Hana Hamplová: Taoismus
TČM ovlivnil především taoismus, který učí, že člověk se má osvobodit od věcí tohoto světa, má být nezávislý na požitcích, nechtít nic víc než to, co potřebujeme, žít v harmonii s celým vesmírem. Tao=pralátka, te=vesmírná síla, tedy individuální přirozenost.

V konfucialismu jde o souhrn mravních zásad, vše se snaží vysvětlit rozumem.

Buddhismus je filozoficko-náboženský směr, jeho hlavní zásadou je neubližování, úcta a soucit, věří v reinkarnace a zákon karmy.

Taoisté své problémy řeší tak, že je ponechávají, aby si samy našly svůj směr. Tao je tedy cesta ke klidu a k dokonalému osvícení. Skutečná svoboda je naprosté splynutí s přírodou a užívání věcí s mírou, potřebnou ke svému bytí. Tao nás učí, že bychom se měli snažit sami sebe lépe poznat a hledat příčiny našich neúspěchů v sobě. Věnovat víc pozornosti a víc času svému zdraví a rozvoji vlastní osobnosti s využitím našich osobních zkušeností. Taoismus odstraňuje dlouhodobý stres z nepodstatných věcí, nezbavuje nás ale strachu, který je často zakotven v podvědomí. Můžeme si ale pomoci sami rozborem našeho vnitřního stavu. Taoismus nás učí žít se vším v souladu, stačí pečlivě pozorovat zákonitosti přírody (změny ročních období, fáze měsíce a slunce, fáze dne atd.) a ze všeho se poučovat. Taoismus to činí naukou o cvicích, masážích, stravě, meditaci, uměním sebeovládání a nelpěním na pomíjivých věcech.