Petr Novák: T37 Uklidnění ducha
Anglický název: Calm the Shen

Je určeno pro stavy prázdnoty krve sleziny a srdce, které jsou obvykle způsobeny smutkem, žalem, starostmi nebo dlouhodobým šokem. Takové pocity vyčerpávají čchi sleziny, srdce i plic a po určité době vedou k prázdnotě krve. Osoba bude smutná, zoufalá, depresivní a unavená, bude náchylná k pláči, zejména na konci dne, nebo když bude unavená. Takový pláč pramení spíše z prázdnoty než ze stísněné stagnující čchi, proto nepomáhá zlepšení duševního stavu. Takové chování můžeme OBVYKLE VIDĚT U STUDENTŮ, kteří mají hodně duševní práce a špatně se stravují – oba faktory oslabují slezinu. Mohou pak kolísat mezi pocity obav a podrážděnosti ze svých úkolů na straně jedné a smutkem, depresí a malomyslností na straně druhé.


Účinky: doplňovat čchi a krev sleziny, doplňovat čchi a krev srdce, tišit mysl,otevřít otvory mysli, posilovat funkci sleziny, kontrolovat krev

Indikace: bušení srdce, nespavost, úzkost, oslabená paměť, deprese, matně bledý obličej,  který může být na lícních kostech mírně zarudlý, mírný pocit horkosti ve večerních hodinách, slabá chuť k jídlu, řídká stolice, únava, vyčerpanost, zácpa, sklíčenost, slabost v končetinách, slabá menstruace nebo velmi silná menstruace, která přichází předčasně nebo mírné krvácení bledé či jasně červené krve trvající dlouhou dobu, krev ve stolici nebo v moči, petechie (tečkovité krvácení)

Složení
ren shen Radix Ginseng
mu xiang Radix Aucklandiae
huang qi Radix Astragali Membranacei
zhi gan cao Radix Glycyrrhizae Prep.
bai zhu Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
hong zao Fructus Jujubae
dang gui Radix Angelicae Sinensis
bai zi ren Semen Biotae
fu shen Poria
he huan pi Cortex Albizziae
suan zao ren Semen Ziziphi Spinosae
shi chang pu Rhizoma Acori Tatarinowii
long yan rou Arillus Longan
bai he Bulbus Lilii
yuan zhi Radix Polygalae

Zdroj: Ženský poklad, Giovanni Maciocia

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz