Jaroslav Vydržel: Ji - 己 jinová Země

Osoby, které mají Denního vládce (DM) ve znamení Ji (Země jin), bychom si mohli nejlépe připodobnit k úrodné půdě určené k pěstování a proto, kdybychom je chtěli charakterizovat, použili bychom nejspíš slova "vynalézaví, produktivní, schopní, obvykle kreativní", a to i přesto, že můžou působit pomalým možná i laxním dojmem. Nenechte se tím dojmem zmást. Lidé Ji (Země jin) oplývají mnoha talenty, i když o nich nemluví a nevystavují je na odiv ostatním.

Oni jsou ten typ lidí, kteří, když od života dostanou kyselý citron, požádají o sůl a teqilu. A nebo z těch citronů udělají limonádu. Jsou obvykle vysoce přizpůsobiví a nemívají problém srovnat se a vypořádat s různými životními situacemi. Z 10ti typů denních vládců jsou ti nejvíce shovívavý a tolerantní. Tak jako je úrodná země vystavena procesu orby a obdělávání, i lidé Ji (Země jin) bývají lidé, kteří mají náročný život s mnoha těžkostmi. A jejich nejčastějším problémem je správně nastavena sebe-hodnota a sebe-láska. Mají potřebu být užiteční a tak mnohdy mohou pomáhat i tam kde o to není zájem.

Tak jak chápeme význam termínu Matka Země i lidé Ji (Země jin) jsou nositeli obdobných atributů, kterými jsou péče, ochrana, upřímnost a proto se k nim často druzí utíkají pro podporu, ochranu a pomoc. Tito lidé mají také často velmi silný mateřský pud a mají tendence ostatní lidi opečovávat, ochraňovat a poskytovat jim různé druhy pomoci. Nicméně stejně jako matka i lidé Ji vyžadují jistou míru respektu a mívají snahu druhé řídit a mluvit jim do života.

Za určitých podmínek se pečující Ji, nejlépe pojí s činorodým Jia.

Mezi osoby typu Ji patří například sportovkyně B. Špotáková, arch. E. Jiřičná nebo advokáti T. Sokol, či Jan Kysela.

Zdroj: článek Lidé typu Ji - Země jin

Další odkazy: Denní vládce, Solární a lunární kalendář
cz
Ji - jinová Země (Ji)
Ji - jinová Země (Ji)