Miloš Vymazal: Nemoci a rodina

Dítě rychle onemocní, rychle se uzdraví, ale v zásadě zůstává zdrávo.

Muž v historii svého vývoje nemohl být nemocný, trpět obtížemi, které by ho vyřazovaly byť i jen na čas z práce. Na jeho schopnosti pracovat a pohybovat se závisela obrana a obživa rodiny. Proto byl méně citlivý, hůře se přizpůsoboval, častěji však onemocnění postihovalo přímo nejdůležitější orgán.. Dnes na  tuto svoji vlastnost, sníženou citlivost k bolesti a zhoršenou přizpůsobivost, doplácí kratším životem.

Ženy bývají častěji nemocné, ale jejich nemoci mívají charakter lehčích psychických poruch, bolestí, pocitů či postižení dutých orgánů. Dožívají se podstatně delšího věku, díky lepší funkčnosti a přizpůsobivosti svého organismu.

Zdá se, že nebýt nemocný je tak trochu nevýhoda.

Zdroj textu: Křížovka života, MUDr. Josef Jonáš

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Nemoci a rodina
Nemoci a rodina