Miloš Vymazal: Yang 陽 (jang) - mužský princip, teplo, léto, poledne a ráno, den, aktivita, pohyb, světlo

Všeobecně je možné říci, že jangové je vše lehké, čisté, teplé, suché, stoupající vzhůru, vyprchávající, rozptylující se.... Jangové je vše co nemá vyhraněný tvar a přesné obrysy. Jang je činitelem činorodosti představující též samčí princip v přírodě. Každý jang obsahuje i zárodek jinu.

Jang v lidském těle:
= nahoře, na hřbetu
= zevně, na povrchu
= vlevo
= teplý, suchý
= 5 orgánů fu dutých,

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Jang (Yang)
Jang (Yang)
MUDr. Doris Danielová: Doplnění lokalizace JANGu v lékařské terminologii:
nachází se na hřbetu, tedy dorzálně (dorsum = záda, hřbetní strana ruky či nohy apod.)
nachází se nahoře, tedy kraniálně (kranium = hlava, lebka - tedy směrem k hlavě)
pozor na chyták - jang je STRAN POLOVIN TĚLA JINAK UMÍSTĚN U ŽENY A MUŽE:

U ŽENY JE JANG VPRAVO,
U MUŽE VLEVO.

TOTO MÁ SMYSL PŘI OŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH-KOUZELNÝCH, MISTROVSKÝCH DRAH, KDY SE KARDINÁLNÍ (PRVNÍ) BOD PRO OTEVŘENÍ DRÁHY PÍCHÁ U ŽENY VPRAVO A U MUŽE VLEVO. Bod sdružený čili v pořadí druhý v napíchnutí se pak přidává přesně na opačné straně těla.

MUDr. Doris Danielová - www.tcm-cs.com