Miloš Vymazal: Kvadruplegieje úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu, způsobené poškozením míchy v dolní krční oblasti. Termín kvadruplegie vychází ze spojení dvou různých slov. Jedno pochází z latiny a druhé z řečtiny. Výraz „kvadru“ vznikl z latinského quattuor, což znamená „čtyři“, čímž odkazuje na počet postižených končetin. Slovo „plegie“ je původem z řeckého plegia a znamená „ochrnutí“. Někdy se používá původem pouze řecký termín tetraplegie.

Zdroj Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com