Jaroslav Vydržel: Co je to Denní vládce?
Denní vládce je mocnější než zvíře roku, ve kterém jste se narodili.

Denní vládce

Denní vládce


Čínská astrologie je u nás zmítána a zastřena mnoha omyly a pověrami a tou nejsilnější je asi mýtus o tom, že zvířecí znamení roku, ve kterém jsme se narodili, je nějakým hlavním a určujícím symbolem a že skrze něho můžeme člověka nějak popsat a definovat. Tento mýtus je tak vžitý, že zároveň odsouvá u přemýšlivých lidí tradiční čínskou astrologii na okraj zájmu, protože si jasně uvědomují, že všichni lidé narozeni v jeden rok, budou těžko stejní. Každý z nás si asi umí vzpomenout na svá školní léta, kde se lidé z jednoho či dvou let shromáždili v mnohdy hojném počtu, a rozmanitost povah a charakterů byla znatelná. Západní astrologický systém rozdělení lidí na základě měsíčních znamení nám pak poskytuje mnohem širší a v tuto chvíli asi i přesnější rozdělení lidských charakteristik.

Jak tedy postupuje tradiční čínská astrologie? Mýtus o hlavním ročním zvířecím znamení můžeme odložit, ale pak se musíme podívat po jiném záchytném bodě. Úhelný kámen, ten záchytný bod, od něhož odvozujeme mnohé v systému tradiční čínské astrologie, se nazývá Denní vládce. Denní vládce je element, který vládl ve dni našeho narození společně s nějakým zvířetem. Čtenáři a fanoušci tradiční čínské astrologie asi vědí, že 12 zvířecích znamení se v čínském horoskopu projevuje v pěti podobách. Tedy znamení Krysy nacházíme jako Dřevěnou Krysu, Ohnivou Krysu, Zemskou, Kovovou nebo Vodní. Pět podob každého zvířete nacházíme jak v roce, tak měsíci, dni i hodině každého okamžiku. Tak třeba dnes, kdy pro vás píšu tento článek je rok Zemského Psa (Wu Xu), a zároveň měsíc Kovového Zajíce (Xin You) a den Vodního Buvola (Gui Chou). Lidé, kteří se tedy narodili dnes, mají svého Denního vládce ve znamení Vody (Chou).

Zde se dostáváme k teorii o Pěti Prvcích (WuXing), nebo lépe přeloženo hybatelích či elementech, jak se komu líbí. Tato teorie je základním stavebním kamenem tradičního čínského horoskopu, ale i tradičního Feng Shui, či tradiční čínské medicíny, taoistické filozofie, a mnoho dalšího v rámci čínské kultury a metafyziky. Ale zpět k Dennímu vládci. Denní vládce je tedy jeden z uvedených pěti prvků a ten už nám dovede daleko přesněji odpovědět na to kým my doopravdy jsme. Asi ale všichni tušíme, že to zas tak úplně jednoduché to nebude. Kdo to tuší má pravdu.Pět prvků totiž rozdělujeme na jin a jang a máme jich tedy deset. Příkladem tedy toho dnešního dne je energie jinové Vody (Gui). Zítra bude vládnout jangové Dřevo (Jia) a tak se nám v určitém koloběhu energie střídají jedna za druhou a ovlivňují dění a kvalitu dnů, kterým vládnou.

Zdroj: Článek Co je to Denní vládce?
cz
Denní vládce
Denní vládce