Martin Dolejš: Rád bych k tomuto bodu doplnil, že ten bod má účinek AnShen, tj. uklidňovat ducha  nastolovat mu řád věcí. Rád se kombinuje s bodem HT07. Dále reguluje a pročišťuje trojitý zářič, takže má vliv nejen na perikard a srdíčko. Jelikož patří do okruhu jue-yin, tak má i vliv na játra a proto má svým nepřímým účinkem i vliv na emoce jaterní, které se dříve nebo později promítnou do srdíčka.. Dále může pomoci i při stagnaci Qi jater. Dále se hojně používá při předmenstruačních depresí a podrážděností pro zklidnění mysli. Navíc, díky svému působení na srdce a játra, hlavním bodem pro ovlivnění žaludku a to zvláště jeho horní a střední části. smile

Martin Dolejš - www.oaza-harmonie.cz
cz
PC06 - nej-kuan (Neiguan)
PC06 - nej-kuan (Neiguan)
MUDr. Dagmar Komárková: Akupunkturní bod NEIGUAN je šestým bodem na dráze perikardu. Část jeho názvu NEI (=vnitřní) poukazuje na skutečnost, že leží na vnitřní straně předloktí, asi 3 prsty nad zápěstní rýhou, nebo také na to, že se nachází mezi dvěma šlachami -  musculus palmaris longus a musculus flexor carpi radialis.
GUAN (=průchod, průsmyk) nám říká, že jde o luo bod, tedy o bod propojení na dráhu tří ohnišť.

V historických textech je bod neiguan nejčastěji používán při plnosti a bolesti na hrudi a v břiše.
Jeho pravděpodobně nejznámější indikací je léčba nevolnosti a zvracení. Západní texty uvádějí, že v tomto případě není nutné klasické nabodávání PC6; k dosažení účinku stačí mnohdy masáž prsty (akupresura).

Nicméně se ukazuje, že v Číně není při terapii nauzey a zvracení neiguan bodem primárním, ačkoliv bývá v řadě případů přidáván jako bod pomocný. Například při léčbě nauzey akupresurou jsou udávány lepší výsledky při užití hegu (čtvrtý bod na dráze tlustého střeva ) než neiguan – studie byla prováděna u pacientů, kteří trpěli nevolností nebo přímo zvracením při ORL zákroku.

Při léčbě ranní nevolnosti byly podle diferenciální diagnostiky (nedostatečnost žaludku, horkost v játrech nebo vlhká horkost) vybírány čtyři z šesti akupunkturních bodů (nabodávání oboustranně ): zusanli (ST36), taichong ( LR3), fenglong (ST4O).

MUDr. Dagmar Komárková - www.inspirita.cz
cz
PC06 - nej-kuan (Neiguan)
PC06 - nej-kuan (Neiguan)
MUDr. Dagmar Komárková: PC6 內關 neiguan, nej-kuan
Je-li neiguan používán jako hlavní terapeutický bod, jde o jiné indikace – přinejmenším v Číně. Jsou to zejména kardiovaskulární onemocnění (nepravidelný srdeční rytmus, infarkt myokardu, angina pectoris, palpitace).

Ve studii Zhang Ren byl bod neiguan napíchnut u 137 pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Většina z nich udávala pocit plnosti na hrudi, bolesti u srdce, dýchací obtíže a měla rovněž změny EKG křivky. PC6 byl nabodáván každý den, jednostranně, střídavě vpravo a vlevo. Jehla byla zaváděna kolmo, do dosažení pocitu deqi s propagací do hrudi.

S jehlou bylo každých 10 minut manipulováno střední intenzitou, po 20 minutách byla jehla vytažena. Bylo provedeno deset každodenních sezení, následovala 3-5denní pauza a opět desetidenní léčebný cyklus. U 41% pacientů došlo k úplnému vymizení palpitací, plnosti na hrudi, bolestí u srdce a dýchacích obtíží, u 54% pacientů byly uvedené příznaky podstatně zmírněny. EKG křivka zůstala beze změny u 53% pacientů,což ukazuje, že základní porucha srdečního rytmu může přetrvávat, zatímco ostatní projevy onemocnění jsou potlačeny. Rovněž byl zaznamenán pokles cholesterolu, triglyceridů a betalipoproteinů.

Ve studii s pacienty, kteří prodělali infarkt myokardu, s ischemií srdečního svalu prokázanou na EKG, byl nabodáván neiguan na dobu 30 minut. U 20 z 21 takto léčených pacientů byly zaznamenány prokazatelné změny ST úseku EKG křivky. Plazmový endothelin (peptid, který způsobuje vasokonstrikci) byl před léčbou zvýšen; po terapii byly jeho hodnoty významně sníženy. Nabodávání zusanli (ST 36) v kontrolní skupině nepřineslo prokazatelné výsledky.

Výzkum prokázal, že čas, kdy je neiguan napíchnut, může ovlivnit výsledky léčby srdečních onemocnění. Terapie by měla být prováděna brzy ráno a neměla by probíhat v pozdním odpoledni, alespoň co se týče pokusu o znovuobnovení pravidelné srdeční činnosti cestou nabodávání PC6.

Často je bod neiguan užíván ( kromě léčby srdečních onemocnění) k zvýšení účinku akupunkturní léčby u jiných chorob. Historické prameny uvádějí, že nabodávání tohoto bodu upravuje pohyb qi a krve a střídání yin a yangu, čímž se obnovují základní samoúzdravné mechanismy organismu.

Neiguan je běžně součástí četných „malých preskripcí“, obsahujících 1-5 akupunkturních bodů ( oboustranně, tj. 2-10 jehel).

Podle moderních textů patří mezi jeho nejčastější indikace:
kardiovaskulární onemocnění: tachykardie, epravidelný srdeční rytmus, angina pectoris, revmatické onemocnění srdeční, hypertenze, hypotenze, neurastenie
onemocnění mozková a psychická: schizofrenie, hysterie, maniodepresivní syndromy, epilepsie, závratě, nespavost
plicní choroby: kašel, astma, pneumonie, zánět pohrudnice, ztráta hlasu
onemocnění žaludku: nauzea, zvracení
bolesti hrudníku a břicha: žlučníkové kameny, pooperační bolesti, bolesti nebo rozpínání v podžebří, bolesti a křeče žaludku, bolesti břicha před i po jídle
ženské obtíže: výtoky, menstruační křeče, neplodnost, anemie.

MUDr. Dagmar Komárková - www.inspirita.cz
cz
PC6 - nej-kuan (Neiguan)
PC6 - nej-kuan (Neiguan)