Petr Novák: 鬱 Yu (ju) - stísnění - stagnace nebo duševní deprese

Čínský termín pro deprese je yu nebo yinyu. „Yu“ má dva významy: „deprese“, nebo „stísnění - stagnace“.

Yu jako stísnění-stagnace
Dílo Suwen v kapitole 71 hovoří o pěti stagnacích - dřeva, ohně, země, kovu a vody. Říká: „Pokud stagnuje dřevo, rozpíná se; pokud stagnuje oheň, zvedá se; pokud stagnuje země, zmocňuje se; pokud stagnuje kov, vylučuje; pokud stagnuje voda, vylije se.

Yu jako duševní deprese
„Yu“ kromě významu „stísnění-stagnace“ znamená také duševní sklíčenost, kterou čínské knihy obvykle přiřazují k obtížím plného typu, tj. stísnění čchi jater, stísněnou čchi přeměňující se v oheň, stísnění čchi s hleny. Hlavní důraz je přitom kladen na stísnění čchi jater, a to především v počátečních stádiích. V pozdějších stadiích se hovoří o prázdnotě čchi, krve a jinu.

V čínské medicíně jsou stísnění a sklíčenost téměř synonyma, což naznačuje, že všechna sklíčenost a deprese jsou způsobené stísněním. Nicméně toto v praxi neplatí, protože mnoho typů depresí způsobuje prázdnota, zejména prázdnota ledvin. Je ale pravda, že i v typech způsobených prázdnotou se objevuje prvek stísnění, který se projevuje typickou rezistencí vůči zlepšení stavu u osob dlouhodobě trpících depresí.

(Co je ve znaku Yu pro depresi - má poznámka: 木Dřevo, 缶nádoba, 冖 obal, 鬯obětní duch, 彡tři)

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz