Petr Novák: Tři pohyby Mistra Meng

„Mimo domov následuj učitele, doma poslouchej matku”.

Tento výrok naráží na známý příběh ze 4. stol. př.nl. o čínském filozofovi "Mistr Meng" (čínský: Mengzi). Jeho matka Meng mu dělala vše, co bylo v jejích silách, aby mu zajistila vhodné prostředí pro výchovu. Dokonce se kvůli tomu třikrát přestěhovala.

1. Jejich první domov byl blízko hřbitova, a tak si Meng mu brzy všimla, jak její syn napodobuje chování lidí navštěvujících hroby.

2. Poté se, přestěhovali a tentokrát do oblasti tržišt. Mencius začal od prodejců pochytávat vtipkování, s čímž jeho matka opět nesouhlasila.

3. Nakonec našla bydliště v blízkosti školy, kde se jí líbilo, jak se syn učí důstojným návykům učenců.

Jako dítě se Mistr Meng nevěnoval vždy plně studiu. Když to matka spatřila, utrhla kus látky, kterou tkala na stavu, aby mu ukázala, že brilantní, ale netrénovaná mysl je k ničemu, stejně jako roztržený kus látky. Mistr Meng si toto ponaučení vzal k srdci a stal se z něj oddaný konfuciánský vzdělanec a jeho učení se stalo základním standardem pro rodinné hodnoty v celé východní Asii.

Později se používaly "tři pohyby Mistra Meng", jako vzor toho, jak je důležitá dobrá společnost. Lidé (děti) by měli být blízko dobrým lidem, aby se naučili dobré návyky! Ukazuje to také, že princip "Jin zhu zhe chi, jin mo zhe hei"
"Ten, kdo zůstává poblíž rumělky, je zbarven červeně a ten, který zůstává blízko k inkoustům, se obarví černě".

Další odkazy
Mencius - Mengzi

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz
cz
Tři pohyby Mistra Meng - Mencius (Mengzi)
Tři pohyby Mistra Meng - Mencius (Mengzi)