Miloš Vymazal: Prázdnota čchi plic feiqixu

Základní příznaky: častá nemocnost, kašel, krátký dech, slabý hlas,spontánní pocení, únava, bledý obličej,obava z chladu.

AKU: vybíráme např. z bodů BL13, BL43, LU01, LU09, CV06, CV17, ST36, GV14.
Feishu | BL13 - fej-šu

Feishu | BL13 - fej-šu

Gaohuang | BL43 - kao-chuang

Gaohuang | BL43 - kao-chuang

Zhongfu | LU01 - čung-fu

Zhongfu | LU01 - čung-fu

Taiyuan | LU09 - tchaj-jüan, velká propast

Taiyuan | LU09 - tchaj-jüan, velká propast

Qihai | CV06 - čchi-chaj

Qihai | CV06 - čchi-chaj

Tanzhong | CV17 - tchan-čung

Tanzhong | CV17 - tchan-čung

Zusanli | ST36 - cu-san-li

Zusanli | ST36 - cu-san-li

Dazhui | GV14 - ta-čuej

Dazhui | GV14 - ta-čuej


MOXA – není-li přítomen tan = hleny CV04, CV06, CV08.
V přítomnosti hlenů přidáme ST40
Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Qihai | CV06 - čchi-chaj

Qihai | CV06 - čchi-chaj

Henque | CV08 - šen-čchüe

Henque | CV08 - šen-čchüe

Fenglong | ST40 - feng-lung

Fenglong | ST40 - feng-lung


Houby: Ganoderma, Cordyceps, Agaricus blazei (Blazei). Pokud je stav spojen s nedostatkem jin plic a ledvin přidáváme Coriolus.

Zdroj: Využití kombinace akupunktury a léčivých hub u vybraných syndromů dle TČM a ZM MUDr. Zuzana Vančuříková, Bulletin Acupunctura Bohemo Slovaca 2013/4

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com