Miloš Vymazal: EX-CA01 - 子宫 zigong

Další názvy: Palác dítěte (Děloha)

Jiné označení: ZP49, M-CA-18, EX9, EX-CA1

Lokalizace: Na břiše, 4 cchuny pod pupkem, 3 cchuny od středové osy, v úrovni CV03.

Použití: Zvedá a reguluje čchi. Reguluje menstruaci a mírní bolesti. Prolaps dělohy, neplodnost, nepravidelná menstruace, děložní krvácení.

Poznámka: Ve stejné úrovni se nacházejí body KI12 (0,5 cchunu od středu) a ST29 (2 cchuny od středu). Bod má podobný název v pinyinu jako CV19 - zigong, c´-kung.

Anglický název:  Palace of the Child (Uterus)

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
EX-CA01 - Zigong (Zigong)
EX-CA01 - Zigong (Zigong)