Hana Hamplová: Šestero dvojic drah dle obsahu jinu a jangu

Dráhy podle podílu jin/jang
3 jinové dráhy: tai-jin (velký jin), shao-jin (menší jin), tüe-jin (ustupující jin) – často napadá rovnou orgány

3 jangové dráhy: yang-ming (zářící jang), tai-yang (velký jang), shao-yang (menší jang) – nejprve napadne dráhy, potom až orgány

6 vrstev organismu pro popis hloubky napadení zevní škodlivinou v drahách, napadení drah není vážné, napadení orgánů ano.

To, kterou vrstvu napadne, závisí na imunitě pacienta:
Bolest hlavy – škodlivina je vtchajjangové vrstvě, nabaňkovat trapézy, kvašovat
Bolest šíje – škodlivina je už v jangmingové vrstvě, ošetřovat LI04, LI11, ST36, ST40
Zánět průdušek – věnec baněk na průdušky, BL13+BL12+BL43

Tchaj-jangzářící jang, velký jang, střední obsah jangu, dráha je hodně silná, zásahy na ní jsou poměrně bezpečné, spřátelené dráhy z hlediska obsahu jangu je dráha BL a SI, vnější škodlivina napadá nejdříve tuto vrstvu

Jang-mingzářící brána, je pod tchajjangovou vrstvou, dráha ST a LI, nejvíce vhodná na vyhánění škodlivin z těla, probíhá v ní boj mezi řádnou čchi a škodlivinou, horečka, třesavka, čím větší horečka, tím je lepší vrozená čchi, horečka – čípky Viburkol (homeopatika pro děti) a zábaly, baňkování na zádech nebo věnec na hrudi, Engystol a Oscilococcinum (homeopatika na virózy), dobrá imunita = dobrá slezina, do 3 dnů horečky zmizí. Body LI4 a ST36 leží ve stejné vrstvě jangming, oba umocňují efekt, když se použijí společně.

Šao-jangmizící jang, není už schopen škodlivinu likvidovat, takže se dostane do jinových vrstev (tchaj-jin – dráha LU a SP,tüe-jin – dráha LR a PC a nakonec šao-jin – dráha KI a HT), je pod jang-mingovou vrstvou, dráha GB a TE
Editoval hhamplova (09.05. 2014 16:12)