Miloš Vymazal: Hun (chun) je duchem jater. Vstupuje do těla po početí bodem GV20 baihui, nevyšším bodem na hlavě, a v tom okamžiku se stává nebeská duše duší tělesnou.

Hun žije v játrech a představuje vše zvířecí v nás. Emocí jater je agrese. Hun je obránce našeho teritoria, naší rodiny. Udělá vše proto, abych nás udržel na živu (pud sebezáchovy). Disponuje neuvěřitelnou nespoutanou silou, podobně jako matka, která brání své děti. V moderním kontextu bychom to mohli přeložit jako "civilní obrana".

V okamžiku smrti opouští duch Hun lidské tělo opět skrze bod GV20  dráhy řídící, a opět se spojuje s nebeskou duší. Aby mu to ulehčili (podle kosterních nálezů), proráželi lidé ve starých kulturách zesnulým v tomto místě otvor do lebky, aby duch Hun mohl snáze vystoupit z těla.

Zdroj: Tradiční čínská medicína: Pro pacienty i lékaře MUDr. Georg Weidinger

Další odkazy
Hun - duše chun (doplnění tohoto textu)
Játra
Orgán cang, játra
 LR dráha jater
Pět duchů - Wu shen

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com