Jaroslav Vydržel: Yi 乙 - jinové Dřevo

Lidi, kteří mají denního vládce ve znamení Yi (Dřevo jin), bychom si mohli nejlépe připodobnit k mladým jemným vitálním rostlinám, které mnohdy také kvetou.Hezký vzhled a potřeba se zalíbit je jedním z poznávacích znaků těchto lidí. Podobně jako měkké mladé rostliny bývají i lidé Yi (Dřevo jin) ve svém projevu měkcí, jemní s taktním až diplomatickým přístupem.

Aby udrželi smířlivou atmosféru, mohou se uchylovat k zastávání názorů těch, se kterými diskutují a tím se vzdají svých vlastních postojů. To může vést v některých případech i k potřebě uchýlit se k silnějším pod ochranu, tak jako mladé rostlinky hledají oporu o kterou by se mohli opřít. V diskuzích mají tendenci hledat řešení vhodná pro všechny a tak, jako si rostliny hledají cestu ke slunci aby přežili, i lidé Yi (Dřevo jin) mají tendenci přestát všechny bouře a přizpůsobit se každé situaci. To u nich probouzí kreativní pohledy a činí je přizpůsobivými.

Pokud neumí svůj vlastní temperament zvládnout, mohou se projevovat přehnaně emocionálně, bez schopnosti zdravého a logického úsudku, což bude přecházet v hněv až k fyzické únavě. Mají potřebu se zalíbit a tomu mohou podřídit svoje jednání. Dalším projevem nezvládnutého temperamentu je fascinace a potřeba hmotného zabezpečení, čemuž pak podřídí i své jednání a myšlení. Lidé Yi (Dřevo jin) pak bývají dobří mediátoři, vyjednávači a obchodníci, i ti, kteří umí propojit zdánlivě nepropojitelné.

Mezi ty, kteří reprezentují Yi (Dřevo jin) patří třeba arch. Jan Kaplický, skladatel Karel Svoboda, nebo zpěvák Jiří Šilinger.

Zdroj textu: článek Lidé typu Yi - Dřevo jin

Další odkazy: Denní vládce, Solární a lunární kalendář
cz
Yi - jinové Dřevo (Yi)
Yi - jinové Dřevo (Yi)
cz
Yi - jinové Dřevo (Yi)
Yi - jinové Dřevo (Yi)