Miloš Vymazal: Tao te ťing
Autor: Lao-c
Překlad: Berta Krebsová
Vydavatel: Nakladatelství DharmaGaia

Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao." Lao-c'

Snad málokterý čínský mudrc je na Západě tak dobře znám a jeho dílo tolikrát přeloženo jako mistr Lao-c a kniha "O tao a ctnosti", Tao te ťing. A přesto o jejich historickém pozadí víme tak málo, že to přivádí některé moderní badatele až k vážným pochybnostem o autentičnosti díla a historicitě autora. I ti, kdo jej pokládají za skutečně žijící osobnost, liší se v názoru na dobu, kdy žil, a tím i na stáří díla, jehož vznik kladou do rozmezí několika set let. Neboť podle starověkých údajů měl mistr Lao-c' žít mezi léty 570--490 př. n. l., někteří badatelé však posunují vznik díla až do 3. stol. př. n. l., jiní je pokládají za ještě mladší. Existují i názory, že toto dílo není ani výtvorem jednoho autora, nýbrž pouhou antologií moudrých rčení, životních rad a naučení, jež byly později sebrány a vydány pod jménem Lao-c'ovým. Tak vznikly a jsou dodnes nedořešeny spory nejen o osobnost autora, ale i o charakter jeho díla, jež podle některých názorů netvoří kompletní myšlenkový celek, vyjadřující určitý vyhraněný světový názor, ale je pouhou kompilaci různorodých myšlenek, spojených více vnější než vnitřní souvislostí. Důvody, o něž jsou podobné názory opřeny, jsou ovšem z valné části také jen hypotézy, takže konečný závěr vyznívá v tom smyslu, že jak o autorovi, tak o vzniku díla neexistují žádné historicky pevně podložené doklady. Jediný historický údaj, o nějž se lze opřít, je záznam u čínského "Herodota", historikaS-ma Čchiena (žil v létech 145--86 př. n. l.), v němž podává různé v jeho době dochované zprávy o životě mistra Lao-c'. Avšak i podle tohoto stručného životopisu se soudí, že sám historik měl o pravosti svých informací, v nichž se mísí "historie s legendou", určité pochybnosti. Již samo jméno Lao-c', Starý mistr, vzbuzuje podezření. Toto pojmenování není prý než "východisko z nouze", neboť přízvisko "starý" (lao), znamenající též vzácný, důstojný, bylo prý obvykle dáváno všem legendárním a pololegendárním mudrcům. Také údaj, že " Lao-c' žil více než sto šedesát, podle některých dokonce víc než dvě stě let", jak uvádí S'-ma Čchien, je pokládán za doklad legendárnosti této postavy.


Lao-c', Starý mistr, žil asi v letech 570 až 490 př. n. l. Historik S'-ma Čchien o něm napsal: "Lao-c pěstoval cestu (tao) a její sílu (te). Učil, že člověk se má snažit skrýt a zůstat beze jména. Žil po dlouhá léta v království Čou. Když viděl, jak dynastie upadá, opustil zemi... Nikdo neví, kde skončil své dny... Lao-c' byl mudrc, který toužil žít ve skrytosti." Navzdory tomu je snad jen málokterý čínský mudrc je tak dobře znám jako tento legendární zakladatel taoismu. Jeho Tao te ťing patří více než dva tisíce let k hlavním zdrojům čínského myšlení a je i nejčastěji překládaným čínským textem do západních jazyků. V současnosti je rovněž považován za jedno z klíčových děl světové filosofie, které v budoucnu pravděpodobně přinese ještě mnoho nových podnětů. Excelentní a dnes už klasický překlad Berty Krebsové doplňují její filologické a filosofické komentáře, originální čínský text, rozhovor s překladatelkou, text filosofa Egona Bondyho ad. dodatky.Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Tao te ťing - O tao a ctnosti (Tao te ing)
Tao te ťing - O tao a ctnosti (Tao te ing)