Miloš Vymazal: Recidivující afty (synonyma: aftózní stomatitida, benigní afty, chronické recidivující afty, habituální afty, recidivující benigní aftóza, anglicky: Recurrent aphthous stomatitis) je chronické onemocnění ústní dutiny u lidí charakterizované opakovanou tvorbou bělavých aft na sliznici dutiny ústní. Recidivující afty představují jedno z nejčastějších onemocnění ústní sliznice. Odhaduje se, že choroba postihuje 20-25% populace celosvětově. Onemocnění může být charakterizováno pouze na základě svého klinického vzhledu, laboratorně nelze recidivující afty diagnostikovat. Jedná o ostře ohraničené mělké vředy (ulcerace) se spodinou lehce vkleslou pod úroveň okolní sliznice. Defekt je kryt bělavým fibrinovým povlakem, který kontrastuje se zarudlým okolím. Léze je silně bolestivá. Afty znepříjemňují příjem potravy a tekutin, mohou ztěžovat artikulaci a znesnadňovat ústní hygienu. Jsou-li léze četné nebo většího rozsahu, mohou zásadním způsobem měnit kvalitu života postižené osoby. Během onemocnění se střídají akutní fáze s výsevem aft a různě dlouhé fáze klidu. Etiopatogeneze recidivujích aft nebyla dosud objasněna. Obecně je přijímána představa, že se jedná o multifaktoriální onemocnění, na němž se zásadním způsobem podílí faktory genetické a patologická reakce imunitního systému.

Klasifikace
Onemocnění se vyskytuje ve třech základních klinických formách:
Aphthosis minor - nejčastější forma, vředy mají oválný nebo kulatý tvar, v průměru nepřesahují 1 cm. Výsev aft není provázen celkovými symptomy. Afty se hojí v průběhu 10 - 14 dnů, aniž by zůstávala jizva.
Aphthosis major (synonymum periadenitis mucosa necrotica recurrens) - oválný vřed má v průměru více než 1 cm a je extrémně bolestivý. Hojení nezřídka trvá až 6 týdnů, v místě léze zůstává jizva.
Aphthosis herpetiformis - tato forma je charakterizována rychlým vznikem desítek drobným erozí o průměru 1 – 2 mm, které z části splývají. Navzdory svému názvu nemá toto onemocnění souvislost s Herpes simplex virem.
Citace z Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com