Stanislav Bečka: I-ťing1. hexagram Qian / ČchienTvoření

Qian | I-ťing hexagram 01 Čhien Tvoření

Qian | I-ťing hexagram 01 Čhien Tvoření


Svět se vyvíjí ve věčné změně: první hexagram - Čchien, Tvoření, je jangový motor tohoto věčného pohybu. Hexagram je složen ze dvou plně jangových trigramů v šesti jangových čarách, přičemž jangové čáry na první, třetí a páté pozici jsou ty nejsilnější, dominantní a plné energie, protože jsou na místech jejich jangové povaze adekvátní.
Význam hexagramu
Obraz: V pohybu nebe je síla. To je Tvoření. Tak šlechetný člověk je neúnavný ve svém usilování.

Výrok: Mohutnost (jüan), Pronikavost (cheng), zisk (li) a vytrvalost (čen)

Komentář: Tyto čtyři atributy přírody i člověka produkuje energie prvního hexagramu, jímž se vše začíná a od nějž se vše odvíjí. Velkost a mohutnost stojí na počátku a jako každé početí má v sobě sílu a moc, má v sobě símě (sémě) toho, co se dále rozvíjí, co proniká, co se přizpůsobí, tak získává a trvá. Čtyři čínská slova (JÜAN, CHENG, LI, ČEN) byla odjakživa předmětem spekulací, někdy bezbřehých.
Proto je lépe zůstat při zemi, pokud možno nepřekračovat původní horizont slov. To platí pro celý náš text, překlad i výklad, vycházející z přesvědčení, že je lépe zůstat u nejistého smyslu, jak jej dává prostý úhrn slov, nežli budovat falešné jistoty významů přidaných a domýšlených. Narození ve čtvrtém měsíci budou šťastnější. A protože je tu hexagram plný energie, pak lidé zrození v jeho znamení se dočkají energické pomoci zvenčí a budou povzbuzováni svou vlastní silou.


Znak 乾 qian se skládá na levé straně ze slunce, pronikajícího pod větve. Na pravé straně se zvedají páry ze země. Páry usilovně stoupají vzhůru. Děje se tak působením slunečních paprsků,v daném případě paprsků vycházejícího slunce. Qian je tvořen pouze jangovými čarami. Tím nabývá mimořádné povahy, a spolu s 坤 "Kun" (druhý hexagram) tvoří prvotní dvojici, prapůvod všech ostatních.[2]


Yuan (juan) 元, Heng (cheng) 亨, Li 利, Zhen (čen) 貞
Prvotní impulz, plný rozmach, konání dobrého, neměnný zárodek

Tato čtveřice znaků byla komentátory označena za čtyři vlastnosti nebe. Číslo 4 v čínské symbolice odkazuje na prostorové uspořádání, v důsledku tedy i časové. Čtyři jsou světové strany i roční období. Je to rámec, v němž bude pětkou ožívat život a šestkou expandovat energie.
Každý ze znaků symbolizuje jednu ze čtyř světových stran, jedno ze čtyř ročních období. Charakteristiky tohoto kvadratického rozvržení budou určovat i zvláštnosti daných čtyř vlastností.
Uvedené čtyři termíny tvoří úplný cyklus, ať už se odkážeme na cokoliv. Může to být den, život, rok, skutek.

Yuan 元 , původ, prapočátek, bude východem, jarem, vycházejícím sluncem. Jde o Jedinost "Yi" 易, která se samovolně rozštěpí na dvě různé části. Znak ukazuje na okamžik, kdy je člověk postaven na začátek svého bytí mezi nebem a zemí.

Heng 亨, pronikavý vliv na nebe, který všemu prospívá, bude jihem, létem, poledním sluncem.
Heng 亨 ukazuje na obětinu, naplněný obřadní pohár pro obětování duchům. Znak popisuje jedince pod vlivem nebe, v němž bude prospívat.

Li 利, výhoda, výtěžek, bude západem, podzimem, zapadajícím sluncem
Li 利 zahrnuje pojmy jako sběr obilí, výtěžek sklizně.
Znak dovoluje jedinci, aby si posbíral, co nebe nechalo v létě dozrát.

Zhen 貞, vytrvalost, věštění, ctnost, bude severem, zimou, sluncem, které už zapadlo
Zhen 貞 jsou mušličky kauri, jimiž se platilo za věštbu, která se považovala za naprosto spolehlivou.
Tento znak dává jedinci možnost změnit svoje bytí, pokračovat dál v novém cyklu, opět se vydat na svou pouť.[2]

Zdroje textu: [1]Kniha proměn, Oldřich Král, [2]Běh osudu, Michael Vinogradoff

Další odkazy
I-ťing - klíč k určování hexagramů
Hexagram*, Qian*, Kniha proměn

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
Stanislav Bečka: 1. hexagram Qian / ČchienTvoření

Výroky čar
]
Základní devítka: Skrytý drak. Nejedná

Výklad: Drak byl v Číně odevždy symbolem energie, síly, kladu a rozmachu.
Skrytý drak znamená přítomnost síly či sil, avšak jednajících skrytě, utajeně. Proto je třeba se chovat stejně, nestavět na obdiv své schopnosti či možnosti. To není pasivita, to je vnitřní potencialita a utajovaná aktivita těch, kdo dokáží působit, třeba zpovzdálí. Neboť v zdrženlivosti je leckdy ta největší síla. Proto se otevřeného jednání raději zdrž, a když už budeš jednat, jednej velmi, velmi uvážlivě.

]
Druhá devítka: Drak se ukázal v polích. Je dobré potkat velkého muže.

Výklad: Nyní působí síly už zjevně a proto i my můžeme a máme dát najevo svou sílu, ukázat svou moc. Bude to prospěšné nejen pro nás. A tak je v té chvíli příhodné jednat v součinnosti s těmi nahoře. Je čas jednat,jednat naplno a se vší vynalézavostí.

]
Třetí devítka: Šlechetný člověk je činný celý den, až v noci zpytuje, jaký je. A z nebezpečí vyjde bez úhony.

Výklad: I nejsilnější se má mít na pozoru, má sledovat, neudělal-li chybu, nemá však přitom slevit z rozhodnosti. Musí se varovat škodlivé samolibosti. Dávej si pozor a zůstávej ve střehu.

]
Čtvrtá devítka: Skočit či neskočit přes propast, vždy bez úhony.

Výklad: Na každém je jak se rozhodne. Pravé rozhodnutí je to, jež je opravdu tvé. Zde je ten kritický bod. Dokonce i drak váhá, má-li skočit. Přeskočit znamená vzepnout se, znamená dostat se vzhůru, získat podíl na moci. Neskočit znamená stáhnout se, soustředit se k sobě, stát se rovněž pánem, pánem sebe, získat moc nad sebou. Obojí je správné, obojí má své přednosti , je-li to skutečné rozhodnutí a je-li toto rozhodnutí skutečně naplněno. A tak jednej podle svých možností, jež můžeš znát jenom ty.

]
Pátá devítka: Po nebi letí drak. Je dobré potkat velkého muže.

Výklad: Nebe je polem velkých a kladných sil. Kdo se s nimi spojí, vítězí v kterémkoli ohledu, kterému dá přednost: ve vojenství, v politice, v duchovní, v umělecké sféře. Jeho konání bude plodné. Bozi pomáhají těm, kteří si pomáhají sami. obecně jsou páté vesměs čáry klíčové. Podle mnohých vykladačů je právě tato pátá čára prvního hexagramu v celé Knize proměn čarou nejštastnější. Jednej naplno a dočkáš-li se podpory, bude to jen dobře.

]
Horní devítka: Pyšný drak bude litovat.

Výklad: I ten nejsilnější se má čeho obávat. Může se mu stát, že vyletěl příliš vysoko, a najednou zjistí, že je sám. Není síly, jež by unesla samotu. Všechno žije ve vztahu, všechno je silné v souvislosti, nic není jenom pro sebe. Nepřeháněj, měj se na pozoru před sebou samým, varuj se namyšlenosti z okamžitého úspěchu.

Užití devítkových čar: Přináší s sebou setkání s celým hejnem draků bez hlavy. To znamená štěstí.
Výklad: Toto zvláštní závěrečné poslání za výkladem jednotlivých čar prvního hexagramu Knihy proměn pohne celým znamením ve smyslu "protiznamení" kchun. Principem Knihy je přece změna. V tom smyslu se dá říci, že nikoli prvním hexagramem, ale až tímto jeho koncem a jeho převratem do opačného hexagramu druhého se celá Kniha začíná.

Zdroj textu: Oldřich Král, Kniha proměn, páté vydání

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
I-ťing hexagram 01 Čhien Tvoření (Qian)
I-ťing hexagram 01 Čhien Tvoření (Qian)