Miloš Vymazal: Čínský horoskop
Autor:  Ja. Ka. Man
Vydavatel: Chvojkovo nakladetelství

Moudro tisícileté čínské astrologie ověřuje, v jakém znamení jsme se narodili. Již první vydechnutí určuje každému jedinci jeho horoskop. Poznáme sebe, prostředí, ve kterém žijeme, naše osobní životní osudy i jaký máme činsky horoskop. Poznáme, jak můžeme ovlit svůj život a jak vybrat vhodného partnera pro soužití. Kniha kratochvilného vyprávění se snaží ve čtenáři vyvolat úsměvnou pohodu.

Čínský horoskop

Čínský horoskop


OBSAH KNIHY

ÚVODEM
I. DÍL: O ASTROLOGII A HOROSKOPU
1. O ASTROLOGII
2. O ČÍNSKÉM KALENDÁŘI
3. O DÁLNOVÝCHODNÍM POJETÍ ŽIVOTA
4. O HOROSKOPU A VĚŠTBĚ

II. DÍL: O ZDROJÍCH A SOUČÁSTECH VELKÉHO ČÍNSKÉHO HOROSKOPU
III. DÍL: O KOMPONENTECH, KTERÉ TVOŘÍ  ŽIVOTNÍ HOROSKOPICKÝ DIAGRAM
ZÁKLADNÍ KOMPONENTY

Příloha 1: Vlivy, vrozené rodným lunárním rokem

A: O dvanácti ZVĚROKRUTHOVÝCH ZNAMENÍCH, která dominují rodnému lunárnímu roku
1. BOJECHTIVÁ KRYSA
2. MÍRNÝ BUVOL
3. ODVÁŽNÝ TYGR
4. DOBROMYSLNÝ ZAJÍC
5. DUCHAPLNÝ DRAK
6. VYCHYTRALÝ HAD
7. NETRPĚLIVÝ KŮŇ
8. ZPŮSOBNÁ KOZA
9. OBRATNÁ OPICE
10. HRDÝ KOHOUT
11. VĚRNÝ PES
12. ČESTNÝ VEPŘ - DIVOČÁK

B: O pěti ZÁKLADNÍCH PRVCÍCH, které formují povahu
1. OHEŇ
2. VODA
3. ZEMĚ
4. DŘEVO
5. KOV

C: O dvojjediném ŽIVOTNÍM NÁBOJI kladném tj. + YANG záporném tj. - YIN
Příklady o tom, jaké základní komponenty zdědili při narození někteří známí jednotlivci.

POBOČNÉ KOMPONENTY
1. VLIV HODINY NAROZENÍ
2. VLIV TÝDNE A DVOJTÝDNE
3. VLIV MĚSÍCE NAROZENÍ
4. VLIV MÍSTA NAROZENÍ
5. VLIV ČASOVÉHO PROLÍNÁNÍ

IV. DÍL: O VLIVECH, URČUJÍCÍCH SOUČASNOST
1. O OVLIVNĚNÍ CHARAKTEREM PROBÍHAJÍCÍHO ROKU
2. O OVLIVNĚNÍ ZPŮSOBEM ŽIVOTA
3. O VÝRAZNÉM PŮSOBENÍ PARTNERŮ

V. DÍL: O VLIVECH, URČUJÍCÍCH BUDOUCNOST
1. O TOM JAK SOUBOR VŠECH VLIVŮ OVLIVŇUJE KLIMA BUDOUCNOSTI
2. O TOM JAK CHARAKTER BUDOUCÍCH ROKŮ BUDE , OVLIVŇOVAT JEDNOTLIVCE

VI. DÍL: O PRAVIDLECH
1. ŠESTERO VÝCHOZÍCH ZAMYŠLENÍ O TVORBĚ HOROSKOPU
2. O MYSTERIU TVORBY ČÍNSKÉHO HOROSKOPU

VII. DÍL: A JEŠTĚ PÁR ZAJÍMAVOSTÍ
1. O HŘE S OKAMŽIKEM
2. O POSTAVENÍ MUŽE A ŽENY VSOLÁRNÍ A LUNÁRNÍ ASTROLOGII

PŘÍLOHY:
1. VLIVY, VROZENÉ RODNÝM LUNÁRNÍM ROKEM
2. PŘEHLED LUNÁRNÍCH CYKLŮ
3. KLASIFIKACE PŘEDPOKLÁDANÉ VHODNOSTI PARTNERSTVÍ LIDÍ, ZROZENÝCH V RŮZNÉM LUNÁRNÍM ZNAMENÍ

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Čínský horoskop
Čínský horoskop