Libor Mattuš: Zpět domů 回家
Po oslavě se svými čínskými přáteli se chcete vrátit zpět na hotel. Zeptáte se jednoho z nich: „我怎么回家?“ [wǒ zěnme huíjiā] Jak se dostanu zpět (domů)? On odpoví: „你可以坐出租车“。 [nǐ kěyǐ zuò chūzūchē]  Můžeš si vzít taxi. To se vám příliš nezamlouvá a tak se ptáte dál: „这儿有地铁站吗?“‘[zhèr yǒu dìtiězhàn ma]  No, a není tu metro?
Kamarád si myslí, že by bylo lepší přece jen to taxi a tak odpoví:„地铁站有点儿远。“ [dìtiě yǒudiǎnr yuǎn] Metro je odsud celkem daleko.

Slovník:
怎么zěnme – jak (jakým způsobem)
回家huíjiā – vrátit se domů
可以 kěyǐ – moci, umět
坐 zuò – jet (dopravním prostředkem) (dosl. „sednout si“)
坐出租车 chūzūchē – taxi
这儿 zhèr – tady, zde
有 yǒu – mít, být
地铁站 dìtiězhàn – stanice metra
地铁dìtiě metro – dosl. „země železo“
站 zhàn – stanice, zastávka
吗 ma – tázací částice (fonetický otazník)
有点儿 yǒudiǎnr – trochu
远 yuǎn - daleko


Více se dozvíte také v kurzech čínštiny: http://www.jc-correct.com/kurzy-cinstiny-brno
Editoval lmattus (30.12. 2014 09:00)

Bc. Libor Mattuš - www.cinstinavleze.cz