Stanislav Bečka: Může baňkování přímo způsobit výhřez meziobratlové ploténky?

Popis případu: po absolvování baňkové masáže a baňkování se dostavilo zhoršení bolestivých potíží, následně diagnostikován výhřez v oblasti bederní páteře.

Dle slov lékařky neurologie a fyzioterapeuta se mohlo jednat o výhřez způsobený použitou metodou baňkování.

Je to ovšem možné?
- baňka působí na tkáně pomocí podtlaku, kdy "vcucne" měkké tkáně, působí derivačně na tělní tekutiny (krev, lymfa....) a podráždění kožních receptorů a nervového systému.
Vliv na tkáně je dán rozměry baňky, sílou přítlaku a metodou použití - statické baňkování či pohyblivé.

Na sval se působí převážně reflexně, přímé působení na svalovou tkáň se dá zvážit u svalů povrchových a plochých - např. sval trápézový.

U svalů hluboko uložených, krytých silnou vrstvou kůže, podkožního tuku a fasciovým obalem se přímé působení (mechanické) patrně vylučuje. (tam by se teoreticky jednalo o hernii svalového snopce skrze protrženou či poškozenou fascii)

Představa, že podtlak baňky je natolik silný, že nadzvedne kůži, podkožní tuk, fasciové obaly (docela tuhé), samotný sval a má natolik síly, že se dostane skrze silnou svalovou vrstvu, vazivové úpony a obaly a ještě vycucne meziobratlovou ploténku (konzistence velmi tuhého gumového medvídka - pro laickou představu, medici a lékaři toto velmi nepřesné přirovnání prosím prominou) a způsobí samotnou herniaci tohoto disku - ploténky je pro mne nepředstavitelná.

Samotná ploténka musí zvládnout zátěž rovnající se až 250 kg a stále fungovat.
viz: Wikipedie: Meziobratlová ploténka

Pokud je po baňkování zhoršení hybnosti, zhoršení bolesti, motání hlavy, mdloby, vegetativní projevy - pocení, bušení srdce atd, může se jednat o podráždění nervového systému u citlivých osob, u vegetativních distonií, podráždění již existujícího (a nediagnostikovaného) výhřezu skrze svalový spasmus krycích svalů a struktur, nevhodná pozice při ošetřování atd (např. leh na břiše bez podložení pánve či nohou, atd...)

Na zhoršení bolestí a symptomů může mít i vliv velká únava, nedostatečné zavodnění, nedostatek některých minerálních látek - např. magnesium, pohybová aktivita a zátěž po proceduře atd...

Popis biomechanického efektu baňkování: Cupping: From a biomechanical perspective

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz