Petr Novák: Stádia dětství z pohledu pěti elementů a k nim přiřazeným agentům

V osmé kapitole Lingshu se píše: „Život vzniká prostřednictvím esence; když se dvě esence (matky a otce) spojí, zformují SHEN“. Jedná se o nezralou formu SHEN.

V prvních dvou letech života je kojenec a později batole závislé na výživě  a doteku matky. Během těchto aktivit matčina PO skutečně vyživuje PO dítěte.
    • 魄 Po, od narození do dvou let - zodpovědná za nejzákladnější fyziologické procesy v životě novorozence např. doteky, pláč a kojení. (odvozuje se od matky a vzniká při početí).
    • 志 Zhi, od dvou do čtyř let - projevuje se zvýšenou asertivitou a tendencí batolete neustále svým rodičům odporovat (období vzdoru).
    • 魂 Hun, od čtyř do šesti let - během této životní fáze je dítě ponořeno ve světě HUN, ve světě fantazie, kde ožívají neživé předměty (jako panenky nebo plyšáci), ve světě hledání, imaginace a také uměleckého vyjádření. V tomto věku je každé dítě umělec. (Odvozuje se od otce a vzniká po narození).
    • 神 Shen, od šesti do jedenácti let - fantazie dítěte již není jak utržená ze řetězu jako dříve a začíná převažovat racionalita.
    • 意 Yi, od jedenácti let dále - je zodpovědná za myšlení, racionální myšlení, soustředění se při studiu a koncentraci.

Zdroj: Malé poklady - Giovanni Maciocia
Editoval Petr Novák (03.01. 2020 18:13)

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz