Miloš Vymazal: 膀胱 pang guang, pchang-kuangmočový měchýř

Močový měchýř je mezi všemi orgány cang-fu, umístěn nejníže a je místem, kde se shromažďuje odpadová nepotřebná tekutina z organismu.[1]

Močový měchýř (vesica urinaria) je dutý, roztažitelný orgán, sloužící jako rezervoár moče před jejím vyloučením z těla. U člověka má objem cca 600–1200 ml, při naplnění 400–600 ml obvykle osoba pociťuje nutkání močit.[2]

Pangguang | Močový měchýř - pchang-kuang

Pangguang | Močový měchýř - pchang-kuang


Zdroj:  [1]KČM  I, 274 a [2]Wikipedie

Další odkazy
Orgán fu, močový měchýř - pchang-kuang
 BL dráha močového měchýře
Pang*, Močový*

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com