Miloš Vymazal: Shen (šen) je duchem srdce. Tento duch je něco jako ředitel pěti duchů. Shen v srdci řídí, koordinuje a harmonizuje celý tým. Představuje lidské vědomí. Projevuje se radostí ze života. Šen vidíme v obličeji člověka.

Pokud je Shen v pořádku, pak je v pořádku i srdce, člověku se dobře daří a pak má Shen pod kontrolou ostatní duchy.

Zdroj: Tradiční čínská medicína: Pro pacienty i lékaře MUDr. Georg Weidinger

Další odkazy
Srdce
Orgán cang, srdce a dodatek osrdečník
 HT dráha srdce
Pět duchů - Wu shen

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Petr Novák: Shen = shen srdce

Shen je charakteristika něčeho, co rozkvétá (vlasy, tvář…). Barva člověka, co rozkvétá…- dobrý Shen. Bez shen to je často vážnější a méně příznivá prognóza. Také to může znamenat, že na nemoci se podílí psychika.
V čínštině není spojení mezi významem a zvukem slova.
Misionáři používali slovo Shen ve smyslu Bůh.

Shen srdce je odpovědný za vztahy, souvislosti s okolím
• Vztahy natahování se k okolí. Deprese- Shen se nenatahuje
• Nemá to nic společného s transcendencí, to že to má spojení s nebem jen to ukazuje na to, že Shen jediný z pětice má vědomí, uvědomování si se. Dovoluje nám vejít do spojení s nebesy a vnímat vůli nebes.

Shen je určitá forma Qi, nejjemnější a nejméně hmotná Qi
Původ však v hmotných esencích, Jing otce a matky. To je základ, prvotní Shen.
Dle TČM je bytost od úplného začátku – Lingshu kap.?. Diskuse o potratech, od kdy je to bytost?
Integrace těla a mysli- Lingshu kap. 30 – Shen z rafinovaných esencí vody a jídla
Shen, Qi a Jing - všechno různé kondenzace qi (jing nejhmotnější). Navzájem se ovlivňují. Stav naší mysli přímo závisí na stavu naší Qi esence. Probíhá oběma směry.
Shen -  HT, Jing KI, Qi -  LU,  ST,  SP
Je-li Jing pevný, Qi rozkvétá. Když Qi rozkvétá, Shen je celistvý
(hmotná qi dává vznik nehmotným formám qi)

Shen je odpovědný za: myšlení, vhled, paměť, citový život, vědomí, emoce, poznávání, spánek, inteligence, moudrost, nápady. Vědomí je nejdůležitější. Je to psycholog. vzato ego. Uvědomění si sebe.
On tvrdí obecně že nejdůl. fyziologicky jsou ledviny. Ale Srdce je vládce protože jako jediný orgán má Shen.
A) Shen nám dává pocítit, kdo jsme, naše vědomí, vhled. To je taky to, co ztrácíme při duševních nemocech. Když si myslím, že jsem Ježíš Kristus, ztrácím vhled. Shen je zatemněn.

B) Další způsob, jakým srdce vyplňuje roli vládce.
3) dýchání, tlukot srdce, naše tělesná teplota…- podobné jako plazi. Ten limbický systém s emocemi nás odlišuje od savců. Ta část mozku u plazů je v souvislosti s Po.
Tři mozky:
Mozková kůra (cortex) – Shen, Yi a Zhi
Limbický systém - Hun, Shen
Část mozku co pochází od plazů - Po

C) Srdce je odpovědné za naše emoce, to je třetí způsob jeho role vůdce. Rozeznává emoce.
Hněv ovlivňuje játra, ale přes srdce cítíme, že se hněváme. Proto tak často červená špička jazyka. Není to jen nadměrná radost, může to být z jakékoliv nadměrné emoce.

D) Koordinace a integrace ostatních složek duše. Suwen kap.9-srdce je kořen života a původ duš. života.

Zdroj: Giovanni Maciocia, Emoce a deprese 27.-28. 5. 2006

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz