Miloš Vymazal: Osm kombinací bájné želvy - 灵龟八法 Ling gui ba fa
Další názvy: Osm metod magické želvy - 飞腾八法 Teng fei ba fa

Tato metoda byla vyvinuta doktorem Dou Hanqing 窦汉卿 a publikoval jí ve svých dílech 标幽赋 Biao you fu (1234) a 針經指南 Zhen jing zhi nan (1241).

Doktor 徐凤 Xu Feng rozvinul metodu dále a vydával jí spolu s Zi wu liu zhu - Chrono Akupunktura v roce 1439 v knize 针灸大全 Zhen jiu da quan.

Zjednodušeně se jedná se o využití propojovacích bodů osmi zvláštních drah v závislosti na nebeských kmenech a pozemských větvích dne a hodiny. Výpočet je založen na Hou Tian Ba ​​Gua, zdrojem je pravděpodobně říční mapa (He tu) a magický čtverec Luo Shu.

Z principu výpočtu je patrné, že se jedná o 60 denní opakující se cyklus.

Další odkazy
Propojovací body osmi zvláštních drah - bamai jiaohuixue
Lo-šu - magický čtverec
He tu - Říční mapa
Deset nebeských kmenů
Stránka s on-line výpočtem Ling Gui Ba Fa

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com