JAZYK PŘI HLENU A VLHKOSTI 274
JAZYK PŘI HORKOSTI 274
JAZYK PŘI CHLADU 275
JAZYK PŘI STAGNACI ČCHI A STÁZE KRVE 275
JAZYK PŘI VNITŘNÍM VĚTRU 275
JAZYK PŘI VNĚJ 5 íM NAPADENÍ VĚTREM 275

2. DÍL
DIAGNOSTIKA DOTAZOVÁNÍM 277
ÚVOD 277

28. KAPITOLA
ÚVOD 279
PODSTATA DIAGNOSTIKY DOTAZOVÁNÍM 279
POVAHA SYMPTOMŮ V ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ 280
Jazyk a pulz 281
UMĚNÍ DOTAZOVÁNÍ: KLADENÍ SPRÁVNÝCH OTÁZEK 281
TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY
PŘI DOTAZOVÁNÍ 282
PACIENTOVY SLOVNÍ VÝRAZY 283
ÚSKALÍ, KTERÝM JE TŘEBA SE PŘI DOTAZOVÁNÍ VYHNOUT 283
POSTUP DOTAZOVÁNÍ 284
ČASOVÉ ROZMEZÍ SYMPTOMŮ 285
SKLOUBENÍ DOTAZOVÁNÍ S POZOROVÁNÍM 285
URČENÍ SYNDROMŮ A DOTAZOVÁNÍ 286
DIAGNOSTIKA PODLE JAZYKA A PULZU:
SKLOUBENÍ S DOTAZOVÁNÍM 287
DESET TRADIČNÍCH OTÁZEK 290
Omezenost deseti tradičních otázek 292
Otázky na emocionální stav 293
Otázky na sexuální život 293
Otázky na hlad inu energie 293
ŠESTNÁCT OTÁZEK 293

29. KAPITOLA
BOLEST 295
ÚVOD 295
OBLAST BOLESTI 297
POVAHA BOLESTI 297
Bolestivost 297
Bolest s pocitem těžkost i 297
Rozpínavá bolest 297
Bolest s pocitem plnosti 298
Bolest s pocitem prázdnoty 298
Bolest s pocitem chladu 298
Pálivá bolest 298
Kolikovitá bolest 298
Křečovitá bolest 298
Bolest s tísnivým pocitem 298
Bolest s pocitem nacpanosti 299
Tlaková bolest 299
Tahavá bolest 299
Řezavá bolest 299
Pulzující bolest 299
Vrtavá bolest 299
Cíhavá bolest 299
ČASOVÝ ASPEKT BOLESTI 299
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ BOLEST 300
Tlak 300
Teplota 300
JídIo a pití 300
Vyprázdnění střev 300
Pohyb a klid 300
BOLEST ORGÁNU OPROTI BOLESTI DRÁHY 301

30. KAPITOLA
JÍDLO A CHUŤ 303
ÚVOD 303
HLAVNÍ SYNDROMY PŘI SYMPTOMECH TRÁVENÍ 304
Nedostatek čchi 304
Stagnace čchi 304
Protichůdný tok čchi 304
Stáza krve 304
Vlhkost 304
Hlen 304
Akumulace potravy 304
JÍDLO 305
CHUŤ K JÍDLU 306
Nadměrný hlad 306
Odpor k jídlu 306
Hlad př i současné nechuti jist 306
CHUŤ 307
NEVOLNOST A ZVRACENÍ 307
ŘÍHÁNÍ 308
NÁVRAT KYSELÉ NESTRÁVENÉ POTRAVY 309

31 . KAPITOLA
STOLICE A MOČ 311
ÚVOD 311
STOLICE 312
Frekvence 312
Konzist ence 313
Tvar 314
Barva 314
Zápach a zvuky 315
Bolest břicha spojená s vyprazdňováním 316
MOČ 316
Frekvence 316
Barva 316
Množství 316
Potíže při močení 317
Zákal 317
Inkontinence 377
Močení v noci 317
Bolest 317
Zápach 317

32. KAPITOLA
ŽÍZEŇ A PITÍ 319
ÚVOD 319
ŽÍZEŇ 320
SUCHO V ÚSTECH 321
UPŘEDNOSTŇOVÁNI HORKÝCH NEBO STUDENÝCH NÁPOJŮ 321
NEPŘÍTOMNOST ŽÍZNĚ 321

33. KAPITOLA
HLADINA ENERGIE 323
ÚVOD 323
HISTORICKÉ POZADÍ 324
SYNDROMY PŮSOBÍCÍ ÚNAVU 324

34. KAPITOLA
HLAVA 329
ÚVOD 329
BOLEST HLAVY 330
Nástup 330
Časové hledisko 330
Lokalizace 330
Charakter bolesti 330
Ulevující nebo zhoršující faktory 331
Vnitřní a vnější původ 331
MOTÁNÍ HLAVY 336
MDLOBY 337
POCIT NA PRASKNUTI HLAVY 338
POCIT TĚŽKOSTI HLAVY 338
POCIT OTUPĚLOSTI V HLAVĚ 339
ŠUM V MOZKU 339
POCIT CHLADU V HLAVĚ 339
POCIT HORKA V HLAVt 340
NECITLIVOST/MRAVENČENÍ KŮŽE NA HLAVĚ 340
SVĚDĚNÍ KŮŽE VE KŠTICI 341

35. KAPITOLA
OBLIČEJ 343
ÚVOD 343
OBLIČEJ 344
Pocit horka v obličeji 344
Bolest v obličeji 344
Pocit necitlivosti/mravenčení v obličeji 345
NOS 345
Ucpaný nos 346
Svědění v nose 346
Kýchání 346
Rýma 347
Pobolívání nosu 347
Bolest v nose 347
Suché nosní dírky 348
Ztráta čichu 348
ZUBY A DÁSNĚ 348
Bolest zubů 349
Zanícené dásně 349
Krvácející dásně 349
Ustupující dásně 350
ÚSTA A RTY 350
Afty 350
Opary 351
JAZYK 351
Svědění na jazyku 351
Necitlivost jazyka 351
Bolest jazyka 351

36. KAPITOLA
HRDLO A KRK 353
ÚVOD 353
DRÁHY OVLIVŇUJÍCÍ HRDLO A KRK 354
HRDLO 354
Bolení v krku 354
Sucho v hrdle 355
Šimrání v krku 355
Chrapot 355
Pocit překážk y v hrdle 356
Oteklé a zarudlé krční mandle 356
KRK 357
Struma 357
Bolestivý nebo ztuhlý krk 358

37. KAPITOLA
TĚLO 359
ÚVOD 359
BOLENÍ CELÉHO TĚLA 359
BOLEST V KLOUBECH 360
BOLEST SPODNÍ ČÁSTI ZAD 360
NECITLIVOST/MRAVENČENÍ 361
SVĚDĚNÍ 361
ÚBYTEK HMOTNOSTI 361
OBEZITA 362

38. KAPITOLA
HRUDNÍK A BŘICHO 363
HRUDNÍK 363
Kašel 364
Bolest hrudníku 365
Bolest v žebrech 366
Pocit tísně na hrudníku 366
Pocit horka v hrudníku 366
Vnímané bušení srdce 367
BŘICHO 367
Pocity 368
Lokalizace bolesti b řic h a 369

39. KAPITOLA
KONČETINY 377
ÚVOD 377
SLABOST KONČETIN 378
POTÍŽE PŘI CHŮZI (ATROFIE/OCHABLOST KONČETIN) 378
POCIT NAPĚTÍ V KONČETINÁCH 378
POCIT TĚŽKOSTI V KONČETINÁCH 378
SVALOVÁ BOLEST KONČETIN 379
NECITLIVOST/MRAVENČENÍ V KONČETINÁCH 379
BOLEST K LOUBŮ CELÉHO TĚLA 379
TŘES KONČETIN 380
HORNÍ KONČETINY 381
Bolest ramene a neschopnost zvednout je 381
Bolest v lokti 382
Bolest rukou 382
Studené ruce 382
Horké ruce 383
Svěděnírukou 383
Necitlivostlmravenčení rukou 383
Otok rukou 383
DOLNÍ KONČETINY 383
Bolest v kyčli 383
Bolest ve stehně 384
Bolest kolenou 384
Slabá kolena 384
Křeče v lýtkách 384
Studené nohy 384
Bolest chodidel 384
Otok chodidel 385
Bolest plosek nohou 385
Pocit pálení plosek nohou 385

40. KAPITOLA
SPÁNEK 387
ÚVOD 387
NESPAVOST 388
DIVOKÉ SNY 389
CHOROBNÁ SPAVOST 389

41. KAPITOLA
POCENÍ 391
ÚVOD 391
KLINICKÝ VÝZNAM POCENÍ 392
Povrchové syndromy 392
Vnitřní syndromy 392
PATOLOGIE POCEN[ 392
KLASIFIKACE POCENÍ 393
Oblast těla 393
Denní doba 393
Chorobný stav 393
Kvalita potu 393
ABSENCE POCENÍ 393

42. KAPITOLA
UŠl A OČl 395
UŠl 395
Ušní šelesty 396
Ztráta sluchu 397
Bolest v uších 397
Svědění v uších 397
OČl 397
Bolest očí 398
Svědění očí 399
Pocit napětí v očích 399
Slzící oči 400
Suché oči 400
Rozmazané vidění 400

43. KAPITOLA
POCIT CHLADU, POCIT HORKA A HOREČKA 407
ÚVOD 401
POCIT CHLADU 402
Pocit chladu u vnitřních stavů 403
Pocit chladu u stavů z vnějších napadení 405
Jak rozlišovat mezi vnějšími a vnitřními příčinami pocitu chladu 406
SOUČASNÝ POCIT CHLADU A HOREČKA U VNĚJŠÍCH STAVŮ 407
Větrný chlad a větrná horkost 409
Letní vedro 410
Vlhká horkost 410
Suchá horkost 410
STŘÍDAJÍCÍ SE POCIT CHLADU A POCIT HORKA 470
POCIT HORKA Z VNITŘNÍCH PŘÍČIN 477
VNITŘNÍ HOREČKA 472
Akutní horečka 412
Chronická horečka 414
HORKOST PĚTI SRDCÍ 416
PROTICHŮDNÉ POCITY CHLADU A HORKA U VNITŘNÍCH STAVŮ 476
Současný nedostatek jin ledvin a jangu ledvin 416
Nedostatek krve s prázdnou horkostí 416
Disharmonie ústřední dráhy 416
Jinový oheň 417

44. KAPITOLA
PSYCHICKÉ A EMOCIONÁLNÍ SYMPTOMY 479
ÚVOD 479
DEPRESE 420
Definice deprese 420
Diagnostika deprese 421
Deprese v čínské medicíně 421
Syndromy při depresi 422
STRACH / ÚZKOST 424
PODRÁŽDĚNOST / HNĚV 425
OBAVY / PŘÍLIŠNÉ PŘEMÝŠLENÍ 426
SMUTEK / ŽAL 427
PŘÍLIŠNÁ RADOST 428
DUŠEVNÍ NEKLID 428

45. KAPITOLA
SEXUÁLNÍ SYMPTOMY 431
ÚVOD 431
MUŽI 432
Impotence 432
Ztráta libida 432
Předčasná ejakulace 433
Noční výrony semene 433
Únava a motání hlavy po ejakulaci 433
ŽENY 433
Ztráta libida 433
Bolest hlavy záhy po orgasmu 434

46. KAPITOLA
ŽENSKÉ SYMPTOMY 435
ÚVOD 435
GYNEKOLOGICKÁ ANAMNÉZA 436
SYMPTOMY PRSŮ 437
Prsní bulky 437
Premenstruační napětí prsů 438
MENSTRUACE 438
Síla krvácení 439
Barva 440
Konzistence 440
Cyklus 440
První menstruace 44 7
Menopauza 44 7
Bolest 44 7
Premenstruační symptomy 443
Další symptomy objevující se v období kolem menstruace 445
TĚHOTENSTVÍ A POROD 445
Plodnost 445
Potrat a umělé přerušení těhotenství 446
Porod 448
Kojení 448
POŠEVNÍ VÝTOK 448

47. KAPITOLA
DĚTSKÉ SYMPTOMY 449
ÚVOD 449
MATČINO TĚHOTENSTVÍ 449
POROD 450
PROBLÉMY PO NAROZENÍ 450
DĚTSKÉ NEMOCI 450
SYMPTOMY TRÁVENÍ 450
OČKOVÁNÍ 450
SYMPTOMY DÝCHACÍCH CEST A BOLEST U$í 450
Kašel a sípot 451
Bolest v uších 451
Chronický katar 45 7
SPÁNEK 451
POMALÝ VÝVOJ 451

48. KAPITOLA
DIAGNOSTIKA PŘÍČIN NEMOCÍ 453
ÚVOD 453
SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍČIN NEMOCÍ 454
Spolupůsoben í poranění s podnebím 454
Spolupůsobení slabé dědičné konstituce se stravováním 454
Spolupůsobení emocionálních problémů v pubertě s přepracováním 454
Spolupůsobení slabé dědičné konstituce srdce s emocionálním i problémy 455
PĚT FÁZÍ ŽVOTA 455
Dětství 455
Dospívání 455
Mladý dospělý věk 455
Střední věk 456
Stáří 456
PŘÍČINY NEMOCÍ 457
Dědičnost 457
Emoce 458
Přepracování 465
Stravování 465
Podnebí 466
Poranění 467
Léky včetně vakcín 467
Přílišná sexuální aktivita 468

3. DÍL
DIAGNOSTIKA POHMATEM 469
ÚVOD 469

49. KAPITOLA
DIAGNOSTIKA PODLE PULZU 471
ÚVOD 472
DEVĚT OBLASTÍ PULZU PODLE VNITŘNÍ KNIHY ŽLUTÉHO CÍSAŘE 473
PULZ V KNIZE SL0ŽITÝCH OTÁZEK 473
TŘl POZICE PULZU 474
PŘIŘAZENÍ POZIC PULZU JEDNOTLIVÝM ORGÁNŮM 475
Pozice orgánů na pulzu 475
Sladění různých při řazení pulzu 480
TŘl ÚROVNĚ 483
METODY ODEBÍRÁNÍ PULZU 484
Casové hledisko 484
Poloha paže 484
Srovnání dechu 484
Umístění prstů 484
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PULZ 486
Roční období 487
Pohlaví 487
Věk 488
Tělesná stavba 488
Menstruace 488
Těhotenství 488
Fanguanmai a xiefeimai 488
ATRIBUTY NORMÁLNÍHO PULZU 489
Duch 489
Žludeční čchi 489
Kořen 489
POKYNY PRO INTERPRETACI PULZU 491
Pohmat pulzu jakožto celku třemi prsty 491
Pohmat ducha, žaludeční čchi a kořene 491
Pohmat třípozic nejprve najednou a poté jednotlivě 492
Pohmat tří úrovní 492
Pohmat celkové kvality pulzu, pokud existuje 492
Pohmat kvality pulzu, síly a úrovně každé jednotlivé pozice pomocí posouvání a tlaku prstů 493
Počítání tepové frekvence 493
KLINICKÁ APLIKACE DIAGNOSTIKY PODLE PULZU 493
Pulz je často rozhodující při definitivním potvrzení diagnózy 494
Pulz je nezbytný pro rozlišení prázdnoty a nadbytku 494
Pulz je nezbytný pro určení principu léčby 495
Pulz u emocionálních problémů 495
Pulz jako indikátor problémů jednotlivých orgánů 496
Pulz jako indikátor srdečních problémů 496
Pulz nemusí nutně odrážet všechny aspekty disharmonie 497
Pulz ukazuje disharmonie nespojené s projevujícími se syndromy 498
Pulz může ukazovat na vespod ležící prázdnotu za nepřítomnosti symptomů 498
Pulz u nádorového onemocnění 499
SKLOUBEN[ DIAGNOSTIKY PODLE PULZU A PODLE JAZYKA 500
Čchi a krev 500
Casový faktor 500
Když je pulz rychlý a jazyk není červený 500
Když je pulz pomalý a jazyk je červený 500
Diagnostika podle pulzu podrobněj i doplňuje diagnostiku podle jazyka 500
LIMITY DIAGNOSTIKY PODLE PULZU 501
Subjektivnost 501
Podléhání krátkodobým vlivům 501

50. KAPITOLA
KVALITY PULZU 503
ÚVOD 503
POHMAT A IDENTIFIKACE KVALITY PULZU 504
OSM ZÁKLADNÍCH KVALIT PULZU 505
Plovoucí 505
Hluboký 507
Pomalý 508
Rychlý 570
Prázdný 512
Plný 513
Hladký 514
Zadrhávající 575
PULZY PRÁZDNÉHO TYPU 517
Slabý 517
Tenký 518
Nepatrný 518
Měkký (slabý-plovoucí) 519
Krátký 520
Stvolovitý 520
Kožený 521
Skrytý 527
Rozptýlený 522
PULZY PLNÉHO TYPU 523
Strunovitý 523
Napružený 524
Vlnovitý 525
Velký 527
Pevný 527
Dlouhý 528
Čilý 529
PULZY S NEPRAVIDELNOSTMI VE FREKVENCI NEBO RYTMU 529
Uzlíkovitý 529
Chvatný 530
Prudký 531
Přerušovaný 531
Zpomalený 532
TŘl NETRADIČNÍ KVALITY PULZU 533
Nepravidelný 533
Stagnující 534
Smutný 534
KLASIFIKACE KVALIT PULZU 535
Osm základních skupin kvalit pulzu 535
Různé aspekty pro klasifikaci kvalit pulzu 535
Klasifikace kvalit pulzu podle syndromů čchi, krve a tělních tekutin 536
Klasifikace kvalit pulzu podle osmeré osnovy 536
Klasifikace kvalit pulzu podle syndromů na základě šesti oddílů 537
Klasifikace kvalit pulzu podle syndromů na základě čtyř vrstev 53 7
Klasifikace kvalit pulzu podle syndromů trojitého ohřívače 537
TERMINOLOGIE 537
POZICE PULZU PODROBNĚ 537
Levá distální pozice (srdce) 537
Levá prostředn í pozice (játra) 540
Levá proximální pozice (ledviny) 541
Pravá distální pozice (plíce) 542
Pravá prostřední pozice (žaludek a slezina) 543
Pravá proximální pozice (tenké střevo a ledviny) 545
KVALITY PULZU UKAZUJÍCÍ NA NEBEZPEČNÝ STAV 545
VLIV LÉČIV NA PULZ 546

51. KAPITOLA
VYŠETŘOVÁNÍ TĚLA POHMATEM 549
ÚVOD 549
VYŠETŘOVÁNÍ POHMATEM V OBLASTI HRUDNÍKU A BŘICHA 550
Vyšetřování pohmatem v oblasti hrudníku 552
Vyšetřování pohmatem v oblasti břicha 553
VYŠETŘOVÁNÍ KŮŽE POHMATEM 556
Kůže těla 556
Diagnostika podle předloktí 557
Vyšetřování spánku u dětí pohmatem 558
POHMAT RUKOU A NOHOU 559
Teplota 559
Pohmat a porovnání hřbetu ruky a dlaně 560
Pohmat rukou a nohou u dětí 560
Pohmat nehtů 560
POHMAT AKUPUNKTURNÍCH BODŮ 560
Přední sběrné body (mu) 560
Zádové přepravní body (beishu) 562
Body původu (yuan) 562

52. KAPITOLA
VYŠETŘENÍ DRAH POHMATEM 563
ÚVOD 563
SPOJNICE DRAH 563
ŠLACHO-SVALOVÉ DRÁHY 565
VYŠETŘEN[ DRAH POHMATEM PŘI BOLESTIVÉM OBSTRUKČNÍM SYNDROMU (Bl) 565
VYŠETŘEN[ DRAH POHMATEM 565
Dráha plic 566
Dráha tlustého střeva 566
Dráha žaludku 567

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Diagnostika v čínské medicíně
Diagnostika v čínské medicíně
Miloš Vymazal: Pokračování obsahu knihy

53. KAPITOLA
DIAGNOSTIKA POSLECHEM 581
ÚVOD 581
HLAS 581
Normální hlas 582
Hlas a pět prvku 582
Síla a kvalita hlasu 582
ŘEČ 584
PLÁČ U KOJENCŮ 584
DÝCHÁNÍ A VZDYCHÁNÍ 584
Dýchání 584
Patologické zvuky při dýchání 585
Vzdychání 585
KAŠEL A KÝCHÁNÍ 585
Kašel 585
Kýchán í 586
ŠKYTAVKA 586
ŘÍHÁNÍ 586
ZVRACENÍ 587

54. KAPITOLA
DIAGNOSTIKA ČICHEM 589
ÚVOD 589
TĚLESNÝ PACH 589
PACH TĚLNÝCH VÝMĚŠKŮ 590
Dech 590
Pot 590
Vykašlávané hleny 590
Moč a stolice 591
Poševní výtok a očistky 591
Střevní plyny 591

5. DÍL
SYMPTOMY A PŘÍZNAKY 593
Dráha sleziny 569
Dráha srdce 569
Dráha tenkého střeva 570
Dráha močového měchýře 571
Dráha ledvin 572
Dráha osrdečníku 573
Dráha trojitého ohřívače 574
Dráha žlučníku 575
Dráha jater 576

4. DÍL
DIAGNOSTIKA POSLECHEM A ČICHEM 579
UVOD 579
1. ČÁST
SYMPTOMY A PŘÍZNAKY ČÁSTÍ TĚLA 597
ÚVOD 597

55. KAPITOLA
HLAVA, VLASY A OBLIČEJ 599
HLAVA 599
Motání hlavy 599
Mdloby 600
Pocit těžké hlavy 60 7
Bolest hlavy 607
Pocit hlavy na prasknutí 602
Pocit otupělost i v hlavě 603
Pocit ch ladu na hlavě 603
Pocit horka na hlavě 603
Necitlivost hlavy 603
Padající hlava 603
Naklánění hlavy k jedné straně 604
Třes hlavy 604
Šum v mozku 604
Otok celé hlavy 604
Vřídk y v oblasti bradavkového výběžku kosti spánkové 604
Hlava zaklánějící se dozadu 605
VLASY A KŮŽE NA HLAVĚ 605
Předčasné šedivění vlasů 605
Vypadávání vlasů 605
Alopecie 606
Suché a lámavé vlasy 606
Mastné vlasy 607
Lupy 607
Svěděni kůže na hlavě 607
Suchá pokožka hlavy 608
Zarudnutí a bolest pokožky hlavy 608
Nežity na pokožce hlavy 608
Oděrky na pokožce hlavy 608
Vříd k y na pokožce hlavy 609
OBLIČEJ 609
Akné 609
Pocit horka v obličeji 610
Bolest v obličeji 611
Necitlivost obličeje 612
Otok obličeje 612
Tiky 613
Zešikmení očí a úst 613
Obličejová obrna 613
Vyrážka s pupínky/skvrnami 614
Otok a zarudnutí obličeje 614
Otok, zarudnutí a bolest tváří 614
Vřídky pod jařmovým obloukem 614
Vrásky v obličeji 614

56. KAPITOLA
BARVA OBLIČEJE 615
BÍLÁ/BLEDÁ 615
ŽLUTÁ 616
ČERVENÁ 617
NAMODRALÁ/NAZELENALÁ 618
NACHOVÁ 618
TMAVÁ 618
SINALÁ 618
ČERVENÁNÍ SE 619

57. KAPITOLA
UŠl 621
UŠNÍ ŠELESTY/ HLUCHOTA 621
SVĚDĚNÍ V UŠÍCH 622
BOLEST V UŠÍCH 622
KRVÁCENÍ Z UŠÍ 623
VÝTOK Z UŠÍ 623
NADMĚRNÁ TVORBA UŠNÍHO MAZU 623
ABNORMÁLNÍ VELIKOST 624
Oteklé uši 624
Svraštělé uši 624
SUCHÝ A SVRAŠTĚLÝ VNĚJŠÍ UŠNÍ ZÁVIT 624
BOLÁKY NA UŠÍCH 625
BRADAVICE NA UŠÍCH 625
ABNORMÁLNÍ BARVA VNĚJŠÍHO UŠNÍHO ZÁVITU 625
Žlutá 625
Bledá 625
Namodralá/nazelenalá (qing) 625
Tmavá 626
Červená 626
ZARUDLÁ ZADNÍ STRANA UŠÍ 626
ROZŠÍŘENÉ KREVNÍ CÉVY NA UŠÍCH 626
OTOK A ZARUDNUTÍ PROHLUBNĚ NA BOLTCI 627

58. KAPITOLA
NOS 629
ABNORMÁLNÍ BARVA 629
Bledá 629
žlutá 630
C:ervená 630
Namodralá/nazelenalá 630
Rudě nachová 631
Tmavá 631
KÝCHÁNÍ 631
UCPANÝ NOS 631
RÝMA 632
SVĚDĚNÍ V NOSE 633
SUCHÉ NOSNÍ DÍRKY 633
KRVÁCENÍ Z NOSU 634
POBOLÍVÁNÍ NOSU 635
BOLEST V NOSE 635
OTEKLÝ NOS 636
NEPŘÍJEMNÉ PACHY 637
ZTRÁTA ČICHU 637
POLYPY 638
CHVĚNÍ NOSNÍCH KŘÍDEL (ZEVNĚJŠKU CHŘÍPÍ) 638
VŘÍDKY NA NOSE 638
PUPÍNKY NA NOSE 639

59. KAPITOLA
HRDLO 641
BOLENÍ V KRKU 641
ZARUDNUTÍ HLTANU 642
ZARUDNUTÍ A OTOK HLTANU 642
ZARUDNUTÍ A ODĚRKY V HLTANU 643
OTEKLÉ KRČNÍ MANDLE 643
HLENY V HRDLE 644
STRUMA (OTOK PO STRANÁCH KRKU) 644
ŠIMRÁNÍ V KRKU 645
SUCHO V HRDLE 645
CHRAPOT NEBO ZTRÁTA HLASU 646
BÍLÉ HNISAJÍCÍ VŘÍDKY V HRDLE 646
POCIT PŘEKÁŽKY V HRDLE 647
ZČERVENÁNÍ KRKU 647

60. KAPITOLA
ÚSTA, JAZYK, ZUBY, DÁSNĚ, RTY, PATRO A PHILTRUM 649
ÚSTA 649
Afty v ústech 649
Opary 650
Popraskané koutky úst 651
Svědění v okolí úst 651
Slintání z koutků úst 652
Chvějící se ústa 652
Otevřená ústa 652
Zešikmení úst 653
JAZYK 653
Svědění na jazyku 653
Bolestivý jazyk 654
Necitlivost jazyka 654
Afty na jazyku 655
ZUBY 655
Bolest zubů 655
Zubní kazy 656
Uvolněné zuby 656
Skřípání zubů 656
Plak 657
Suché a bílé zuby 657
Suché a matné zuby 657
Žluté a suché zuby 658
Šedivé zuby 658
Vlhké horní zuby a suché dolní zuby 658
DÁSNĚ 658
Zanícené dásně 658
Krvácející dásně 659
Ustupující dásně 659
Hnisající dásně 660
Bledé dásně 660
Zarudlé dásně 660
Nafialovělé dásně 661
RTY 661
Bledé rty 661
Červené rty 661
Nafialovělé rty 662
Namodralé/nazelenalé rty 662
Žluté rty 662
Suché nebo popraskané rty 662
Chvějící se rty 663
Oloupané rty 663
Oteklé rty 664
Vpáčené rty 664
Povolené rty 664
Abnormální barva rtů v těhotenství 664
PATRO 664
Bledé patro 664
Matně bledé patro 665
Žluté patro 665
Červené patro 665
Nafialovělé patro 665
PHILTRUM 665
Ploché philtrum 665
Strnule vyhlížející philtrum 665
Bledé philtrum 666
Zarudlé philtrum 666
Namodralé/nazelenalé philtrum 666
Tmavé philtrum 666

61. KAPITOLA
OČl 667
ZRAK 668
Rozmazané vidění a mžitky před očima 668
Šilhání 669
Krátkozrakost 669
Dalekozrakost 669
Zhoršené noční vidění 670
Zhoršená ostrost vidění 670
Náhlé oslepnutí 671
SVĚDĚNÍ OČÍ 671
SUCHÉ OČl 672
HORKÉ A BOLESTIVÉ OČl 672
SLZÍCÍ OČl 673
VÝTOK Z Oč[ 674
ZBARVEN[ Oč[ 675
Žuté (oční bělmo) 675
Zarudlé (oční bělmo) 675
Namodralé/nazelenalé ( oční bělmo) 676
Tmavé (oční bělmo) 676
Bledé koutky 676
Zarudlé koutky 676
OČNÍ VÍČKA 677
Ječné zrno 677
Zarudlá oční víčka 678
Tmavá oční víčka 678
Zelená oční víčka 678
Bledá oční víčka 679
Oteklá oční víčka 679
Nežit na očním víčku 679
Bolest očních víček 680
Chvějící se oční víčka 680
Pokleslá oční v íčka 680
Ztráta ovládání očních víček 681
Uzlíky na očních víčkách 681
Malá červená zrnka zevnitř očních víček 681
Zarudnutí zevnitř spodních víček 682
ZELENÝ ZÁKAL 682
POCIT NAPĚTÍ V OČÍCH 682
OČNÍ BULVY 683
Vystouplé oční bulvy 683
Zapadlé oční bulvy 684
Šupinaté oční bulvy 684
Kmitající oční bulvy 684
Oční bulvy obrácené v sloup 685
TEČKOVITÉ KRVÁCEN[ POD SPOJIVKOU 685
ČERVENÉ ŽILKY / ČERVENÁ BLANKA 686
Červené žilky v očích 686
Spouštějící se červená blanka 686
Červená blanka v očním koutku 687
ROHOVKA 687
Zakalení rohovky 687
Zjizvení po zakalení rohovky 688
BÍLÉ SKVRNKY 688
ZORNICE 688
Červený prstenec kolem zornice 688
Bílá blanka na zornici u dětí 689
Žlutá tekutina mezi zornicí a duhovkou 689
Krvácení mezi zornicí a duhovkou 689
Rozšířené zornice 690
Zúžené zornice 690
UPŘENĚ ZÍRAJÍCÍ OČl 691
ZAVŘENÉ OČl 691
OTEVŘENÉ OČl 691
OBRÁCENÉ ŘASY 691
ŠEDÝ ZÁKAL 691

62. KAPITOLA
ŠÍJE, RAMENA A HORNÍ ČÁST ZAD 693
ŠÍJE A RAMENA 693
Ztuhlá šíje 693
Ztuhlost krku 694
Bolest šíje 694
Měkký krk 694
Nachýlený krk 694
Široký krk 695
Tenký krk 695
Oteklé krční uzliny 695
Pulzování karotické tepny 695
Bolest ramen 696
Zmrzlé rameno 696
HORNÍ ČÁST ZAD 696
Bolest horní části zad 696
Studená horní část zad 696
Horká horní část zad 696
Ztuhlost zad jako při navlečení těsného opasku 697

63. KAPITOLA
HRUDNÍK 699
KAŠEL 699
Akutní kašel 699
Chronický kašel 700
Vykašlávání krve 701
DUŠNOST 701
SÍPOT 702
BOLEST 703
Bolest hrudníku 703
Bolest žeber 704
POCITY V HRUDNÍKU A U SRDCE 704
Pocit tísně na hrudníku 704
Pocit nafouknutí hrudníku 704
Pocit horka v hrudníku 705
Pocit soužení u srdce 705
Pocit nacpanosti pod srdcem 706
VNÍMANÉ BUŠEN[ SRDCE 706
Vnímané bušení pod srdcem 706
POSUNUTÝ ÚDER SRDEČNÍHO HROTU 707
úder srdečního hrotu posunutý směrem dolů 707
Úder srdečního hrotu posunutý směrem nahoru 708
úder srdečního hrotu posunutý směrem doleva 708
úder srdečního hrotu posunutý směrem doprava 708
úder srdečního hrotu pod mečovitým výběžkem kosti
hrudní 708
ABNORMÁLNÍ TVAR HRUDNÍKU 708
Vystouplý hrudník 708
Propadlý hrudník 709
Vystouplá kost hrudní 709
Propadlý hrudník na jedné straně 709
Vystouplý hrudník na jedné straně 709
GYNEKOMASTIE 710
ZÍVÁNÍ 710
VZDYCHÁNf 710

64. KAPITOLA
KONČETINY 711
SVALOVÁ BOLEST KONČETIN 711
BOLEST V KONČETINÁCH 712
RUCE A NOHY 712
Studené ruce a nohy 712
Horké ruce a nohy 713
ABNORMÁLNÍ POCITY V KONČETINÁCH 713
Necitlivost/mravenčení končetin 713
Pocit těžkých končetin 714
Pocit napětí v končetinách 714
SLABOST A ATROFIE 714
Slabost končetin 714
Atrofie končetin 715
Ochablost končetin 715
OTOK KONČETIN 716
Otok končetin 716
Otok kloubů končetin 716
POHYBY KONČETIN 716
Ztuhlost končetin 716
Ochrnutí končetin 717
Kontraktury končetin 717
Třes nebo spasticita končetin 718
Záchvaty křečí končetin 718

65. KAPITOLA
PAŽE 721
BOLEST V LOKTI 721
RUCE 722
Studené ruce 722
Horké ruce 722
Bledé ruce 723
Zarudlé hřbety rukou 723
Zarudlé dlaně 723
Zpocené dlaně 723
Bolest rukou 724
Svědění rukou 725
NecitlivosUmravenčení rukou 725
Třes rukou 726
Otok rukou 726
Deformované klouby prstů 726
Plíseň (dermatofytóza) 726
Suché, popraskané a loupající se dlaně 727
Žilky na bříšku palce 727
Atrofie bříška palce 727
Atrofie svalů na hřbetech rukou 728
PRSTY 728
Oteklé prsty 728
Kontraktury prstů 728
Lžičkovité prsty 729
Tenké, zašpičatělé prsty 729
Popraskané prsty 729
Ztluštělé prsty 730
Svraštělé a vrásčité prsty 730
NEHTY 730
Rýhované nehty 730
Ztluštění nehtů 730
Hrubé a tlusté nehty 730
Popraskané nehty 730
Odlučující se nehty 731
Brázdy v nehtech 731
Tenké a křehké nehty 731
Suché a křehké nehty 731
Suché a ztluštělé nehty 732
Stočené nehty 732
Olupující se nehty 733
Pokroucené nehty 733
Nehty s bílými skvrnami 733
Bledě bílé nehty 733
Matně bílé nehty 733
Červené nehty 733
Žluté nehty 733
Namodralé/nazelenalé nehty 734
Tmavé nehty 734
Nafialovělé nehty 734
Malé nebo nepřítomné lunuly 734
Velké lunuly 734

66. KAPITOLA
DOLNÍ KONČETINY 735
CHODIDLA 735
Otok 735
Studené nohy 736
ATROFIE DOLNÍCH KONČETIN 736
OCHRNUTÍ DOLNÍCH KONČETIN 737
CHŮZE 737
Překotná chůze 737
Nestabilní chůze 738
Potácivá chůze 738
Čapí chůze 738
Šouravá chůze 738
KŘIVÉ NOHY 739
BOLEST 739
Bolest ve stehně 739
Bolest v kyčli 739
Bolest v koleni 739
Bolest v chodidle 740
Bolest v tříslech 740
Bolest plosek nohou 740
KOLENA 747
Slabá kolena 741
Ztuhlá kolena 741
SLABOST DOLNÍCH KONČETIN 747
POCIT TĚŽKÝCH DOLNÍCH KONČETIN 742
NEKLIDNÉ NOHY 742
TŘES DOLNÍCH KONČETIN 743
KŘEČE V LÝTKÁCH 743
VŘEDY V DOLNÍ ČÁSTI NOHOU 743
VŘEDY NA PRSTECH NOHOU 744
PÁLIVÝ POCIT V PLOSKÁCH NOHOU 744

67. KAPITOLA
SPODNÍ ČÁST ZAD 745
BOLEST SPODNÍ ČÁSTI ZAD 745
ISCHIAS 746
POCIT CHLADU A TĚŽKOSTI
VE SPODNÍ ČÁSTI ZAD 746
SLABOST SPODNÍ ČÁSTI ZAD A KOLENOU 746
ZTUHLOST SPODNÍ ČÁSTI ZAD 747
BOLEST KOSTRČE 747
ATROFIE SVALŮ PODÉL PÁTEŘE 747
NEOHEBNOST SPODNÍ ČÁSTI ZAD 747
PŘÍZNAKY NA KŮŽI 747
Pupínky na zádech 747
Puchýřky ve spodní část i zad 748
Suchost a zarudnutí pokožky spodní části zad 748
Žuté zbarvení spodní části zad 748
Skvrny na pokožce ve spodní části zad 748
Nežity v bodě BL23 shenshu 748
Vředy na hýždích 748
Pupínky nebo neštovičky na hýždích 749
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE 749
Skolióza 749
Nadměrná lordóza 749
Páteř ohnutá dopředu 749
Nadměrná kyfóza 750
Narovnání zakřivení bederní páteře 750
Vychýlení páteře 750

68. KAPITOLA
CELÉ TĚLO 757
BOLESTI CELÉHO TĚLA 75 7
BOLEST V KLOUBECH 752
ZTRÁTA VNÍMÁNÍ 752
Ochrnutí 752
Hemiplegie 753
Necitlivost/mravenčení 754
Necitlivost poloviny těla 754
SVĚDĚNÍ 755
OTOK 755
ZMĚNY HMOTNOSTI 756
Obezita 756
ú bytek na váze 756
ŽLOUTENKA 756
ZÁŠKUBY SVALŮ 757
OPISTOTONUS 757

69. KAPITOLA
TRÁVICÍ SOUSTAVA A CHUŤ 759
ŘÍHÁNÍ 759
NÁVRAT POLKNUTÉ POTRAVY 760
Návrat kyselé nestrávené potravy 760
Návrat polknuté potravy 760
ŠKYTAVKA 767
HLAD A VZTAH K JÍDLU 767
Nechutenství 761
Přílišný hlad 762
Odpor k jídlu 763
Hlad při současné nechuti jíst 763
Hlodavý hlad 763
Chuť na sladkosti/neustálé uzobávání 764
OSPALOST PO JÍDLE 764
NEVOLNOST, ŘÍHÁNÍ A ZVRACENÍ 765
Nevolnost 765
Zvracení 766
Dávení 767
Zvracení krve 767
Obtížné polykání (brániční zalykání) 768
PACHUŤ 768
Hořká pachuť 768
Sladká pachuť 769
Slaná pachuť 769
Kyselá pachuť 769
Lepkavá pachuť 770
Ztráta rozlišování chutí 770
Páchnoucí dech 770

70. KAPITOLA
ŽÍZEŇ A PITI 771
ŽÍZEŇ 771
SUCHO V ÚSTECH 772
NEPŘITOMNOST ŽÍZNĚ 773
ZVÝŠENÁ TVORBA SLIN 773

71. KAPITOLA
BŘICHO 775
ÚVOD 775
BOLEST 776
Oblast pod mečovitým výběžkem kosti hrudní 776
Bolest v nadbřišku 777
Bolest v podžebří 778
Bolest v oblasti pupku 778
Bolest ve středové oblasti podbřišku 779
Bolest v postranních oblastech podbřišku 780
NAFOUKNUTI A PLNOST 780
Nafouknutí břicha 780
Plnost břicha 781
ABNORMÁLNÍ POCITY V BŘIŠE 781
Pocit chladu v břiše 781
Pocit pulzování pod pupkem 782
Pocit energie stoupající v břiše 782
KRUČENÍ V BŘIŠE 782
PLYNATOST 783
PŘÍZNAKY NA KŮŽI 783
Rozšířené břišní žíly 783
Linie 783
Skvrny 783
ÚTVARY V BŘIŠE 783
Malé bulky v podžebří 784
Bulky v nadbřišku 784
OTOK BŘICHA 784
VELIKOST BŘICHA 785
Hubené břicho 785
Velké břicho 785
POVISLÝ PODBŘIŠEK 785
PUPEK 785
Vystouplý pupek 785
Zapadlý pupek 785

72. KAPITOLA
VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE 787
PRŮJEM NEBO ŘÍDKÁ STOLICE 787
PRŮJEM SE ZVRACENÍM 788
ZÁCPA 788
STŘÍDÁNI ZÁCPY A ŘÍDKÉ STOLICE 789
NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI 790
KREV A HLENY VE STOLICI 790
HLENY VE STOLICI 790
KREV VE STOLICI 791
OBTÍŽNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE 791
NÁMAHA PŘI VYPRAZDŇOVÁNI STOLICE 792

73. KAPITOLA
MOČENÍ 793
TMAVÁ MOČ 793
BLEDÁ MOČ V HOJNÉM MNOŽSTVÍ 794
KALNÁ MOČ 794
BOLESTIVÉ MOČENÍ 794
MALÉ MNOŽSTVÍ MOČI A OBTÍŽNÉ MOČENI 795
OBTÍŽNÉ MOČENÍ 795
ČASTÉ MOČENÍ 796
UKAPÁVÁNI MOČI 796
NESCHOPNOST UDRŽET MOČ 797
NOČNÍ POMOČOVÁNÍ 797
MOČENI V NOCI 798
KREV V MOČI 798
SPERMA V MOČI 799

74. KAPITOLA
ŘITNÍ OTVOR 801
SVĚDĚNÍ ŘITNÍHO OTVORU 801
HEMOROIDY 802
VÝHŘEZ ŘITI 802
TRHLINY V ŘITNÍM OTVORU 802
PÍŠTĚL ŘITI 802
ŘITNÍ VŘÍDKY 803
75. KAPITOLA
MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ A GENITÁLNÍ SYMPTOMY 805
IMPOTENCE 805
ZTRÁTA LIBIDA 806
24 OBSAH
EJAKULACE 806
Předčasná ejakulace 806
Noční výrony semene 807
Neschopnost ejakulovat 807
Krev ve spermatu 808
Studené vodnaté sperma 808
Únava a motání hlavy po ejakulaci 808
PRIAPISMUS 808
STUDENÉ GENITÁLIE 809
ŠOUREK 809
Stažení šourku 809
Povolený šourek 809
Šourek povolený na jedné straně 809
Oteklý šourek 809
Oteklý a mokvající šourek 87 O
Bledý šourek 810
Zarudlý šourek 81 O
Nachový šourek 870
Tmavý šourek 811
Svědění šourku 811
PENIS 877
Bolest a svědění penisu 811
Mě k ký a ochablý penis 817
Zarudnutí a otok žaludu penisu 8 12
Peyronieova nemoc 812
Vředy 812
OTOK A BOLEST VARLAT 813
PUBICKÉ OCHLUPENÍ 813
Ztráta pubického och lupení 813
Nadměrné pubické ochlupení 813

76. KAPITOLA
POCEN[ 815
SAMOVOLNÉ POCENÍ 875
NOČNÍ POCENÍ 816
POCENÍ V DŮSLEDKU KOLAPSU 816
ŽLUTÝ POT 817
LOKALIZOVANÉ POCEN[ 877
Jednostranné pocení 817
Pocení na hlavě 818
Pocení na hrudníku 818
Pocení rukou a nohou 818
Pocení dlaní 819
Pocení v pod paží 819
ABSENCE POCENÍ 819

77. KAPITOLA
PŘÍZNAKY NA KŮŽI 821
MASTNÁ POKOŽKA 821
SUCHÁ POKOŽKA 822
VYRÁŽKY 822
Ekzém 822
Lupénka 823
Akné 823
Kopřivka 824
Růžovka 825
Vyrážka v podpaží 825
Zarudlé, svědící a oteklé prsty 825
INFEKCE 826
Opar (herpes simplex) 826
Pásový opar (herpes zoster) 826
Mykóza 827
Kvasinková infekce 827
VÝRŮSTKY A ÚTVARY 827
Bradavice 827
Névy (mateřská znaménka) 828
Maligní melanom 828
Nežity na hlavě 828
Karbunkly na krku 828
Karbunkly na horní části zad 828
Uzlíky pod kůží 828
VŘEDY NA KRKU 829

78. KAPITOLA
EMOCIONÁLNÍ SYMPTOMY 831
HNĚVIVOST 831
SKLONY K OBAVÁM 837
SMUTEK 832
STRACH/ÚZKOST 832
LEKAVOST 833
PŘÍLIŠNÁ RADOST 834
DUŠEVNÍ NEKLID 834
SILNÁ BÁZLIVOST 834
NEVHODNÝ SMÍCH 835

79. KAPITOLA
PSYCHICKÉ A EMOCIONÁLNÍ SYMPTOMY 837
DEPRESE 837
DEPRESE A MANICKÉ CHOVÁNÍ 838
Depresivní fáze 838
Manická fáze 839
ÚZKOST 839
PODRÁŽDĚNOST 840
SCHIZOFRENIE 842

80. KAPITOLA
PSYCHICKÉ POTÍŽE 843
ŠPATNÁ PAMĚŤ 843
OBTÍŽNÉ SOUSTŘEDĚNÍ 844
OBTÍŽNÉ UČENÍ U DĚTÍ 844
HYPERAKTIVITA 844

81. KAPITOLA
PROBLÉMY SE SPÁNKEM 847
NESPAVOST 847
DIVOKÉ SNY 848
CHOROBNÁ SPAVOST 850
MLUVENÍ ZE SPÁNKU 850
NÁMĚSÍČNOST 850
CHRÁPÁNÍ 851

82. KAPITOLA
POCIT CHLADU, POCIT HORKA, HOREČKA 853
POCIT CHLADU, TŘESAVKA 853
Vnější příčiny 853
Vnitřní příčiny 854
HOREČKA 854
Akutní horečka 854
Chronická horečka 855
Stoupající a klesající horečka 856
Horečka u nádorového onemocnění 856
Horečka po chemoterapii 857
HORKOST PĚTI SRDCÍ 857
PROTICHŮDNÉ POCITY CHLADU A HORKA 857

83. KAPITOLA
HLAS, ŘEČ A ZVUKY 859
SILNÝ HLAS 859
SLABÝ HLAS 860
ZASTŘENÝ HLAS 860
CHRAPOT 860
NOSOVÝ HLAS 860
CHRÁPÁNÍ 861
NEZŘETELNÁ ŘEČ 867
NESOUVISLÉ, USTAVIČNÉ MLUVENÍ 861
MUMLÁNÍ Sl PRO SEBE 861
BLOUZNIVÁ ŘEČ 862
OBTÍŽNÉ NALÉZÁNÍ SLOV 862
ZADRHÁVÁNÍ 862
STÉNÁNÍ 862
KŘIK 862

2. ČÁST
GYNEKOLOGICKÉ SYMPTOMY A PŘÍZNAKY 863
ÚVOD 863

84. KAPITOLA
MENSTRUAČNÍ SYMPTOMY 865
MENSTRUAČNÍ KREV 865
Bledá menstruační krev 865
Nafialovělá menstruační krev 865
Sraženiny v menstruační krvi 866
Lepkavá menstruační krev 866
Vodnatá menstruační krev 866
MENSTRUAČNÍ CYKLUS 867
Předčasná menstruace (krátký cyklus) 867
Opožděná menstruace (dlouhý cyklus) 867
Nepravidelná menstruace 867
Silná menstruace 867
Slabá menstruace 868
Bolestivá menstruace 868
Nepřítomnost menstruace 869
Krvácení uprostřed cyklu 870
Zastavující se a rozbíhající menstruace 870
Menstruace vracející se po menopauze 870

85. KAPITOLA
PROBLÉMY V DOBĚ MENSTRUACE 877
PREMENSTRUAČNÍ NAPĚTÍ 871
BOLEST HLAVY 872
NAPĚTÍ PRSŮ 872
HOREČKA 873
BOLESTI CELÉHO TĚLA 873
OTOK 873
PRŮJEM 874
ZÁCPA 874
KRVÁCENÍ Z NOSU 874
AFTY V ÚSTECH 874
KOŽNÍ VYRÁŽKY 875
MOTÁNÍ HLAVY 875
ZVRACENÍ 875
NESPAVOST 875
BOLEST OČÍ 876

86. KAPITOLA
PROBLÉMY BĚHEM TÉHOTENSTVÍ 877
RANNÍ NEVOLNOST 877
POŠEVNÍ KRVÁCENÍ 878
BOLEST BŘICHA 878
OTOK 878
PROBLÉMY SPOJENÉ S MOČENÍM 879
Bolestivé močení 879
Zadržení moči 879
Krev v moči 879
ZÁCPA 879
ÚZKOST 880
MOTÁNÍ HLAVY 880
KAŠEL 880
ZTRÁTA HLASU 880
POCIT DUŠENÍ 881
KŘEČE (EKLAMPSIE) 881
PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE PLODU 881
Hrozící potrat 881
Nerostoucí plod 882
Poloha koncem pánevním 882
Opakované potraty 882

87. KAPITOLA
PROBLÉMY PO PORODU 883
ZADRŽENÍ PLACENTY 883
OČISTKY 883
Přetrvávající výtok očistků 883
Zadržení očistků 884
BOLEST 884
Bolest břicha 884
Bolest kloubů 884
Bolest v podžebří 884
POŠEVNÍ KRVÁCENÍ 885
Krvácení z pochvy po porodu 885
Zástava menstruace po potratu 885
OBTÍŽNÉ MOČENÍ 885
ZÁCPA 885
POCENÍ 886
MOTÁNÍ HLAVY 886
OTOK 886
HOREČKA 886
MATEŘSKÉ MLÉKO 887
Nevytékající mléko 887
Samovolné vytékání mléka po porodu 887
POPORODNÍ DEPRESE/PSYCHÓZA 887
KOLAPS 888
KŘEČE 888

88. KAPITOLA
PŘÍZNAKY PRSŮ 889
NAPĚTÍ A OTOK PRSŮ 889
Napětí prsů 889
Oteklé prsy 890
Zarudnutí a otok prsů 890
BOLEST PRSŮ 890
PRSNÍ BULKY 890
BRADAVKY 891
Mléčný výtok z bradavek 891
Lepkavý žlutý výtok z bradavek 891
Krvavý výtok z bradavek 891
Popraskané bradavky 892
Vpáčené bradavky 892
KŮŽE PŘIPOMÍNAJÍCÍ POMERANČOVOU
KŮRU 892
MALÉ PRSY 892

89. KAPITOLA
RŮZNÉ GYNEKOLOGICKÉ SYMPTOMY 895
NEPLODNOST 895
MENOPAUZÁLNÍ SYNDROM 896
ÚTVARY V BŘIŠE 896
POŠEVNÍ VÝTOK 897
Bílý 897
Žlutý 897
Červenobílý 897
Pětibarevný 897
ZÁNĚT A OTOK 898
Svědění pochvy 898
Ekzém na pohlaví 898
Boláky na vulvě 898
Otok vulvy 898
POKLES 899
Pokles dělohy 899
Pokles pochvy 899
LEUKOPLAKIE 899
BOLEST PŘI POHLAVNÍM STYKU 899
KRVÁCENÍ PŘI SOULOŽI 900
ZTRÁTA LIBIDA 900
PUBICKÉ OCHLUPENÍ 900
Ztráta pubického ochlupení 900
Nadměrné pubické ochlupení 900
3.ČÁST
PEDIATRICKÉ SYMPTOMY A PŘÍZNAKY 903
ÚVOD 903

90. KAPITOLA
DĚTSKÉ PROBLÉMY 905
HOREČKA 905
Mírná horečka
ZVRACENÍ 906
PRŮJEM 907
906
PROBLÉMY DÝCHACÍCH CEST 907
Kaše l 907
Sípot 907
UŠNÍ PROBLÉMY 907
Bolest v uších 907
Zalehlé uši 908
HORKÉ DLANĚ A PLOSKY NOHOU 908
KONSTITUČNÍ SLABOST 908
ZÁCPA U KOJENCŮ 909
PROBLÉMY SPOJENÉ S MOČENÍM 909
Zadržení moči u kojenců 909
Noční pomočování 909
PLÁČ 910
Noční pláč u kojenců 97 O
PŘERUŠOVANÝ SPÁNEK 910
AKUMULAČNÍ PORUCHA 910
ČERVl 911
Roupi 911
Hlístice 977
PĚT OCHABLOSTÍ 911
PĚT ZPOMALENÍ 911
ZÁNĚTY 911
Akutní kožní vyrážka 977
Růže 912
ŽLOUTENKA 912
INFEKCE 912
Plané neštovice 972
Příušnice 972
CHVĚNÍ NOSNÍCH DÍREK 912
KŘEČE 913
Akutní 973
Chronické 973
JEDOVATOST V PLODU 913
FONTANELA 913
Propadlá fontanela 913
Vystouplá fontanela 974
Pozdní uzavření fontanely 974
BÍLÉ SKVRNY NA PATŘE A NA JAZYKU 914
DLOUHÝ PENIS 914

6. DÍl
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ 915
ÚVOD 975

1. ČÁST
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ
PODLE VNITŘNÍCH ORGÁNŮ 919
ÚVOD 979

91 . KAPITOlA
SRDCE 921
NEDOSTATEK ČCHI SRDCE 921
SYNDROMY NEDOSTATKU JANGU SRDCE 921
Nedostatek jangu srdce 927
Nedostatek jangu srdce s hlenem 922
KOLAPS JANGU SRDCE 922
NEDOSTATEK KRVE SRDCE 922
NEDOSTATEK ČCHI SRDCE A KRVE SRDCE 922
SYNDROMY NEDOSTATKU JIN SRDCE 922
Nedostatek jin srdce 922
Nedostatek jin srdce s prázdnou horkostí 923
NEDOSTATEK ČCHI SRDCE A JIN SRDCE 923
NEDOSTATEK JAK JANGU SRDCE,
TAK JIN SRDCE 923
STAGNACE ČCHI SRDCE 923
VYŠLEHUJÍCÍ OHEŇ SRDCE 924
SYNDROMY HLENU 924
Ohnivý hlen zneklidňující srdce 924
Hlen zakalující mysl 924
STÁZA KRVE SRDCE 924
BLOKÁDA CÉV SRDCE 925
PŘETÉKAJÍCÍ VODA V SRDCI 925
KALNÁ VLHKOST OBKLOPUJÍCÍ SRDCE 925
KOMBINOVANÉ SYNDROMY 925

92. KAPITOLA
SLEZINA 927
SYNDROMY NEDOSTATKU ČCHI SLEZINY 927
Nedostatek čchi sleziny 927
Nedostatek čchi sleziny s vlhkostí 927
Nedostatek čchi sleziny s hlenem 928
NEDOSTATEK JANGU SLEZINY 928
NEDOSTATEK KRVE SLEZINY 928
POKLES ČCHI SLEZINY 928
SLEZINA NEKONTROLUJÍCÍ KREV 928
SYNDROMY NEDOSTATKU JIN SLEZINY 929
Nedostatek jin sleziny 929
Nedostatek jin sleziny s prázdnou horkostí 929
CHLADNÁ VLHKOST VE SLEZINĚ 929
VLHKÁ HORKOST VE SLEZINĚ 929
HORKOST SLEZINY 930
HLEN BLOKUJÍCÍ STŘEDNÍ OHNIŠTĚ 930
JINOVÝ OHEŇ Z PRÁZDNOTY ŽALUDKU A SLEZINY A NEDOSTATKU PŮVODNÍ ČCHI 930
KOMBINOVANÉ SYNDROMY 930
Nedostatek čchi sleziny a žaludku 930
Nedostatek krve sleziny a srdce 931
Nedostatek čchi sleziny a plic 931
Nedostatek krve sleziny a jater 931
Zablokování sleziny vlhkostí se stagnací jatemí čchi 931

93. KAPITOLA
JÁTRA 923
SYNDROMY STAGNACE ČCHI JATER 933
Stagnace čchi jater 933
Stagnující čchi jater obracející se v horkost 933
Stagnace čchi jater s hlenem 934
PROTICHŮDNĚ PROUDÍCÍ ČCHI JATER 934
STOUPAJÍCÍ JANG JATER 934
STÁZA KRVE JATER 934
VZHŮRU VYŠLEHUJÍCÍ OHEŇ JATER 935
VLHKÁ HORKOST 935
Vlhká horkost v játrech 935
Vlhká horkost v játrech a žlučníku 935
VÍTR JATER 936
Krajní horkost rodící vítr 936
Stoupající jang jater rodící vítr 936
Oheň jater rodící vítr 936
Nedostatek krve jater rodící vítr 93 7
Vítr jater nesoucí v sobě hlen 937
SYNDROMY NEDOSTATKU KRVE JATER 937
Nedostatek krve jater 93 7
Nedostatek krve jater s hlenem 937
STAGNACE CHLADU V DRÁZE JATER 938
SYNDROMY NEDOSTATKU JIN JATER 938
Nedostatek jin jater 938
Nedostatek jin jater s prázdnou horkostí 938
NEDOSTATEK ČCHI JATER 938
OHNIVÝ HLEN JATER 939
NEDOSTATEK JANGU JATER 939
KOMBINOVANÉ SYNDROMY 939
Protichůdně proudící čch i jater napadající slezinu 939
Protichůdně proudící čch i jater napadající žaludek 940
Oheň jater napadající plíce 940
Nedostatek krve jater a srdce 940

94. KAPITOLA
PLÍCE 941
SYNDROMY NEDOSTATKU ČCHI PLIC 941
Nedostatek čchi plic 941
Nedostatek čchi plic s hlenem 941
NEDOSTATEK JANGU PLIC 942
SYNDROMY NEDOSTATKU JIN PLIC 942
Nedostatek jin plic 942
Nedostatek jin plic s prázdnou horkostí 942
Nedostatek jin plic s hlenem 942
NEDOSTATEK ČCHI PLIC A JIN PLIC 942
SUCHOST PLIC 943
NAPADENÍ PLIC VĚTREM 943
Napadení plic větrným chladem 943
Napadení plic větrnou horkostí 943
Napadení plic větrem-suchostí 943
Napadení plic větrem-vodou 944
HORKOST PLIC 944
SYNDROMY HLENU 944
Vlhkost-hlen v plicích 944
Chladný hlen v plicích 944
Horký hlen v plicích 945
Hlen-suchost v plicích 945
Hlenovité tekutiny v plicích 945
STAGNACE ČCHI PLIC 945
KOLAPS ČCHI PLIC 945
KOMBINOVANÉ SYNDROMY 946
Nedostatek čchi plic a srdce 946

95. KAPITOLA
LEDVINY 947
NEDOSTATEK ČCHI LEDVIN 947
SYNDROMY NEDOSTATKU JANGU LEDVIN 947
Nedostatek jangu ledvin 947
Nedostatek jangu ledvin, přetékající voda 948
SYNDROMY NEDOSTATKU JIN LEDVIN 948
Nedostatek jin ledvin 948
Nedostatek jin ledvin s prázdnou horkostí 948
Nedostatek jin ledvin s vyšlehující prázdnou horkostí 949
Nedostatek jin ledvin s hlenem 949
SYNDROMY NEDOSTATKU JANGU LEDVIN A JIN LEDVIN 949
Nedostatek jangu ledvin a jin ledvin - převah a nedostatku jin ledvin 949
Nedostatek jangu ledvin a jin ledvin - převah a nedostatku jangu ledvin 949
NEPEVNÁ ČCHI LEDVIN 950
LEDVINY NENASÁVAJÍ ČCHI 950
NEDOSTATEK ESENCE LEDVIN 950
KOMBINOVANÉ SYNDROMY 957
Nedostatek jin ledvin a jater 951
Nedostatek jin ledvin a jater s prázdnou horkostí 951
Disharmonie ledvin a srdce (nedostatek jin ledvin a srdce s prázdnou horkostí srdce) 951
Nedostatek jin ledvin a plic 951
Nedostatek jin ledvin a plic s prázdnou horkostí 952
Nedostatek jangu ledvin a sleziny 952

96. KAPITOLA
TENKÉ STŘEVO 953
PLNÁ HORKOST V TENKÉM STŘEVĚ 953
BOLESTI ČCHI V TENKÉM STŘEVĚ 953
ZAUZLOVÁNÍ ČCHI TENKÉHO STŘEVA 954
PRÁZDNOTA A CHLAD TENKÉHO STŘEVA 954
ZAMOŘEN[ TENKÉHO STŘEVA ČERVY 954

97. KAPITOLA
ŽALUDEK 955
NEDOSTATEK ČCHI ŽALUDKU 955
PRÁZDNOTA A CHLAD ŽALUDKU (NEDOSTATEK JANGU ŽALUDKU) 955
SYNDROMY NEDOSTATKU JIN ŽALUDKU 956
Nedostatek jin žaludku 956
Nedostatek jin žaludku s prázdnou horkostí 956
NEDOSTATEK JIN ŽALUDKU A JANGU ŽALUDKU 956
STAGNACE ČCHI ŽALUDKU 956
STÁZA KRVE V ŽALUDKU 957
HORKOST ŽALUDKU 957
OHEŇ ŽALUDKU 957
OHNIVÝ HLEN ŽALUDKU 957
VLHKA HORKOST ŽALUDKU 958
CHLAD NAPADAJÍCÍ ŽALUDEK 958
ČCHI ŽALUDKU PROUDÍCÍ PROTICHŮDNĚ SMĚREM VZHŮRU 958
AKUMULACE POTRAVY V ŽALUDKU 958

98. KAPITOLA
ŽLUČNÍK 959
SYNDROMY VLHKÉ HORKOSTI 959
Vlhká horkost ve žlučníku a játrech 959
Vlhká horkost ve žlučníku 959
VLHKÝ CHLAD VE ŽLUČNÍKU 960
HORKOST ŽLUČNÍKU 960
PRÁZDNOTA ŽLUČNÍKU 960
STAGNACE VE ŽLUČNÍKU S HORKÝM HLENEM 960
KOMBINOVANÉ SYNDROMY 967

99. KAPITOLA
TLUSTÉ STŘEVO 963
VLHKA HORKOST V TLUSTÉM STŘEVĚ 963
SYNDROMY HORKOSTI 963
Horkost v tlustém střevě 963
Horkost blokující tlusté střevo 964
SYNDROMY CHLADU 964
Chlad napadající tlusté střevo 964
Chlad tlustého střeva 964
30 OBSAH
SUCHOST TLUSTÉHO STŘEVA 964
VLHKOST V TLUSTÉM STŘEVĚ 964
PRÁZDNOTA A CHLAD TLUSTÉHO STŘEVA 965
PRÁZDNOTA A VLHKOST TLUSTÉHO STŘEVA 965
KOLAPS TLUSTÉHO STŘEVA 965

100. KAPITOLA
MOČOVÝ MĚCHÝŘ 967
VLHKÁ HORKOST V MOČOVÉM MĚCHÝŘI 967
VLHKÝ CHLAD V MOČOVÉM MĚCHÝŘI 967
PRÁZDNOTA A CHLAD MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 968

2.ČÁST
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ PODLE ČCHI,
KRVE A TĚLNÍCH TEKUTIN 969
ÚVOD 969

101 . KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ PODLE ČCHI, KRVE, JANGU A JIN 971
ČCHI 971
Nedostatek čchi 971
Pokles čchi 971
Kolaps čchi 971
Stagnace čchi 971
Protichůdný tok čch i 972
Zablokovaná čchi 972
KREV 972
Nedostatek krve 972
Stáza krve 972
Horkost krve 973
Suchost krve 973
Chlad krve 973
Ztráta krve 973
Kolaps krve 973
JANG 974
Nedostatek jangu 974
Kolaps jangu 974
Nestou pající čistý jang 974
JIN 974
Nedostatek jin 974
Nedostatek jin s prázdnou horkostí 974
Kolaps jin 974
Neklesající kalná jin 974
KOMBINOVANÉ SYNDROMY ČCHI, KRVE, JIN A JANGU 974
Nedostatek jin i jangu 974
Nedostatek čchi i krve 975
Nedostatek čchi i jin 975

102. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ PODLE TĚLNÍCH
TEKUTIN 977
NEDOSTATEK TĚLNÍCH TEKUTIN 977
OTOK 977
HLEN 978
Vítr-hlen 978
Horký hlen 978
Chladný hlen 978
Vlhkost-hlen 978
Suchost-hlen 978
Čchi-hlen 978
Potrava-hlen 978
Hlen se stázou krve 979
Hlenovité tekutiny 979
Hlen pod kůží 979
Hlen v dráhách 979
Hlen matoucí srdce 979
Hlen v kloubech 979
Hlen ve žlučníku 979
Hlen v ledvinách 979
Šok-hlen 979
Víno-hlen 979

3. ČÁST
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ PODLE PATOGENNÍCH ČINITELŮ , ČTYŘ VRSTEV, ŠESTI ODDÍLŮ A TŘÍ OHŇÚ 981
ÚVOD 981

103. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ Z HLEDISKA PATOGENNÍCH ČINITELŮ 985
ÚVOD 985
VÍTR 985
Vnější vítr 986
Vnitřní vítr 987
CHLAD 988
Vnější chlad 988
Vnitřní chlad 989
LETNÍ VEDRO 990
VLHKOST 990
Vnější vlhkost 991
Vnitřní vlhkost 992
SUCHOST 992
Vnější suchost 993
Vnitřní suchost 993
OHEŇ 993

104. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ
Z HLEDISKA ČTYŘ VRSTEV 995
ÚVOD 995
VRSTVA OCHRANNÉ ČCHI 996
Větrná horkost 996
Letní vedro 996
Vlhká horkost 996
Suchá horkost 997
VRSTVA ČCHI 997
Horkost plíc (horkost v hrudníku a na bránici) 997
Horkost žaludku 997
Suchá horkost ( oheň) tenkého a tlustého střeva 997
Horkost žlučníku 998
Vlhká horkost v žaludku a slezině 998
VRSTVA VYŽIVUJÍCÍ ČCHI 998
Horkost ve vrstvě vyživující čchi 998
Horkost v osrdečníku 998
VRSTVA KRVE 999
Krajní horkost zneklidňující krev 999
Krajní horkost rozdmýchávající vítr 999
Prázdný vítr pohybující se uvnitř 999
Kolaps jin 999
Kolaps jangu 999
ČTYŘI VRSTVY V KOSTCE 999
SKRYTÁ HORKOST 1001
Typ šao-jangu 1004
Typ jang-mingu 1004
Typ šao-jin 1004
SOUVISLOSTI MEZI ČTYŘMI VRSTVAMI, ŠESTI ODDÍLY A TŘEMI OHNIŠTI 1004

105. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ Z HLEDISKA ŠESTI ODDÍLŮ 1007
ODDÍL TCHAJ-JANGU 1007
Dráhové syndromy 1007
Orgánové syndromy 1008
ODDÍL JANG-MINGU 1009
Jangmingový dráhový syndrom 1009
Jangmingový orgánový syndrom 1009
ODDÍL ŠAO-JANGU 1009
ODDÍL TCHAJ-JIN 1009
ODDÍL ŠAO-JIN 1010
Transformace chladu 1010
Transformace horkosti 1010
ODDÍL T'ÜE-JIN 1010

106. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ
Z HLEDISKA TŘÍ OHNIŠŤ 1011
HORNÍ OHNIŠTĚ 1011
Větrná horkost v ochranné čchi plic 1011
Horkost v plicích (ve vrstvě čchi) 1011
Horkost v osrdečníku (ve vrstvě vyživující čchi) 1012
STŘEDNÍ OHNIŠTĚ 1012
Horkost v jang-mingu 1012
Vlhká horkost ve slezině 1012
SPODN{ OHNIŠTĚ 1012
Horkost v ledvinách 1012
Horkost jater rozdmýchávající vítr 1012
Prázdný vítr jater 1012

107. KAPITOLA
ZBYTKOVÝ PATOGENNÍ ČINITEL 1013
ÚVOD 1013
VZNIK ZBYTKOVÉHO PATOGENNÍHO ČINITELE 1013
DIAGNOSTIKA A LÉČBA ZBYTKOVÉHO PATOGENNÍHO ČINITELE 1015
Jak se diagnostikuje? 1015
Typy zbytkového patogenního činitele 1015
Účinky zbytkového patogenního činitele 1015
Léč ba zbytkového patogenního činitele 1015
HLEN 1016
Vlhkost-hlen v plicích 1016
Horký hlen v plicích 1016
VLHKOST 1017
Vlhkost v žaludku a slezině 1017
Vlhká horkost v žaludku a slezině 1017
Vlhká horkost ve žlučníku 1017
Vlhká horkost v uších 1017
Vlhká horkost v hlavě 1017
32 OBSAH
HORKOST 1018
Horkost v plicích 1018
Horkost v plicích se suchostí 1018
Horkost v žaludku 1018
Jedovatá horkost v krčních mandlích 1019
SYNDROM $AO-JANGU 1019
Syndrom šao-jangu (šest oddílu) 1019
Horkost ve žlučníku (čtyři vrstvy) 1019

4. ČÁST
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ Z HLEDISKA OSMERÉ OSNOVY, DVANÁCTI DRAH, OSMl MIMOŘÁDNÝCH DRAH A PĚTI PRVKŮ 1021
ÚVOD 1021

108. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ
Z HLEDISKA OSMERÉ OSNOVY 1023
ÚVOD 1023
POVRCH- NITRO 1024
Povrchové stavy 1024
Vnitřní stavy 1025
HORKOST- CHLAD 1025
Horké stavy 1025
Chladné stavy 1026
Kombinované stavy horkosti a chladu 1028
PLNOST - PRÁZDNOTA 1029
Plné stavy 1030
Prázdné stavy 1030
Kombinované plné a prázdné stavy 1031
JIN-JANG 1031

109. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ
Z HLEDISKA DVANÁCTI DRAH 1033
PLÍCE 1033
TLUSTÉ STŘEVO 1033
ŽALUDEK 1034
SLEZINA 1034
SRDCE 1034
TENKÉ STŘEVO 1034
MOČOVÝ MĚCHÝŘ 1035
LEDVINY 1035
OSRDEČNÍK 1035
TROJITÝ OHŘÍVAČ 1035
ŽLUČNÍK 1036
JÁTRA 1036

110. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMÚ Z HLEDISKA OSMl MIMOŘÁDNÝCH DRAH 1037
ÚVOD 1037
ŘÍDÍCÍ DRÁHA (DUMAl) 1037
DRÁHA POČETÍ (RENMAI) 1038
ÚSTŘEDNÍ DRÁHA (CHONGMAI) 7038
KOMBINOVANÉ SYNDROMY DRÁHY POČETÍ A ÚSTŘEDNÍ DRÁHY 1039
Prázdnota dráhy početí a ústřední dráhy 1039
Nestabilita dráhy početí a ústřední dráhy 1039
Prázdnota a chlad dráhy početí a ústřední dráhy 1039
Stá za krve v dráze početí a ústřední dráze 1040
Stáza krve a vlhkost v dráze počet í a ústřední dráze 1040
Plná horkost v dráze početí a ústřední dráze 1040
Prázdná horkost v dráze početí a ústřední dráze 1041
Vlhká horkost v dráze početí a ústřední dráze 1041
Stagnující horkost v dráze početí a ústřední dráze 1041
Plný chlad v dráze početí a ústřední dráze 1042
Prázdnota a chlad dělohy 1042
Vlhkost a hlen v děloze 1 042
Stagnující chlad v děloze 1043
Horkost plodu 1043
Chlad plodu 1043
Krev proudící protichůdně směrem vzhůru po porodu 1043
OPASKOVÁ DRÁHA (DAIMAI) 1044
JINOVÁ PATN[ DRÁHA (YINQIAOMAI) 1044
JANGOVÁ PATNÍ DRÁHA (YANGQIAOMAI) 1045
JINOVÁ PROPOJOVACÍ DRÁHA (YINWEIMAI) 1045
JANGOVÁ PROPOJOVACÍ DRÁHA (YANGWEIMAI) 1045
POZNÁMKY 1045

111. KAPITOLA
IDENTIFIKACE SYNDROMŮ
Z HLEDISKA PĚTI PRVKŮ 7047
ÚVOD 1047
SYNDROMY SPOJENÉ S CYKLEM ROZENÍ 1047
Dřevo nerodící oheň 1047
Oheň ne rodící zemi 1048
Země nerodící kov 1048
Kov nerodící vodu 1048
Voda nerodící dřevo 1048
SYNDROMY SPOJENÉ S CYKLEM POTLAČOVÁNÍ 7048
Dřevo potlačující zemi 1048
Země potlačující vodu 1048
Voda potlačující oheň 1048
Oheň potlačující kov 1048
Kov potlačující dřevo 1048
SYNDROMY SPOJENÉ S CYKLEM PONIŽOVANÍ 1048
Dřevo ponižující kov 1048
Kov ponižující oheň 1049
Oheň ponižující vodu 1049
Voda ponižující zemi 1049
Země ponižující dřevo 1049
DODATKY 7057
Dodatek 1 Kazuistika 1053
Dodatek 2 Předpisy 1065
Dodatek 3 Historie diagnostiky v čínské medicíně 1089
SLOVNÍČEK ČÍNSKÝCH POJMŮ 7099
LITERATURA 7705
ČÍNSKÁ CHRONOLOGIE 7707
REJSTŘÍK 77 09
FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 7774

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Michaela Klimešová: Dobrý den, chci se zeptat těch, kteří vlastní knihu Diagnostika v čínské medicíně, zdali mají problémy s chybějícími stranami? Předem velmi děkuji za odezvu.

Pro informaci mě chybí 681-684, 693-696, některé strany se tam opakuji a to 685-689