Miloš Vymazal: Yi Jing: Běh osudu
Autor: Michel Vinogradoff
Vydavatel: Pagoda

Skrze tisíciletou moudrost, která je Yi Jingu - Knize proměn vlastní, se nám otevírá pohled na svět a lidské vztahy, založené na prostotě, opravdovosti, přirozenosti. Nejnovější překlad čtenáři ukazuje, včetně čínských znaků, nakolik je původní text výsostně živý, srozumitelný a účinný! Vrací každému čtenáři chuť a volnost, aby si sám našel vlastní interpretaci, dobral se vysvětlujících odpovědí na své každodenní otázky. Stává se aktivním činitelem vlastního života, na hony vzdálen obyčejnému přebírání strnulých a zkostnatělých šablon a klišé. Čtenář se tak může znovu dobrat lehkosti žití a rozhodování. Stává se středem všeho dění právě proto, aby si mohl sám vybrat, co se ho přímo dotýká. Aby mohl na svůj život nahlížet skrze své vlastní úvahy a ne skrze pevně daný řád omezujícího překladu, který většinou vybírá jen jedinou možnost z mnoha dalších. Stávající nové pojetí dává čtenáři možnost, aby prostřednictvím četných vysvětlení a odhalení dospěl k jádru moudrosti. Nikoliv však moudrosti pedantské a poučující, nýbrž k moudrosti živoucí a použitelné pro každý všední den. Vystupuje z ní zřetelně spontánní nahlížení na svět, což tvoří nemalou součást lidské intuice. Intuice, která je posléze zlehounka podchycena a pečlivě tříbena, aby nesváděla k fantasknímu třeštění, nýbrž aby čtenáři nabídla mnohem zřetelnější a celistvější pohled na situace a události, které ve svém životě prožívá a řeší. Yi Jing - Kniha proměn dokáže dnešním jazykem předávat tisíciletou moudrost a nijak neztrácí na aktuálnosti.

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Yi Jing Běh osudu
Yi Jing Běh osudu