Miloš Vymazal: Baňkování - léčba baňkami
Autor: MUDr. Doris Danielová

Každý terapeut, který použije při léčbě svých pacientů tuto knihu, je z morálního i etického hlediska povinen se v oboru zdravovědy neustále vzdělávat. I když metodika v této knize rozebíraná je stará prakticky několik tisíciletí a velmi dobře ověřená, celá zdravověda se neustále rychle vyvíjí a je třeba  brát v úvahu všechny nové poznatky, týkající se probíraného tématu. Doporučujeme proto všem absolventům kurzů Masérské školy, aby využili možnosti rozvíjet své znalosti v příbuzných tématických celcích (například moxování nebo Základy tradiční čínské medicíny), kde mají nenahraditelnou možnost si znalosti v tomto oboru prohloubit a zdokonalit.

CO JE TO BAŇKOVÁNÍ?
Podstatou této léčby je přiložení nádobek různých tvarů i materiálů na přesněvybrané body či oblasti těla pacienta. Z nádobek se různým způsobem vysaje vzduch a následkem toho v nich vznikne podtlak, který vtáhne do nádobek kůži i podkoží pacienta. Síla sání kůže a podkoží se dá regulovat a tak se do baňky „vcucne“ různě velký „kopeček“ tkáně. O významu tohoto jevu pojednáme vzápětí. Zmíněné nádobky se pak nechají přiložené po různě dlouhou dobu, lze jimi i pohybovat, natírat pod nimi kůži různými bylinnými předpisy apod.
Ukázka části textu z knihy Baňkování - léčba baňkami

OBSAH KNIHY
ČÁST TEORETICKÁ

PRVNÍ ČÁST: OBECNĚ PŘIKLÁDÁNÍ BANĚK – PROČ A JAK
Co je to baňkování a proč prožívá nyní svou „renesanci“? Srovnání školské (vědecké, klasické) medicíny a medicíny komplementrání (alternativní)
Baňkování, způsoby provádění a jeho historie v různých zemích světa
Postup při baňkování
Druhy baněk
Zásady bezpečnosti, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, stopy po baňkování
Rozdíly a společné rysy léčby baňkami v oblasti Evropy, dalších zemí a území ovlivněných tradiční čínskou medicínou - Základní pravidla pro aplikaci baněk „evropským“ způsobem. Základní pravidla pro aplikaci baněk „asijským, čínským“ způsobem
Základní druhy provádění baňkování
Určení typu pacienta a následné určení typu léčby
Častost opakování léčby baňkami


DRUHÁ ČÁST: LÉČBA BAŇKOVÁNÍM PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY – ZÁKLADNÍ POJMY, ORGÁNY, DRÁHY
Základ čtení a transkripce čínských slov
Stručné vysvětlení základních čínských pojmů týkajících se zdraví, nemoci a uzpůsobení světa
- jin, jang a teorie pěti prvků
- přehled příslušnosti orgánů, emocí, barev atd. k jednotlivým prvkům
- praktický příklad aplikace teorie pěti prvků – rozbor Vody
- učení o čchi, krvi a tělních tekutinách
- učení o vnitřních orgánech: orgány plné, duté a zvláštní
- koloběh čchi v orgánech („orgánové hodiny“)
Průběh 12 hlavních, řádných a 8 mimořádných meridiánů (= akupunkturních drah) na těle člověka, jejich hlavní body a využitelnost pro baňkování.
- čínské měrné jednotky
- tři jinové meridiány ruky
- tři jangové meridiány ruky
- tři jangové meridiány nohy
- tři jinové meridiány nohy

Dvě nejužívanější dráhy z osmi mimořádných:
- řídící dráha (GV)
- dráha početí (CV)
Mimořádné (extra) body

TŘETÍ ČÁST: VZNIK  A VÝVOJ NEMOCI DLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Vnější příčiny nemocí, vnitřní příčiny nemocí, další příčiny.
Vývoj nemoci a základní chorobné procesy
Nemoci v drahách (meridiánech), jimiž proudí čchi
Nemoci plných (cang) orgánů
Nemoci dutých (fu) orgánů
Nemoci zvláštních orgánů

ČTVRTÁ ČÁST: DIAGNOSTIKA PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Pozorování, poslech, čich, dotazování, pohmat aj.
Diagnostika podle osmeré osnovy (pa kang), diagnostika podle příčin nemocí, diagnostika podle čchi a krve, diagnostika podle 4 vrstev, diagnostika podle meridiánů, orgánů aj.

PÁTÁ ČÁST: ZPŮSOBY LÉČBY
Podpora řádného, odstranění škodlivého, přihlédnutí ke konstituci pacienta, klimatu a podnebnému pásmu, metody léčby


ČÁST PRAKTICKÁ
Příprava pacienta, prostředí a terapeuta, vybavení místnosti, přístup terapeuta,  provedení procedury, zakončení procedury, doporučení opakování léčby.
Doplňkové metodykua-ša, natírání bylinnými přípravky před či po baňkování

KONKRÉTNÍ POSTUPY PŘI LÉČBĚ JEDNOTLIVÝCH NEMOCÍ ČI POTÍŽÍ

SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÝCH POJMŮ

DOPORUČENÁ LITERATURA KE STUDIU

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Baňkování - léčba baňkami
Baňkování - léčba baňkami