Petr Novák: Lidé dřevěného typu

Lidé dřevěného typu se řadí k tónu dřeva shangjue 上角. Jsou jako lidé východních oblastí ve správě zeleného císaře Cangdi 苍帝. Jejich kůže je tmavého zabarvení (qingse) mají malou hlavu, podlouhlou tvář, široká ramena a záda, rovné a vzpřímené tělo, malé ruce a nohy.

Jsou obdaření talentem, moudrostí, rádi spekulují, řídí se svými myšlenkami, plánují intrikují. Tělesně nejsou silní, mají hodně trápení a dřiny.

Co se týká jich přizpůsobivosti ročním obdobím mohou snášet jaro a léto, nesnášejí podzim a zimu, tehdy jsou snadno napadení vnější škodlivinou a onemocní. Náleží meridiánu zu jueyin ganjing ( jater). Jejich povaha je jemná a krásná/ stabilní/ klidná.

Ty, jimž se dostalo inklinovat k dřevu, můžeme dále rozdělit do čtyř typů [podle přesnější polohy/charakteru/odstínu polohy tónu, zda se nachází/ odchylují] vlevo, vpravo, nahoře či dole:

K lidem tónu dajue 大角 patří horní levá dráha shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou skromnost a pokora a mírné, příjemné chování (谦虚和蔼).

K lidem tónu zuojue 左角 (shaojue) patří dolní pravá dráha shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou vlídnost přívětivost a poslušnost (随和而顺从).

K lidem tónu daijue 钛角 (youjue) patří horní pravá dráha shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou, že mají odvahu kráčet vpřed (前进的样子).

K lidem tónu panjue 判角 patří dolní levá dráha zu shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou tvrdá přímost, čestnost a nepodbízivost (刚正不阿, 正直的样子).

Zdroj: Huangdi neijing, Lingshu: 64. kapitola, Dvacet pět jinjangových [typů]; lidí překlad Mgr. Štěpán Vyhlídka

Další odkazy
Dřevo - vlastnosti dřeva
 LR dráha jater
Orgán cang, játra
Editoval Petr Novák (21.02. 2019 11:00)

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz
cz
Lidé dřevěného typu
Lidé dřevěného typu