Miloš Vymazal: ST36 足三里 zusanli, cu-san-li
5 Bod spojení HE, země,  Dolní bod spojení XIAHE

Zu san li Tři míle na noze - zu znamená noha, san znamená tři a li je délková míra. Bod ST36 byl nazýván také "Bod tří vesnic"; čínští vojáci totiž prováděli jeho stimulaci společně s bodem GB34, aby při dlouhých pochodech prošli ještě tři další vesnice.

Jeden z nejdůležitějších akupunkturních bodů na těle vůbec.

Další názvy: Dolní bod spojení žaludku

Lokalizace: 3 cchuny pod kolenem, tam kde končí tzv. drsnatina holenní kosti.

Použití: Ovlivňuje a tonizuje celkovou čchi a krev. Řídí a energetizuje slezinu a žaludek, pročišťuje zablokovanou dráhu žaludku a má výrazný hluboký účinek na zdraví. Vypuzuje vítr a vlhkost a užívá se u všech bolestivých syndromů kloubů, kostí, šlach a svalů.

V Číně už po tisíciletí platí poučka: "chceš-li se dožít stáří 100 let v plné svěžesti, denně si ošetřuj tento bod!" V praxi je nejúčinnější bod moxovat, ale lze jej též baňkovat anebo provádět v něm akupresuru. POZOR - kromě určitých speciálních indikací není vhodné bezdůvodně - "pro prodloužení věku" - moxovat a dráždit tento bod u lidí mladších 30 let. Pak totiž zbytečně zvyšuje jangovou energii a může vést ke zvýšené nervozitě a podrážděnosti.

Zdroje:
1. Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová
2.Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav BalnerST36, E36 - zusanli
Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!


Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
Zuzana Tajovská: Bod ST36 zusanli - jeden z nejdůležitějších bodů na těle. Reguluje krev a čchi, používá se při bolestech kostí a kloubů, svalů. Dále se používá při odstranění vlkosti a větru.

Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!

Zuzana Tajovská
cz
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
Hana Hamplová: ST36 (cu-san-li, zusanli) – bod biorytmu, bod země v zemi (léčí vnitřní orgány), 3 cuny pod dolním okrajem čéšky, moxovat při věku nad 30 let nejlépe dopoledne v orgánových hodinách žaludku, doplňuje slezinu, zlepšuje imunitu, zamezí bolestem od pasu dolů (bolestivé syndromy kloubů, šlach, kostí a svalů), tonizuje celkovou čchi a krev, nemoxovat u dětí, může vést k přejangování (nervozita, podrážděnost), raději u nich použít akupresuru nebo nalepit žlutou čočku, nemoxovat, pokud je horkost v žaludku (paradentóza), dolní bod spojení pro žaludek při jeho dysfunkci
cz
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
MUDr. Dagmar Komárková: Bod zusanli (36.bod na dráze žaludku) je jedním z nejznámějších a nejčastěji užívaných akupunkturních bodů – indikace jeho použití jsou mnohostranné a jeho účinky na homeostázu celého organismu jsou zásadní.
Chceme-li demonstrovat terapeutické účinky akupunktury za použití jediného bodu, napíchněme zusanli.

Zusanli je jedním z 365 řádných akupunkturních bodů; nachází se na dráze žaludku, 3 cuny pod dolním okrajem kolenní čéšky, asi na jeden prst vně od kosti holenní

K významu názvu bodu: „zu“ znamená noha, „san“ znamená tři a „li“ je délková míra (zhruba 576 m). V průběhu historie měl tento bod několik názvů, z nichž většina obsahovala termín „sanli“. V tradičních čínských textech (Neijing, Jiayijing) je tento bod uváděn jednoduše jako sanli. Název vypovídá o jeho lokalizaci – bod leží 3 cuny ( tj.asi 4 prsty ) pod kolenem.
V klasických textech se udává, že stimulace zusanli zmírňuje únavu po dlouhé chůzi a poskytuje sílu na další tři li. Byl rovněž nazýván „Bod tří vesnic“; čínští vojáci jej totiž stimulovali, aby při dlouhých pochodech prošli ještě další tři vesnice.

Jiný název pro zusanli je „xiaqihai“, což znamená „dolní moře qi“. Horním mořem qi je bod qihai (CV6), který leží 2 prsty pod pupkem, v oblasti zvané dantian (doslova „rumělkové pole“). Jde o oblast, kde se regeneruje a akumuluje životní energie qi. Kombinace těchto dvou bodů významně posiluje qi organismu.

Zusanli je bodem spojení (he) na dráze žaludku. Body spojení jsou místa, kde se qi zanořuje do hloubky, do rozlehlého vnitřního oceánu energie a krve. Patří mezi nejdůležitější body při léčbě onemocnění žaludku a střev. Léčí duté orgány fu a některé z nich mívají efekt u kožních onemocnění. Podle Základních otázek jsou body spojení určeny k léčbě průjmů způsobených škodlivou qi.

MUDr. Dagmar Komárková - www.inspirita.cz
cz
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
MUDr. Dagmar Komárková: Tradiční funkce bodu zusanli
Reguluje slezinu, žaludek, qi a krev, posiluje organismus při stavech nedostatečnosti (prázdnoty), projasňuje zrak, reguluje výživnou a ochrannou qi, pozvedá yang, vypuzuje vítr a vlhkost, rozptyluje otoky, reguluje činnost střev, rozhání chlad.

Nejčastější indikace pro použití bodu zusanli jsou následující:
Bolesti žaludku, pocity rozpínání v břiše, zvracení, průjem, zácpa, nechutenství, škytavka, zánět slepého střeva, slabost a bolest dolních končetin, bolesti kolen, otoky, maniodepresivní psychóza, epilepsie, kašel, astma, závratě, bušení srdce, nespavost, žloutenka, bolestivé močení

Dále je to při vyčerpání z chronické nemoci – což souvisí se skutečností, že nabodávání zusanli posiluje moře qi a tím pomáhá zastavit onemocnění a obnovit životní sílu a energii.

Široké použití má bod zusanli v akutních situacích – v kombinaci s jinými body jej napichujeme např.při vysoké horečce, synkopě, plicním abscesu, profúzním zvracení či průjmu, při akutní bolesti břicha,  při bolestivém močení se zvracením (obvykle při selhání ledvin).

Bod ST36 může být použit při prevenci proti útoku vnějších klimakterických vlivů (vítr, chlad). Je-li používán preventivně, aplikuje se v tomto bodě pouze moxa. Někteří lékaři doporučují požehování zusanli každých 5-7 dní, pokaždé 10 minut, k posílení pravé qi a jako ochranu proti nemocem. Nicméně použití tohoto bodu u osob mladších 3O let je považováno za nevhodné.

Podle zprávy z Nankingského institutu tradiční čínské medicíny zlepšuje pravidelná moxibuce bodu ST 36 a oblasti pupku imunologické funkce u starších lidí ( zvýšení počtu T-lymfocytů atd.). Analýza vlasů také současně vykázala zvýšení obsahu manganu, zinku a vápníku u takto ošetřovaných lidí.

U bodu zusanli jsou v moderních textech popisovány dvě hlavní oblasti účinku.
Zaprvé je to jeho působení na bolesti a křeče břicha, které jsou většinou ovlivněny dráhou žaludku, žlučníku nebo ledvin. V tomto případě mívá stimulace ST36 okamžitý efekt  (řádově sekundy až minuty) a jedno léčebné sezení bývá často dostačující.

Zadruhé jsou to případy snížené imunity, zejména snížený počet leukocytů a imunoglobulinů.
Stimulace bodu se provádí denně po dobu 10-14 dnů a tento léčebný cyklus se po několikadenní přestávce může zopakovat.
Oba tyto účinky se kombinují u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří trpí bolestmi břicha ( pacienti s malignitami mívají sníženou funkci imunitního systému – ať už vinou vlastní choroby nebo vinou razantní protinádorové terapie).

MUDr. Dagmar Komárková - www.inspirita.cz
cz
ST36 - cu-san-li (Zusanli)
ST36 - cu-san-li (Zusanli)