Miloš Vymazal: Vnitřní nemoci jater
SHRNUJÍ SE POD NÁZEV „UVNITŘ SE HÝBE VĚTRNÁ ČCHI
1. VÍTR SE ZRODÍ Z NADMÍRY HORKA
2. VÍTR SE ZRODÍ Z NADMÍRY JANGU (YANG SHI)
3. VÍTR SE ZRODÍ Z NEDOSTATKU JINU (PRÁZDNOTA JINU, YIN XU)
4. VÍTR SE ZRODÍ Z PRÁZDNOTY KRVE (XUE XU)

SPOLEČNÉ PŘÍZNAKY VŠECH 4 STAVŮ VNITŘNÍHO VĚTRU JE NADMĚRNÉ STOUPÁNÍ JANGU JATER
ZÁVRATĚ
TIKY
KŘEČE V KONČETINÁCH
TŘES CELÉHO TĚLA NEBO JEN RUKOU ČI NOHOU
OBRACENÍ OČÍ V SLOUP –TOURETTŮV SYNDROM
BEZVĚDOMÍMOZKOVÁ MRTVICE
ŠPATNÝ STAV SPŘÍZNĚNÝCH TKÁNÍ – ŠLACHY
ŠPATNÝ STAV SPŘÍZNĚNÉHO SMYSLU – OČI, VIDĚNÍ

Zdroj: Prezentace ke stažení Nemoci z patera vnitřních škodlivostí úvod a játra, MUDr. Doris Danielová

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Vnitřní nemoci jater - ukázka z prezentace
Vnitřní nemoci jater - ukázka z prezentace
Miloš Vymazal: VNITŘNÍ VÍTR (nei feng)

Vnitřní vítr vzniká v důsledku špatné funkce orgánů (srdce, játra, slezina, ledviny), vítr jater se projevuje závratěmi, mrtvěním a mravenčením končetin, třesem, křečemi. Vítr z nadměrného horka se u malých dětí projevuje febrilními křečemi (LU05+PC07). Vítr vzniklý nadbytkem jangu jater se projeví zvýšeným krevním tlakem. Vítr vzniklý prázdnotou jinu jater, např. v důsledku prvotního chybění jinu v ledvinách, což má za následek oční nemoci provázené suchostí a začervenáním očí, hučením v uších atd. Vítr vzniká nadbytkem emocí hněvu, vzteku, potlačené zlosti, jakéhokoli neřešeného stresu.
Chize | LU05 - čch-ce

Chize | LU05 - čch-ce

Daling | PC07 ta-ling

Daling | PC07 ta-ling


Projevy nemoci:
- jang jater se mění ve vítr, protože v játrech není dost jinu pro kontrolování jangu
- vzniká prázdnota (nedostatečnost) krve
- závratě, třes, v závažných případech ztráta vědomí s pádem, ochrnutí půl těla, mozková mrtvice
- mrtvění a mravenčení končetin doprovázené syndromem nedostatku krve (příznaky nedostatku vitamínu B12)
Zdroj textu: Vypracované otázky ke zkouškám, Hana Hamplová

Další odkazy:
Vnitřní vítr - NEI FENG
Játra GAN - vzedmutí větru jater
Játra GAN - nedostatečnost jin jater
Ledviny SHEN - nedostatečnost jinu ledvinu
Hněv - jeho důsledky a další jaterní emoce
Játra - emoce

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com