Petr Novák: Fonoforéza neboli tónová akupunktura - tato metoda využívá zvuk a jeho vlastnosti. Zvukové vlny se přenášejí prostřednictvím tkáni, poněvadž voda, která nás z převážné části tvoří, je dokonalým vodičem. ČLOVĚK SE LADÍ NA FREKVENCI. Známe to i z poslechu hudby, kdy nás daná skladba emočně „naladí“.

Podle volby tónů dochází k různému působení na organismus.

Když zvukové vlny pronikají tělem, dochází v jeho buňkách k vibraci, která dokáže navrátit zdraví, nebo také může zdravé tělo posílit a učinit jej odolným vůči chorobám. Fonoforéza se dá zakomponovat do různých tradičních směrů (např. tradiční čínská medicína a ajurvéda), protože zvukové vlny mění magnetické pole a vzhledem ke své vibrační síle, která vyvolá změny, je možné ladičkami částečně nahradit akupunkturní jehly v akupunktuře, ruce v akupresuře, ale i přiložit k jehle. Dá se použít při masáži shiatsu, tuina na baňky. V aromaterapii zesiluje účinek éterických olejů, které se dají dát na jednotlivé body nebo do celkové aromamasáže. Já sám to nejraději kombinuji, protože tak má ošetřovaný léčivý zážitek, jak s dotykem, tak s vibrací ladičky.

Když dobře rezonujeme, tak jsme naplněni zdravou vibrací, která naplňuje náš život.  Na naše interní "zvuky" můžeme použít jako uzdravující vibrace vnějšího světa, vesmíru,  a zlepšit je (harmonizovat) fonoforézou - léčba ladičkami kombinuje tisíciletí staré znalosti.

Je to jednoduchý lék. Může vyřešit a blokády  u lidí a aktivovat "vnitřního léčiteleInge Schubert
Editoval Petr Novák (08.02. 2019 15:33)

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz
cz
Fonoforéza - tónová akupunktura
Fonoforéza - tónová akupunktura
Petr Novák: Léčení hudbou prolíná také starověkými civilizacemi. Mezi jinými jmenujme alespoň Egypt, Čínu, Babylon, Izrael, Řecko a Řím (Šimanovský 2001).
Nejstarší nalezený lékařský dokument, který se zmiňuje o léčbě hudbou, pochází ze 2. tisíciletí před naším letopočtem (Wehle in Pipeková; Vítková 2001).
Také Bible popisuje ve Starém zákoně léčení depresivních stavů krále Saula hrou na harfu (Šimanovský 2001).
1.Mojžíšova 4:21 Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. (Šestá generace po Adamovy). Jinde píše bible, že na Mojžíše zapůsobila „rozpustilá“ hudba tak, že rozbil desky se Zákonem…
Egypt a jeho práce s vibrací: Oko boha Hora - EgyptTČM a pět elementů s podtypy a jejich tóny – příklad - LIDÉ DŘEVĚNÉHO TYPU Lingshu: 64. kapitola Ty, jimž se dostalo inklinovat k dřevu, můžeme dále rozdělit do čtyř typů [podle přesnější polohy/charakteru/odstínu polohy tónu, zda se nachází/ odchylují] vlevo, vpravo, nahoře či dole:
K lidem tónu dajue 大角 patří horní levá dráha shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou skromnost a pokora a mírné, příjemné chování (谦虚和蔼).
K lidem tónu zuojue 左角 (shaojue) patří dolní pravá dráha shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou vlídnost přívětivost a poslušnost (随和而顺从).
K lidem tónu daijue 钛角 (youjue) patří horní pravá dráha shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou, že mají odvahu kráčet vpřed (前进的样子).
K lidem tónu panjue 判角 patří dolní levá dráha zu shaoyang jing, jejich charakteristickými vlastnostmi jsou tvrdá přímost, čestnost a nepodbízivost (刚正不阿, 正直的样子).

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz