MUDr. Boris Ivanič MSc.: Shonishin - neinvazívna detská akupunktúra

Shonishin 小児鍼 alebo Shonihari označujú japonskú metódu ošetrenia hlavne detských pacientov, pri ktorej nedochádza k prieniku cez kožnú bariéru, ale používajú sa špeciálne metódy stimulácie povrchu. Na tento účel existuje množstvo inštrumentov a techník, ktoré môžu byť špecifické pre jednotlivé školy japonskej akupunktúry.

Slovo “Shonishin” znamená tzv. “detskú ihlu” a prvýkrát sa objavilo v jednom japonskom texte z éry Ming z r. 1537 a označovalo ihlu tenkú ako vlas, ktorá sa používala na stimuláciu akupunktúrnych bodov u detí. Prvé zmienky o tejto  neinvazívnej metóde boli spomenuté pred 350 rokmi v traktáte rodinných medicínskych predpisov z okolia Osaky v Japonsku. Následne sa začína rozmach týchto techník, keďže podobne ako v iných krajinách Ázie, invazívnu akupunktúru veľmi neradi aplikovali na detských pacientoch. V prípade Shonishin sa vykonávalo či už jemné hladenie, poklepávanie, tlačenie akupunktúrnych bodov, dráh alebo rôznych zón, ktoré mali vzťah k danému ochoreniu. Ďalší rozmach tejto metódy nastal v 80. rokoch minulého storočia, kedy túto metódu začínajú v zjednodušenej forme používať rodičia na zlepšenie zdravia u detí a zároveň je importovaná prvými praktikmi aj mimo územia Japonska. Takýmito pioniermi sa stávajú Stephen Birch a Thomas Wernicke, ktorí doteraz aktívne prednášajú a ako jediní napísali učebné texty.
 
Shonishin používajú viaceré školy akupunktúry na území Japonska, preto aj forma nástrojov sa môže líšiť medzi jednotlivými praktikmi.

Thomas Wernicke priniesol do západného sveta tzv. Daishi hari systém, ktorý je v dnešnom Japonsku reprezentovaný Tanioka senseiom. Tento systém je typický používaním jedného jediného inštrumentu (obr. č. 2) a o systéme jeho použitia bude vychádzať článok Shonishin - teoretické základy.

MUDr. Boris Ivanič MSc.,]www.balanceclinic.sk
cz
Shonishin - neinvazívna detská akupunktúra
Shonishin - neinvazívna detská akupunktúra
cz
Shonishin - neinvazívna detská akupunktúra
Shonishin - neinvazívna detská akupunktúra