Miloš Vymazal: Diplomová práce: Význam a přínos tradiční čínské medicíny v tanci
Autor: BcA. Tereza Sikorová, 2018

ANOTACE
Diplomová práce „Význam a přínos tradiční čínské medicíny v tanci“ přináší vhled do problematiky vnímání vlastního těla, tedy sebe jako tanečníka skrze alternativní medicínu. Vysvětluje základní principy tradiční čínské medicíny a jak s nimi vědomě pracovat v pohybu a tanci. Dává do souvislostí fyzickou i psychickou stránku osobnosti, nabízí možnosti či cesty k řešení, klade si jednoduché i složité otázky a hledá na ně odpovědi. Práce konfrontuje teoretické s praktickým.

Zdroj: Jamu.cz

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!