Miloš Vymazal: Musculus flexor carpi ulnaris - loketní ohýbač zápěstí
(Ulnární ohybač zápěstí)

Začíná na mediálním epikondylu humeru a olekranu, upíná se na os pisiforme a do jejího okolí.

Inervace: nervus ulnaris (C8Th1).

Funkce: flexe zápěstí, ulnární dukce ruky

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Loketní ohýbač zápěstí
Loketní ohýbač zápěstí