Miloš Vymazal: Chlad - han, chan
Chlad je hlavním klimatem zimy. Převládá v průběhu období zvaného Xiaoxue [malé sněžení, od 22. listopadu], Daxue [velké sněžení, od 7. prosince], Dongzhi [nejzažší zima, To je zimní slunovrat,  22. prosince] a Xiaohan [malý chlad, od 6. ledna]. Chlad je energií vody a komunikuje s Ledvinami, proto se zima nazývá obdobím Chladné vody hanshui lijie.

Citace z knihy Tradiční čínská medicína pro začátečníky, díl II. Etiopatogeneza nemocí; MUDr. Doris DanielováZevní chlad [waihan]
napadá zvnějšku, je to škodlivý chlad ze šestera škodlivostí neboli rozvracečů. V oblasti kůže a povrchu těla se projeví blokádou a stagnací [yu´e] obranného jangu [wei jang]. Toto nazýváme „zranění chladem“.

Pronikne-li škodlivý chlad do hloubky organismu, poškodí jangovou energii dutých i plných orgánů. Tuto situaci nazýváme „útokem chladu“ [zhonghan].

Vnitřní chlad [nei han]
vzniká v důsledku nedostatku jangové tělesné energie čchi. Tím je umožněno chladu, aby se zrodil vevnitř organismu.

Příčinou bývá hlavně oslabení jangové čchi Srdce,Sleziny nebo Ledvin.

Projevy: bledost s ochlazením končetin, hojné močení jasné moči, mazlavá stolice

Jazyk je bledý s bílým povlakem

Jang Ledvin představuje kořen jangu v organismu - část esenciální, zděděné čchi), proto tedy je vnitřní chlad těsně svázán s Ledvinami – ty jsou v prázdnotě jangu.

Ukázka z prezentace Patero vnitřních škodlivostí - chlad, MUDr. Doris Danielová

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Šestero vnějších rozvracečů: Chlad - chan (Han)
Šestero vnějších rozvracečů: Chlad - chan (Han)
Miloš Vymazal: Chlad
Chlad je hlavním klimatem zimy od 22.11. do 6.1., nemoci způsobené chladem se objevují hlavně v zimě, mají vztah k vodě a ledvinám. Pokud dojde k prudkému poklesu teploty a člověk se dobře nechrání, je organismus snadno napaden škodlivým chladem a onemocní. Raději se dobře oblékat, prevence je lehčí než léčba. Pokud napadne škodlivina tělo, usídlí se nejprve v kůži a ochlupení. Pokud je jí umožněno zůstat, prostupuje do drobných vlásečnic a pak pokračuje dále do meridiánů, odkud se dostane nejprve do dutých orgánů, pak do orgánů plných, poškodí jin a jang a všech 5 orgánů plných. V průběhu svého vývoje se nemoci způsobené 6 zevními škodlivinami mohou vzájemně ovlivňovat, ale i přecházet jedna v druhou. Takto může škodlivý chlad zůstávat nebo se změnit v teplo. Pozor při dlouhodobé nemoci se všech 6 škodlivin může nakonec změnit ve vnitřní oheň (horkost). Příkladem je starý nemocný člověk, zimomřivý a slabý, který trpí chronickou prázdnotou jangu a posléze i jinu ledvin při jejich selhávání. V konečné fázi nemoci může dojít k proměně, že se maximální jin změní ve svůj opak, tedy jang a původní zimomřivost je nahrazena horkokrevností, horečkou a nesnášenlivostí k teplu. Jedná se o velmi vážné stádium vyvrcholení chronické nemoci.

Škodlivý chlad je chladivý, srážející, stahující a způsobující blokády. Chlad je jinové povahy, představuje nadbytek jinové energie. V normálním počasí jang kontroluje jin, ale pokud je přílišný chlad a energie jangu není schopna vyhnat škodlivý chlad z těla, dochází k napadení jinovým chladem. Škodlivý chlad tedy může snadno poškodit jang v organismu, máme tedy nemoc z plnosti chladu. Škodlivý chlad může lehce srážet a blokovat čchi a krev, které se už neoteplují jangovou energií, oběh ztrácí svou plynulost a dochází ke vzniku blokád a stagnací, která se projeví bolestí.

Bolest je jednou z hlavních známekpoškození chladem. Bolest z chladu ustupuje s teplem a zhoršuje se chladem. Chlad může napadnout různá místa na těle: v úrovni pokožky zablokuje drobné spojnice a vyvolá bolest hlavy, těla, kloubů. Pokud pronikne chlad do hloubky, zablokuje energetické pochody v orgánech, což se projeví bolestmi bodavými, vystřelujícími v oblasti hrudníku, žaludku a břicha.

Chlad stahuje, uzavírá, smršťuje, zužuje, vzniká uzávěr, blok pohybu čchi, uzavření mezitkáňových prostorů (pórů), smrštění a stažení meridiánů a šlach. Pokud se usídlí chlad v meridiánech a kloubech, šlachy se smrští, což se projeví bolestivými kontrakturami (zkrácením), obtížným ohýbáním a napínáním končetin nebo jejich ochabnutím spojeným s mravenčením. Pokud napadne chlad kůži, póry se stáhnou, obranný jang se zablokuje a objeví se horečka, nesnášenlivost chladu a chybí pocení.

Pokud škodlivý chlad napadne a uzavře povrch, dojde ke spoutání a oslabení funkce obranné a ochranné jangové vrstvy čchi a pozorujeme nesnášenlivost k chladu spojenou s horečkou bez pocení, která se projeví jako nachlazení, puls je povrchní a sevřený (pomalý). Léčba – co nejdříve začít moxovat.

Pokud škodlivý chlad pronikne přímo dovnitř těla,zraní slezinu a žaludek a zbrzdí příjem potravin a jejich transport (pacient nemá chuť na jídlo), stoupání a klesání čchi, což se projeví zvracením a průjmem vodnatých světlých hmot, stejně jako bolestí sdruženou s chladem v úrovni břicha a žaludku, kručením v břiše, nesnášenlivostí chladu, bolestí v oblasti hlavy a těla.

Pokud jsou napadeny plíce a slezina chladem, dojde k poškození klesání a rozptylování, transportu a přeměny. To má za následek dráždivý kašel, dušnost, vykašlávání řídkých hlenů nebo se stav projeví vodnatými otoky.

Pokud chlad napadne slezinu a ledviny, dojde k zabrzdění funkcí oteplování, transportu a vypařování, dostaví se nesnášenlivost chladu s ochlazením končetin, bolesti a pocit chladu v bederní oblasti, hodně světlé moči a mazlavá stolice,vodnaté otoky a chorobné nahromadění tekutiny v břiše.

Pokud chlad napadne srdce a ledviny, vyvolá příznaky nesnášenlivost chladu, ospalost, výrazné ochlazení nohou a rukou, vodnatý průjem s nestrávenými zbytky potravy, psychická apatie, puls je nepatrný a malý (slabý), moči je málo od chronického chladu.

Zdroj textu: Vypracované otázky ke zkouškám, Hana Hamplová

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Šestero vnějších rozvracečů - chlad (Han)
Šestero vnějších rozvracečů - chlad (Han)