Miloš Vymazal: Seznam rostlin TČM R

Raphanus sativus - čeleď Brassicaceae
Rehmania glutinosa (rehmanie lepkavá) – čeleď Scrophulariaceae
Rheum palmatum (reveň dlanitá) – čeleď Polygonaceae
Rhododendron molle - čeleď Ericaceae
Rhus chinensis - čeleď Anacardiaceae
Rosa chinesis - čeleď Rosaceae

Zdroj: Příloha diplomové práce Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny, Ing. Tereza Havlíčková
(Valíček (1998); Bensky, Gamble (2003); Duke (2002); Duke, Ayensu (1985))

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com