Hana Hamplová: Radost je emocí srdce, nadměrná radost zraňuje srdce, zpomaluje tok čchi a blokuje ji. Zpomalení zahrnuje hlediska ztišení emočního napětí  a uvolnění energie srdce. Za normálních okolností radost zklidňuje emoční napětí, zachovává jasného a klidného ducha, energii čchi a krev mohou nerušeně cirkulovat.

Xi | Radost

Xi | Radost


Příliš velká radost ale může způsobit nemoci srdce, které zraní a zapříčiní nadměrné uvolnění srdeční čchi. Duch není již na svém místě, objevuje se nedostatek síly, zemdlenost, obtížné soustředění se, bušení srdce a sklíčenost, v závažných případech výrazný neklid. Vzniká bušení srdce a neklid, agitovanost(neklidná aktivita), nezakotvení ducha, rozrušení a stav roztržitosti, vzrušení, provádění nesmyslných činností, neustávající bezdůvodný smích a pláč, mnohomluvnostchorobná upovídanost, v těžkých případech zakalení emocí a ducha.

Patologie srdce
1. hlen ucpávající čisté otvory srdce (ducha): spolu s jaterním vnitřním větrem vznikne epilepsie
2. horké hleny zneklidňují ducha: vzniká mánie, schizofrenie

Foto: AdinaVoicu, Pixabay
cz
Radost
Radost
cz
Radost (Xi)
Radost (Xi)