Miloš Vymazal: Shao Yong 邵雍 (Šao Jung 1011-1077)

Čínský filozof, kosmolog, básník a historik dynastie Song, který výrazně ovlivnil vývoj neokonfucianismu v Číně. Je považován za jednoho z nejuznávanějších mužů své doby. Na rozdíl od většiny ostatních se vyhýbal státním funkcím po celý svůj život, ale jeho vliv byl neméně podstatný. Napsal pojednání o kosmogonii, Huangji Jingshi 皇 極 經 世.

Jeho uspořádání Osmi trigramů a 64 hexagramů v I-ťingu je známé jako Xian Tian  先天 (Dřívější nebe) zapůsobilo o šest století později  na Gottfrieda Wilhelma Leibnize při rozvoji binárních aritmetických operací.

Další odkazy
Osm trigramů - systém Ho-tu
Geneze osmi trigramů

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Šao Jung (Shao Yong)
Šao Jung (Shao Yong)