Miloš Vymazal: Čínský znak  神 shen, šen má v čínštině mnoho různých významů, z nichž hlavními je mysl a duch.

Jako "mysl"  je shen překládán ve smyslu vztahující se k srdci a sídlící v srdci.

Slovo "duch" představuje celek pěti duchovních aspektů, tedy éterické duše (hun) sídlící v játrech, tělesné duše (po) dlící v plicích, intelektu (yi) obývajícího slezinu, vůle (zhi) sídlící v ledvinách a samostatné mysli (shen)  dlící v srdci.

Zdroj: Diagnostika v čínské medicíně Giovanni Maciocia

Další odkazy
Sedm emocí
Pět duchů
Orgány cang

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com