Miloš Vymazal: Analgetické body (body tlumící bolest)

Analgetické působení akupunktury je nejznámější a v praxi se nejčastěji využívá. Jeho podstatou je zvýšení prahu bolesti . Kromě vpichu jehly do aktivního bodu, který představuje klasický postup akupunktury, existuje mnoho jiných způsobů podráždění (působení tlaku, tepla, elektrického proudu, laserového paprsku, ultrazvuku, magnetického pole apod.). Všechny alternativní způsoby podráždění mají samostatný a do značné míry navzájem odlišný mechanismus vzniku, šíření a účinků v organismu.

Protibolestivé působení lze v zásadě vyvolat podrážděním všech aktivních bodů a bolestivých míst kdekoliv na povrchu těla (tzv. body Ashi), a to zejména při ovlivňování lokální bolesti. Některé aktivní body však vykazují specifický  analgetický účinek.

Nejdůležitější body
LI04 hegu  "Velký eliminátor" již ve staré Číně. Kromě analgetického působení má i výrazné sedativní a trankvilizační účinky.

K dosažení generalizovaného antalgického působení jsou navíc nejúčinnější dva body z dráhy žaludku, a to: ST43 xiangu a ST44 neiting.
Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí

Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí

Xiangu | ST43 - sien-ku

Xiangu | ST43 - sien-ku

Neiting | ST44 - nej-tching

Neiting | ST44 - nej-tching


Zdroj textu: Praktická akupunktúra, MUDr. Jozef Šmírala a koletív


Další body
Nejsilnější analgetické ovlivnění horní poloviny těla (od bránice nahoru) LI04-PC06.
Nejsilnější analgetické ovlivnění dolní poloviny těla (od bránice dolů) SP06-ST36.
Hegu | LI04 - che-ku

Hegu | LI04 - che-ku

Neiguan | PC06 - nej-kuan

Neiguan | PC06 - nej-kuan

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Zusanli | ST36 - cu-san-li

Zusanli | ST36 - cu-san-li


SI18 – nejúčinější analgetický bod pro hlavu, krk, horní zuby
LI02 - na bolesti zubů horní čelisti
ST44 - bolesti zubů, tváře, trojklaného nervu
Quanliao | SI18 - čchüan-liao

Quanliao | SI18 - čchüan-liao

Erjian | LI02 - ž-tian

Erjian | LI02 - ž-tian


Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com