Michaela Klimešová: Trombotická trombocytopenická purpura zkratka (TTP)

- závažné onemocnění charakterizované krvácením a pestrými projevy poškození orgánů, např. různými příznaky neurologickými či příznaky poškození ledvin. Může se vyskytnout v každém věku, o něco častější je postižení mladších žen.
Příčina není známa.

Zdroj: Praktický slovník medicíny